Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:51

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Zapadka Św. Mateusza

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Mechanizm zapadkowy funkcjonujący w społecznościach
Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
W rezultacie pojawił się efekt opisany w Ewangelii św. Mateusza: kto ma, ten będzie miał jeszcze więcej, a kto nie ma, straci nawet to, co miał. Walka o fabrykę gwoździ Michalkiewicz, Stanisław 9788360748107:260

11.08.2009
Merton opisał tzw. efekt Matthewa [efekt Mateusza] - sławni uczeni otrzymują nieproporcjonalnie wielki kredyt zaufania kosztem mniej znanych badaczy.

Merton has described what he calls the Matthew Effect - scientists who are already eminent get a disproportionate amount of credit, at the expense of those less well known.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:129

26.01.2010
Efekt Mateusza (Ewangelisty)
“Bo kto ma, temu będzie dane,
i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma,
temu zabiorą również to, co ma” (Mt 13,12)
Poza schematem Gladwell, Malcolm 9788324011568:29

30.03.2010
Socjolog Robert Merton określił to zjawisko mianem “efektu Mateusza Ewangelisty”, odnosząc się do fragmentu Ewangelii według Świętego Mateusza (12,13): “Bo kto ma, temu będzie dane i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma”. Innymi słowy, to właśnie przed osobami odnoszącymi sukcesy najprawdopodobniej otworzą się nowe możliwości, które zaowocują dalszymi sukcesami. Najbogatsi korzystają z najwyższych odpisów podatkowych. Najlepsi uczniowie trafiają do najlepszych nauczycieli, którzy poświęcają im więcej uwagi. Najwięksi dziewięcio- i dziesięciolatkowie trenują najdłużej pod okiem specjalistów. Sukces jest wynikiem tego, co socjologowie nazywają “skumulowaną przewagą”. Zawodowi hokeiści są na początku trochę lepsi od swoich rówieśników. Dzięki tej niewielkiej różnicy otwierają się przed nimi nowe możliwości, które powiększają nieco tę różnicę, co prowadzi do kolejnych możliwości, jeszcze bardziej powiększających tę rozbieżność – i tak dalej i dalej, dopóki hokeista rzeczywiście nie zacznie odstawać od przeciętnej. Poza schematem Gladwell, Malcolm 9788324011568:42

30.03.2010
Teraz widziała, jak bogaci stają się bogatsi, a biedni coraz biedniejsi.

Now she saw the rich getting richer; the poor getting poorer.

Nothing to envy. Ordinary lives in North Korea. Demick, Barbara 9780385523912:158

10.03.2014


Odnośnik Opis
Definicja pojęcia Zapadka Św. Mateusza Definicja pojęcia Zapadka Św. Mateusza w słowniku Fizyki Życia