Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:45

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

tyrania

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
„Podstawowym problemem z niektórymi krajami Europy Wschodniej polega na tym, że nie wyeliminowano wszystkich kontrrewolucjonistów (…). Teraz piją piwo, które naważyli”. „W Europie Wschodniej nie zabijano na dużą skalę”. „Musimy zabijać – twierdził otwarcie. - Naszym zdaniem dobrze jest zabijać”. Mao Jung Chang 9788373594425:415

06.10.2010
Jednym ze znanych projektów była budowa kanału na długości tysiąca czterystu kilometrów przez suchą Wyżynę Lessową na północnym zachodzie. Kanał miał przeciąć osiemset gór i dolin. Sto osiemdziesiąt tysięcy robotników musiało wykopywać ziemianki, w których mieszkali, oraz zbierając zioła, którymi uzupełniali nędzne wyżywienie. Kilka miesięcy po rozpoczęciu budowy i wykopaniu bez pomocy maszyn kilku tuneli, postanowiono zastąpić tunele przepustami. Parę miesięcy później zrezygnowano z przepustów i wrócono do pomysłu kopania tuneli. Po trzech latach takiej pracy i śmierci co najmniej dwóch tysięcy robotników projekt zarzucono. Autorzy oficjalnego sprawozdania musieli przyznać, że nie udało się nawodnić nawet małego skrawka ziemi. Mao Jung Chang 9788373594425:428

06.10.2010
Pewnego dnia Mao wpadł na pomysł, że w celu zabezpieczenia zboża trzeba wybić wróble, które zjadały ziarno. Wróble stały się zatem jedną z „czterech plag”, które miano zlikwidować – pozostałe to szczury, komary i muchy. Mao zmobilizował całą ludność, nakazując machać kijami i szczotkami oraz hałasować, tak aby wróble pozostawały w powietrzu, aż wreszcie zmęczone spadną z nieba i będą łatwym łupem tłumu. Walka ze szczurami, komarami i muchami była uzasadniona, gdyż są to szkodniki, ale miała fatalny efekt uboczny - pozbawiła ludzi resztek prywatności w czasie zaspakajania potrzeb fizjologicznych, ponieważ gorliwi zbieracze much kręcili się w pobliżu publicznych toalet. Trudniej natomiast było uzasadnić tępienie wróbli, które wprawdzie zjadały ziarno, ale były naturalnym wrogiem wielu szkodników. Nie trzeba chyba dodawać, że przy okazji zabijano inne gatunki ptaków. Populacja szkodników, dotychczas zjadanych przez ptaki, gwałtownie wzrosła, co miało katastrofalne skutki. Władze zignorowały apele specjalistów, którzy zwracali uwagę na niebezpieczeństwo naruszenia równowagi ekologicznej.

Wkrótce po rozpoczęciu walki ze szkodnikami ambasada sowiecka w Pekinie otrzymała prośbę rządu chińskiego, oznaczoną pieczęcią „Ściśle tajne”. W imię socjalistycznego internacjonalizmu – pisał rząd chiński- prosimy o jak najszybsze przysłanie dwustu tysięcy wróbli z sowieckiego dalekiego Wschodu. Mao musiał przyznać, że walka z wróblami okazała się szkodliwa, dlatego tę kampanie stopniowo wyciszano. Kampania przeciw czterem plagom była typowym maoistowskim „zrób to sam” substytutem opieki medycznej – była pracochłonna, lecz nie wymagała nakładów finansowych. Wcześniej Mao chciał wytępić psy, które też musiały jeść, ale zrezygnował, ponieważ chłopi potrzebowali psów do pilnowania domów, gdy sami byli na polach.

Mao Jung Chang 9788373594425:429_2

06.10.2010
W całych Chinach burzono chłopskie domy, a ich mieszkańców wyrzucano, żeby wykorzystać drewno i słomę jako paliwo. Z większości dostępnych zboczy górskich ścięto drzewa. Zniszczenie lasów było przyczyną powodzi jeszcze kilkadziesiąt lat później. Mao Jung Chang 9788373594425:431

06.10.2010
„Nie jestem dobry w budowaniu, natomiast znakomity w niszczeniu” - Wielki Skok był najlepszym przykładem trafności tej samooceny Mao. Mao Jung Chang 9788373594425:432

06.10.2010
Pod koniec 1958 roku liczba realizowanych dużych projektów przemysłowych związanych z produkcją broni wynosiła aż tysiąc sześćset trzydzieści dziewięć, natomiast ukończono i uruchomiono tylko dwadzieścia osiem. Budowy wielu z tych zakładów nigdy nie skończono z powodu braku podstawowych materiałów – stali, cementu, węgla – oraz energii elektrycznej. Przedstawiciele reżimu sami mówili o nich „projekty z siwą brodą”. Mao był jedynym władcą w całej historii, który sprawił, że rdzewiejące ruiny przemysłowe powstały na początku, nie zaś na końcu procesu industrializacji. Mao Jung Chang 9788373594425:432_2

