Góra strony
Fizyka Życia

Gerpedelucja 

Definiens:

Cykliczny proces składający się z trzech, powtarzających po sobie, etapów:

 1. I etap gerpedelucji:

  Etap produkcji zbioru obiektów na podstawie zbioru projektów.

 2. II etap gerpedelucji:

  Etap selekcji spośród wyprodukownych obiektów, tych, które spełniają pewne kryterium (tzw. kryterium selekcyjne).

 3. III etap gerpedelucji:

  Etap powielenia z modyfikacją zbioru projektów, na podstawie których były stworzone obiekty, które spełniły kryterium selekcyjne. Powstały w ten sposób zbiór projektów kierowany jest do etapu produkcji.

 

 

Gerpedelucja jest abstrakcyjnym modelowym procesem wprowadzonym w celu lepszego zrozumienia ewolucji biologicznej. W rzeczywistości:

 1. w swym początkowym okresie ewolucja biologiczna przebiegała dokładnie tak jak gerpedelucja
 2. ewolucja biologiczna jest wynikiem działania niezliczonej liczby zagnieżdżonych gerpedelucji, które oddziaływały i nadal oddziałują między sobą

Przykłady rzeczywistych gerpedelucji 

Przykład 1: produkcja przemysłowa

Zgodnie ze schematem gerpedelucji odbywa się produkcja przemysłowa. Realizacją pierwszego etapu zajmują się różnego rodzaju przedsiębiorstwa, drugiego - nabywcy, trzeciego konstruktorzy.

Przykład 2: ewolucja biologiczna

W przypadku gdy etap selekcji polega na wzajemnych interakcjach wyprodukowanych elementów prowadzących do wyniszczania jednych po to by mogły budować się drugie mamy do czynienia z ewolucją biologiczną.

Przykład 3: ewolucja biologiczna w odniesieniu do społeczeństw

Dziś udało ci się, śmierć przeszła obok. Ale jutro znów trzeba atakować. Znowu trzeba umierać. I to nie bohatersko, ale bez „pompy”, bez orkiestry i przemówień, tylko w błocie i smrodzie. I śmierci twojej nikt nie zauważy, upadniesz na wielki stos trupów koło linii kolejowej i zginiesz, zapomniany przez wszystkich, w lepkiej mazi bagien pod Pogostją.

Żeby nie pójść do walki, cwaniacy próbowali urządzić się na ciepłych stanowiskach, na przykład w kuchni, jako pisarz na tyłach, magazynier, ordynans dowódcy itp., itd. Ale gdy w kompaniach zostawali już pojedynczy żołnierze, przeczesywano tyły żelaznym grzebieniem, odrywając „przyssanych” do ich miejsc i wysyłając do boju.

Na miejscu zostawali wtedy najwięksi spryciarze. Na przykład uczciwego kierownika magazynu żywności zawsze wysyłali na pierwszą linię, zostawiając złodziei i kanciarzy. Uczciwy przecież odda wszystko żołnierzom, nie chowając niczego dla siebie ani dla szefostwa. A szefostwo lubi pożreć tłuściej. Kanciarz przecież, nie zapominając o sobie, zawsze dogodzi zwierzchnikowi. Jakże można pozbawiać się tak cennej kadry? Kogo w końcu wysłać na pierwszą linię? Oczywiście, tego pierwszego! Tworzył się swego rodzaju zaklęty krąg. Swój wspierał swojego. A jeśli jakiś tam idiota próbował wywalczyć sprawiedliwość – zniszczyli go wszyscy razem...

Trzeba o tym myśleć; ta selekcja narodu rosyjskiego – to bomba z opóźnionym zapłonem: wybuchnie po kilku pokoleniach, w XXI wieku, kiedy wybrane i wypielęgnowane przez bolszewików męty społeczne zrodzą nowe pokolenia – podobnych do siebie. - (ze wspomnień profesora Nikołaja Nikulina)
[W.Bieszanow, "Obrona Leningradu", str. 315]

Gerpedelucja - Uwagi 

Nazwa

Nazwa tego definiendum pochodzi od:

 1. G - od matematycznej teorii gier.
 2. erpede - zjawiska RPD
 3. lucja - końcówki zapożyczonej od będącego w powszechnym użyciu, lecz niejednoznacznego terminu ewolucja.

 

II zasada Fizyki Życia

Dążność ewolucji biologicznej wyrażająca się dynamiką taktyk struktury (czyli budowy obiektów żywych) i taktyk zachowań (czyli zachowaniu) w kolejnych pokoleniach obiektów typu RPD poddanych działaniu gerpedelucji została nazwana II zasadą Fizyki Życia

 

Człowiek zastępuje selekcję naturalną selekcją według własnego uznania

Sortowacz kurczaków lub selekcjoner drobiu „sortuje pisklęta kurczaków według ich wyglądu i oddziela zdrowe od zdeformowanych lub chorych kurczaków.” Jak? Wyszukuje pokręcone palce, ślepotę, zniekształcone dzioby, odbarwiony puch i twarde brzuchy, a także objawy takich chorób, jak zapalenie oskrzeli czy różnorakie infekcje. Zakres obowiązków sortowacza może również obejmować: „umieszczanie chorych kurczaków w spalarni, usuwanie końcówek dziobów i pakowanie kurczaków do pudełek kartonowych”. [źródło]

Gerpedelucja - Cytaty 

 • Competing is intense among humans, and within a group, selfish individuals always win. But in contests between groups, groups of altruists always beat groups of selfish individuals. - E. O. Wilson [source: http://www.brainyquote.com/quotes/authors/e/e_o_wilson.html#iiR0FZ48uBvFsmMz.99]