Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:46

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

vivacitas

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Wskaźnikiem żywotności populacji stanowiącej substrat systemu są dodatnie, ujemne i zerowe (stacjonarne) wartości wskaźników reprodukcji. Mówią one o tym, czy dana populacja w ramach danej struktury społecznej rozwija się, jest ustabilizowana, czy też powoli umiera. Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:204

19.05.2013