Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:52

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Żydzi

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Jest wysoce zastanawiające, że w jędrzejowskim powiecie miał miejsce tylko jeden jedyny wypadek stawienia oporu prze Żyda. Otóż podczas usuwania Żydów z getta w Wodzisławiu Żyd, nazwiskiem Zielone Drzewo odmówił opuszczenia swojego domu, zabarykadował się w nim, a potem go podpalił i wraz z całą swoją rodziną zginął w płomieniach. Mój udział w kontrwywiadzie Armii Krajowej Adamczyk, Eugeniusz 9788389920252:110

30.07.2010
Przyjął odpowiadającą internacjonalistycznej doktrynie zasadę: rzeczywistej władzy w krajach podbitych czy uzależnionych, a nie tej pozornej, związanej z jakimś tytułem, nie mogą sprawować ich członkowie, bo porozumieją się ze swoim narodem i wyłamią z ogólnej, podległej Moskwie struktury (jak to zrobił Tito w Jugosławii, próbował Gomułka w Polsce i Imre Nagy na Węgrzech). Powinni ją dzierżyć emisariusze nie odróżniający się zbytnio wyglądem zewnętrznym od zwykłych obywateli, znający dobrze dany region, posługujący się miejscowym językiem, noszący odpowiednio zmienione, rodzime nazwiska, ale - narodowo obcy. Idealnie do takiej strategii nadawali się - oczywiście nie wszyscy, ale niemało - Żydzi. W ten sposób dał pragnącym wybić się potomkom Judy i nielicznym Izraela - pod warunkiem zachowania priorytetów stalinizmu - to, co Ezdrasz i Nehemiasz sformułowali już 25 wieków wcześniej: uprzywilejowane wyodrębnienie spośród innych narodów świata, przewodnictwo nad nie-Żydami. Sojusz Piłsudski-Hitler Choiński, Janusz 9788392599128:136

22.10.2010
Rozdrażniłem obrońców Holokaustu, rzekomo zawyżając liczby i mnożąc nieszczęścia ofiar nie będących Żydami. Europa walczy Davies, Norman 9788324010103:11_2

15.01.2012
Z czasem dotarło do niej, że aparat ucisku znalazł się w rękach żydowskich. Dwa lata po zakończeniu wojny dostrzegła wreszcie, iż tym razem nie chodzi o gospodarkę, a Żydzi zmonopolizowali w Polsce władzę. „UB, sądownictwo są całkowicie w rękach Żydów – W ciągu tych przeszło dwu lat ani jeden Żyd nie miał procesu politycznego – Żydzi osądzają i na kaźń wydają Polaków – i jak tu nie w Polsce szerzyć wrednego antysemityzmu? I czy kto zdolny jest przypuścić, że jedynie Żydzi są dobrymi Polakami i obywatelami, którzy nie zasługują nigdy niczem na sąd?” Kobiety władzy PRL Koper, Sławomir 9788377000373:116

26.01.2013
A że nie przejmują się zazwyczaj tradycją tych społeczeństw, będąc z nich mniej lub więcej wyobcowani, stąd też otacza ich nieraz opinia zdrajców i sprzedawczyków oraz nienawiść. Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:399

03.02.2013
Wraz z nastaniem wysokiej koniunktury przybywało do Niemiec coraz więcej Żydów z Europy Wschodniej; wielu z nich osiedliło się w nowych ośrodkach przemysłowych. W okresie wielkiego krachu gospodarczego było w Rzeszy 700 000 Żydów, z czego 500 000 w samych Prusach. W tym samym czasie c. k. monarchia, obszarem o wiele przewyższająca Niemcy, dawała schronienie zaledwie 200 000 Żydów. (Dla porównania – we Francji było wówczas 80 000 Żydów, w Wielkiej Brytanii 50 000, we Włoszech 40 000, w Danii 5000, a w Szwecji 1000). W roku 1876 tylko w Berlinie żyło 50 000 Żydów, czyli tyle, co w całej Wielkiej Brytanii. Geniusze i spekulanci. Jak rodził się kapitalizm. Ogger, Guenter 9788306022766:185

06.08.2013
Niemcy zresztą w ogóle nie rozumieli kapitalizmu. Płynność pieniądza, cykle gospodarcze, akumulacja wielkich kapitałów, niezrozumiałe prawa giełdy, triki i zawiłości handlu papierami wartościowymi – wszystko to dla szerokich mas było wciąż zagadką. Tymczasem stosunkowo nieliczna warstwa żydowskich giełdziarzy i przemysłowców czuła się w tej materii jak ryba w wodzie. Geniusze i spekulanci. Jak rodził się kapitalizm. Ogger, Guenter 9788306022766:186_3

