Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:50

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

wyłuskiwanie gerpedelucyjne

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Zjawisko polegające na tym, że pewne obiekty lub cechy (generalnie czynniki wiktoria) są wyłuskiwane i w sposób naturalny podtrzymywane przez proces ewolucji biologicznej.
Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
28 grudnia 1935 roku do struktury organizacyjnej korpusów wprowadzono zmiany. Liczbę samochodów w każdym korpusie zwiększono z 207 do 1444. Ze składu korpusu wyłączono dywizjon artylerii przeciwlotniczej, jeden batalion saperski i batalion miotaczy ognia, zaplecze techniczne i jednostkę lotniczą. W każdym korpusie pozostało tylko po 12 710 żołnierzy i dowódców. Jednak również te zmiany nie rozwiązały problemu. Obliczenia pokazały: W dużych lekkich grupach na każdy wóz bojowy powinno przypadać nie mniej niż 4-5 samochodów transportowych. Na 560 czołgów, 215 samochodów pancernych, 10 baterii artylerii z odpowiednią ilością piechoty, rozpoznania, saperów, łączności, personelu medycznego i innych trzeba mieć nie mniej niż 2000 samochodów. Kolumny takiego korpusu rozciągały się na 250 kilometrów. I to w przypadku, kiedy między pododdziałami i jednostkami nie zachowywano przewidzianej regulaminem odległości. Klęska. V część cyklu "Lodołamacz" Suworow, Wiktor 9788375104547:138

08.10.2010
Empiria technologiczna nie jest naturalnie ślepym miotaniem się od jednego nieprzemyślanego eksperymentu do drugiego. Wynalazca-praktyk ma jakąś koncepcję, albo raczej – dzięki temu, czego już dokonał (albo czego inni dokonali przed nim), dostrzega mały skrawek drogi przed sobą. Sekwencja jego działań regulowana jest ujemnym sprzężeniem zwrotnym (fiasko eksperymentu wyjaśnia każdorazowo, że nie tędy droga); w efekcie droga jego jest zygzakowata, ale dokądś dąży, ma określony kierunek. Zdobycie wiedzy teoretycznej pozwala na na dokonanie nagłego skoku naprzód. Summa technologiae Lem, Stanisław 9788322202692:25

16.09.2012
Thus, when Democritus proposed that all matter is composed of atoms, he did not anticipate scientific atomic theory. His “theory” was mere speculation, having no basis in observation or any empirical implications. That it turned out to be correct is no more than linguistic coincidence that lends no greater significance to his guess than to that of his contemporary Empedocles, who asserted that all matter is composed of fire, air, water and earth, or Aristotle's version a century later, that matter consists of heat, cold, dryness, moistness and quintessence. The Victory of Reason. How Christianity Led to Freedom, Capitalism and Western Success Stark, Rodney 9780812972337:14

22.09.2013