Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:46

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

uczenie się

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Zwykł mówić, że wszystkie pieniądze na świecie nie dadzą człowiekowi wykształcenia, jeżeli on sam nie będzie chciał się pilnie uczyć. Made In Japan. Akio Morita i Sony Morita, Akio 83-204-2080-6:19

17.05.2004
Dyrektora szkoły martwił i gniewał mój brak zainteresowania dla konwencjonalnej nauki. Made In Japan. Akio Morita i Sony Morita, Akio 83-204-2080-6:21

17.05.2004
…, Uniwersytet Harvarda nie chce pogodzić się z myślą, że ktoś mógłby porzucić studia bez zamiaru powrotu i ukończenia nauki. [i być mądrzejszym od tych co je ukończą - przyp. JF] BILL GATES i Jego Imperium MICROSOFT Wallace, James; Erickson, Jim 83-204-1782-1:88

20.05.2004
Zdaniem Wooda, Gates wiedział więcej od prawników. Nie tylko rozumiał co należy zrobić, ale wiele kontraktów pisał sam, oszczędzając w ten sposób na kosztach drogich porad prawniczych. BILL GATES i Jego Imperium MICROSOFT Wallace, James; Erickson, Jim 83-204-1782-1:94

20.05.2004
Chociaż ci japońscy Biznesmeni przebywali w USA przez kilka lat, nadal byli tam obcy; słuchanie ich rad było podobne do prowadzenia ślepego przez ślepego. Uczyłem się Ameryki od ludzi, którzy tam byli u siebie i mieli właściwe spojrzenie na wszystko, co się tam dzieje. Made In Japan. Akio Morita i Sony Morita, Akio 83-204-2080-6:81

20.05.2004
Nie mógłbym tak długo zajmować najwyższej pozycji, gdyby nie wiedza o mojej własnej grze, jaką przekazał mi Karpow. Nie tylko unaoczniając mi słabości, lecz również wagę, którą ma samodzielnie ich wyszukiwanie. Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:29

28.12.2008
"Podświadoma fermentacja" (lub rozmyślanie) daje czasem lepsze wyniki niż wymuszone, systematyczne myślenie. Przygody Matematyka Ulam, Stanisław M. 83-86669-25-2:83

06.09.2009
Na poczatku nic, zupełnie nic, i nagle człowiek wszystko chwyta. Przygody Matematyka Ulam, Stanisław M. 83-86669-25-2:83

06.09.2009
… najlepszą metodą dogłębnego poznania przedmiotu jest próba przekazania swojej wiedzy innym. Wtedy dociera się, do prawdziwego sedna sprawy, do istoty rzeczy. Przygody Matematyka Ulam, Stanisław M. 83-86669-25-2:83

06.09.2009
Badania wykazały, że trzeba dziecko nauczyć niektórych podstawowych metod rozumowania, zanim pojmie ono naturę fizycznego świata. Wchodzi tu w grę pojęcie zmiennych w myśleniu o zaburzeniach przyczynowych, jak również konieczności zmiany owych zmiennych, jeśli skutki ich działania mają być właściwie porównane (rozważając porosty przykład równoważenia sił, taki jak funkcjonowanie wagi, bierze się pod uwagę cztery zmienne - dwa ciężary i dwie odległości od punktu oparcia). Trzeba objaśnić również pojęcie prawdopodobieństwa i współzależności, a także wszelkie abstrakcyjne modele, wyjaśniające na przykład budowę Układu Słonecznego czy zmiany pogody. Żadne z tych wyobrażeń nie jest naprawdę naturalne, kiedy natomiast staje się przedmiotem nauczania, przyczynia się znacznie do osiągania przez dzieci sukcesów w nauce.

Studies have shown that a number of key reasoning processes need to be learned before children can grasp the basic nature of the physical world. These include the idea of variables in thinking about causal events, together with the necessity of changing the variables one at a time if a proper comparison of their effects is to be made (in thinking about a simple case of equilibrium, such as in balancing a beam, for example, there are four variables - two weights and two distances from the point of support); the idea of probability and correlation; and the whole idea of abstract models to explain, for example, the solar system or the weather . None of these ideas is really natural, and when children have learned these ideas their success in science tests improves dramatically.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:28

26.01.2010
W tym stanie ducha mogłem się obawiać, czy zdołam przekazać komuś zgromadzoną wiedzę w formie dostatecznie atrakcyjnej, aby wywołać jego zainteresowanie. Według łotra Wiśniewski-Snerg, Adam 9788374537155:86

16.02.2011
W pierwszym semestrze było to aż szesnaście przedmiotów. Obok zajęć ogólnokształcących jak literatura polska, logika, podstawy metafizyki, filozofia, uczono nas przedmiotów kierunkowych. Była to m.in. fonetyka, czyli lekcje wymowy. Ćwiczyliśmy podczas niej zasady poprawnego i wyraźnego wypowiadania się, modulacji głosu, operowania głosem. Takie „aktorskie” umiejętności – jak nietrudno się domyślić – są niezbędne dla pracy duszpasterskiej. Dysponowanie postawionym głosem to skarb, zwłaszcza gdy trzeba objąć głosem większą grupę wiernych, w dużych pomieszczeniach lub w terenie otwartym, bez mikrofonu lub długotrwale. Za klasztornym murem Kowalski, Antoni 9788392321705:79

05.08.2011
System sterowania informacją działa zawsze i tylko na podstawie zapisanych w pamięci schematów wywodzących się z przeszłości własnej osobnika czy pokoleń jego przodków. Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:165

19.05.2013