06.08.2013
Białostoccy Żydzi, szczególnie młodzież, paradowali z czerwonymi opaskami, stanowili trzon służb milicyjnych, traktowali Polaków wrogo, podkreślając na każdym kroku: „Skończyła się wasza Polska”. Zresztą i po tej, niemieckiej stronie opowiadano historie, w które trudno mi było uwierzyć, jako że na własne oczy widziałem, jak Niemcy traktowali Żydów w Białymstoku. W Piasecznie cały kahał w komplecie wyszedł na ulicę witać niemieckie czołgi i piechotę, wkraczające do tego miasteczka; w Warszawie Żydówki rzucały bukiety kwiatów pod nogi maszerujących Hunów. Do dzisiaj nie wiem, czy była to tylko forma samoobrony czy coś, co przejmować może wstrętem i obrzydzeniem. Najgorsze jednak, że te fakty utkwiły w pamięci Polaków, i to utkwiły na zawsze. Byłem żołnierzem generała Andersa Czerkawski, Tadeusz Mieczysław 9788374520249:25

15.04.2014
Do nas Żydzi odnoszą się raczej z niechęcią, chwalą sowiecki reżym, ubóstwiają Stalina. Byłem żołnierzem generała Andersa Czerkawski, Tadeusz Mieczysław 9788374520249:44

15.04.2014
Maleńka budka, w zasadzie szałas - deski ogacone szpilkami sosny - to izba przyjęć chorych. Urzęduje w niej lekarz - więzień, Żyd z Tarnowa. Porządne, jak się przekonałem, chłopisko, chcące umęczonym ludziom nieba przychylić. Cóż, nie było lekarstw ani podstawowych nawet specyfików. Byłem żołnierzem generała Andersa Czerkawski, Tadeusz Mieczysław 9788374520249:69

15.04.2014
Po ośmiu dniach jazdy wysiadamy w El Khassie - naszym nowym miejscu pobytu.

Czekamy na dalsze rozkazy. Misja angielska sprawdza nasze wyszkolenie. Wymieniono nam ciągniki hinduskie na „Guy'e”, a potem „Fordsony”. Wymiana dział na nowe, przestrzelane. Lufy dziewicze. We wrześniu masowa dezercja żołnierzy Żydów, ponad trzy tysiące. Mój celowniczy Tejblum też nie wrócił z przepustki, Erenfrid również. Całe szczęście, że przeszkoliłem Alberta Sinickiego!

Byłem żołnierzem generała Andersa Czerkawski, Tadeusz Mieczysław 9788374520249:159

15.04.2014
Przecież podczas rewolucji i długo jeszcze po niej słowo „Żyd” uchodziło za o wiele bardziej prawomyślne od słowa „Rosjanin”. Rosjanina trzeba było jeszcze sprawdzać – a kim byli jego rodzice? Czym się trudnili p r z e d siedemnastym rokiem? Żyda zaś nie było co sprawdzać: Żydzi wszyscy jak jeden mąż sprzyjali rewolucji. Krąg pierwszy Sołżenicyn, Aleksander 9788307024950:506

10.10.2014
W dywizji prym trzymali komisarze żydowscy: zarządzali prowiantem, wydawali rozkazy, prowadzili propagandę. Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach Świata Abernon, Edgar Vincent d' 9788375651232:77

04.09.2015
Podobnie jak żołnierze rosyjscy, tak i chłopi tutejsi nienawidzili komisarzy żydowskich, którzy na każdym kroku ograbiali ich z dobytku, odmawiając wynagrodzenia za rekwizycje wojenne. Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach Świata Abernon, Edgar Vincent d' 9788375651232:113

04.09.2015
Następnie Emicho poprowadził swoje siły do Worms. Tutaj również biskup zabrał miejscowych Żydów do swojego pałacu w celu ochrony. Ale i tym razem nie przeszkodziło to Emicho'owi: jego siły zburzyły bramy biskupie i zabiły około pięciuset Żydów. Schemat został powtórzony w następnym tygodniu w Moguncji. Tutaj także biskup próbował chronić Żydów, ale został zaatakowany i zmuszony do ucieczki, by ratować życie. To samo znowu w Kolonii i znowu w Metz. Jak podsumował wybitny historyk antysemityzmu Léon Poliakov (1910–1997): „Należy zauważyć, że prawie wszędzie… biskupi usiłowali, nawet z narażeniem własnego życia, chronić Żydów”.
Then Emicho led his forces to Worms. Here, too, the bishop took the local Jews into his palace for protection. But this time Emicho would have none of that: his forces broke down the bishop’s gates and kil ed about five hundred Jews. The pattern was repeated the next week in Mainz. Here, too, the bishop attempted to shield the Jews but was attacked and forced to flee for his life. The same again in Cologne, and again in Metz. As the distinguished historian of anti-Semitism Léon Poliakov (1910–1997) summed up: “It is important to note that almost everywhere… bishops attempted, sometimes even at the peril of their own lives, to protect the Jews.”

 

God's battalions. The case for the crusades. Stark, Rodney 9780061582608:60

08.11.2020