Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:50

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

wyróżnik ludzki

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu

Dzielenie się jest rzadkie wsród naczelnych. Występuje w szczątkowej formie jedynie u szympansa i być może u kilku innych małp Starego Świata, w tym człekokształtnych. Natomiast u człowieka jest to jedna z najsilniejszych cech społecznych, dorównująca poziomem intensywnym wymianom trofalaktycznym u termitów i mrówek.

Socjobiologia Wilson, Edward O. 9788371506826:296

30.08.2008
Oburzyły mnie obraźliwe słowa wypowiedziane kiedyś przez psychologa pracującego w ośrodku w Hanaweonie. Powiedział, że Północni Koreańczycy „znajdują się w połowie drogi miedzy ludźmi a zwierzętami”. Uchodźcy z Korei Północnej, relacje świadków. Morillot, Juliette; Malovic, Dorian 9788374144247:297

06.12.2008
W 1945 roku George P. Murdock, antropolog amerykański sporządził następujący wykaz rysów występujących we wszystkich kulturach, znanych na podstawie opisów historycznych i etnograficznych: "Biesiady rodzinne, chirurgia, dawanie darów, edukacja, eschatologia, etnobotanika, etykieta, folklor, fryzury, gesty, gotowanie, gościnność, grupy krewniacze, gry, handel, higiena, imiona własne, język, kalendarz, kosmologia, magia, małżeństwo, medycyna, nomenklatura, pokrewieństwo, objaśnianie snów, obrzędy pogrzebowe, obrzędy związane z dojrzewaniem, ofiary błagalne, organizacja społeczeństwa, pielęgnacja noworodków, podział na grupy wieku, podział pracy, pojęcie duszy, polityka populacyjna, położnictwo, pomieszczenia mieszkalne, pory posiłków, powitania, praca zespołowa, prawa posiadania, prawo, przewidywanie pogody, reguły określające miejsce zamieszkania, reguły spadkobrania, reguły określające zachowanie w czasie ciąży, restrykcje seksualne, składanie wizyt, sztuka dekorowania, tabu kazirodztwa, tabu pokarmowe, taniec, tkactwo, trening czystości, upiększanie ciała, wiara w uzdrawianie, wróżby, wytwarzanie narzędzi, zabobonna wiara w szczęśliwy traf, zaloty, zawody lekkoatletyczne, zróżnicowanie pozycji, żarty.” O naturze ludzkiej Wilson, Edward O. 83-06-01451-0:50

28.12.2010
Dotychczasowe wywody można zreasumować w sposób następujący: Jeżeli naturę ludzką rozpatrywać na szerokim tle wszystkich pozostałych gatunków istot żywych, okazuje się, że nie wszystkie jej cechy stanowią jej wyłączną własność. Pojawiły się dodatkowe dowody świadczące, że bardziej stereotypowe formy zachowania się człowieka są zachowaniem się ssaczym, charakteryzującym zwłaszcza rząd naczelnych, zgodnie z tym, co można było przewidywać na podstawie ogólnej teorii ewolucji. Szympansy są nam na tyle bliskie, jeśli idzie o szczegóły ich życia społecznego jak i o cechy umysłowe, aby uznać je za niemal-ludzi pod pewnymi względami, w odniesieniu do których samo czynienie porównań uchodziło niegdyś za rzecz niewłaściwą. O naturze ludzkiej Wilson, Edward O. 83-06-01451-0:61

28.12.2010
Jedną z cech wspólnych szympansom, bonobo i ludziom jest pozostawianie samców w grupie pierwotnej. W odróżnieniu od niemal wszystkich innych społecznie żyjących ssaków, społeczności te generalnie zatrzymują swoich samców, gdy tymczasem samice wżeniają się w nowe grupy. Antropolog Carol Ember ukazała wyraźnie ten wzorzec, badając 179 społeczności łowców-zbieraczy. Stwierdziła, iż jedynie 16% zbadanych społeczeństw zatrzymywało raczej swoje młode kobiety niż mężczyzn. Szympansy i bonobo również zatrzymują swoje samce, a przekazują samice. To samo czynią goryle, chociaż tutaj tylko nieliczne samce pozostają przy swoich ojcach. W przeciwieństwie do tego orangutany (i niemal wszystkie inne naczelne) rozpraszają samców, lecz nigdy – samice. Jest to wzorzec ważny, ponieważ tylko to jedno zdarzenie ewolucyjne u wspólnego przodka szympansów, bonobo i ludzi – zatrzymywanie samców – stworzyło warunki do współpracy małpich wojowników. Ciemna strona człowieka Ghiglieri, Michael P. 9788388221361:119

10.03.2012
By być człowiekiem trzeba polegać bardziej na kulturze i rozumie, niż instynktach i emocjach. [modyf. JF] Ciemna strona człowieka Ghiglieri, Michael P. 9788388221361:129

10.03.2012
Niemiecki etolog Irenaeus Eibl-Eibesfeldt, mimo osobistej odrazy do przekonania, iz ludzie rodzą się zabójcami, sam zestawił listę cech właściwych ludziom na całym świecie, a zarazem istotnych dla prowadzenia wojen:
  • lojalność wobec członków grupy;
  • gotowość do agresywnej reakcji na zagrożenie z zewnątrz;
  • motywacja do walki, dominacji i działania terytorialnego;
  • powszechny strach przed obcymi;
  • brak tolerancji dla odstępców od norm grupowych.
Ciemna strona człowieka Ghiglieri, Michael P. 9788388221361:279

11.03.2012
W pismach Arystotelesa opozycja między rozumem a zwyczajem zostaje złagodzona w jeszcze inny sposób. Koncepcja prawa opiera się na potrójnej podstawie, którą stanowią: natura, zwyczaj i rozum. Natura, czyli to, co zwierzęce, jest bazą, na którą muszą oddziaływać zwyczaje (czy też kultura) i rozum. Zwyczaj, ethos, powstaje dzięki przystosowaniu – dostosowujemy się do pewnych rytuałów czy wzorców zachowań, które umożliwiają nam współpracę. Przekracza to, co naturalne, ponieważ dzięki niemu powstaje system norm społecznych, różnych od prymitywnych zwierzęcych nawyków. I wreszcie prawa, ustanowione przez rozum, kształtują zwyczaj. Nie mogą jednak bez niego istnieć, jako że „niższa władza może istnieć niezależnie od wyższej, jednak wyższa wymaga istnienia tych, które są poniżej”. Platon Państwo Biografia Blackburn, Simon 9788374953481:38

04.04.2015
Our species is unique in our exceptional ability to copy behavior and grasp theory of mind. Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:40_3

30.04.2016