06.10.2010
Czteroletni Wielki Skok stanowił gigantyczne marnotrawstwo zasobów naturalnych i ludzkiej energii, zupełnie wyjątkowe w historii świata. Reżim Mao różnił się od wielu innych marnotrawstw i niesprawnych reżimów totalitarnych, okradających własne społeczeństwo, ale niezmuszających ludzi do ciężkiej harówki i działających mniej systematycznie. Mao najpierw zapędził ludzi do pracy ponad siły, a potem zabrał im wszystko i zmarnował. Mao Jung Chang 9788373594425:432_3

06.10.2010
Pewien chłop stwierdził, że sytuacja była gorsza niż za japońskiej okupacji: „Nawet gdy przyszli Japończycy – powiedział – mogliśmy uciec. W tym roku [1960] byliśmy po prostu zamknięci i umieraliśmy w domu. Moja rodzina liczyła sześć osób. Cztery zmarły (…)”. Kolejnym zadaniem kadry było niedopuszczenie do tego, żeby chłopi „kradli” własne zbiory. Powszechnie stosowano makabryczne kary: zakopanie żywcem, duszenie postronkiem, odcięcie nosa. W pewnej wsi postanowiono zakopać żywcem czworo małych dzieci za kradzież żywności. Pod wpływem rozpaczliwych błagań rodziców przerażone dzieci wypuszczono., gdy już były zakopane do pasa. W innej wsi dziecku odrąbano cztery palce za próbę kradzieży odrobiny jedzenia, w jeszcze innej, dwojgu dzieciom, które ukradły jedzenie, przeciągnięto drut przez uszy, potem powieszono na ścianie. Opisy takich okrucieństw można znaleźć niemal w każdej relacji z tego okresu w dowolnym regionie kraju. Mao Jung Chang 9788373594425:434

06.10.2010
Jego ulubionym zajęciem było czytanie w łóżku, a mimo to chciał, żeby Chińczycy byli ignorantami. „Konieczna jest polityka utrzymywania ludzi w stanie głupoty” - powiedział kiedyś w ścisłym gronie. Mao Jung Chang 9788373594425:484

08.10.2010
„W ZSRR zawsze jest się na górze albo na dole, lecz nie ma ludzi równych”, dlatego „(…) pracownik radzieckiej firmy Inturist, kiedy zostaje sam na sam z obcokrajowcem, nie wie, jak ma się zachować. Kim jest wobec obcokrajowca – podwładnym czy szefem? Zazwyczaj szybko dochodzi do pewnego rodzaju próby sił, po czym pracownik Inturistu zaczyna odgrywać tę czy inną rolę (…). W takiej sytuacji należy wybrać model zachowania podobny do ataku wściekłości – mogliście go zobaczyć podczas wystąpienia Nikity Chruszczowa; to oni zrozumieją. W ZSRR tylko szef może sobie pozwolić na takie zachowanie (…)”. W „niezwyciężonej i legendarnej” [Armii Czerwonej] zasada ta została przekuta w doskonale znany wszystkim wojskowym aforyzm: „Ja jestem szefem, ty – gównem; ty jesteś szefem, to ja jestem gównem”. 1942 - Poligon czerwonych generałów Bieszanow, Władimir 9788371343322:210

06.01.2011
Zadziwiające, że po wszystkich błędach w organizacji, do których dopuszczono się podczas wojny, cybernetykę w Związku radzieckim uznano za „burżuazyjną pseudonaukę”. 1942 - Poligon czerwonych generałów Bieszanow, Władimir 9788371343322:243

06.01.2011
Ponieważ wszystkie piramidy totalitarne są budowane według tego samego modelu, w 1942 roku niemieccy generałowie zaczęli ostrzej odczuwać ten sam problem. Wszyscy co do jednego skarżyli się, że po objęciu przez Hitlera stanowiska naczelnego wodza „zamiast otrzymywanych dotychczas rozkazów, do których miało się zaufanie, jako że były to decyzje podejmowanie przez doświadczonych dowódców, zaczęły się pojawiać rozkazy nowego typu, formułujące konkretne zadanie do wykonania, zabraniające wykazywania jakiejkolwiek inicjatywy, zawierające groźby, a nieraz domagające się rzeczy wręcz niewykonalnych. Osoby niepożądane odsuwano. Zamiast budowania zaufania zaczęto wychowywać podwładnych, domagać się bezwzględnego posłuszeństwa”. Cóż nam to przypomina? 1942 - Poligon czerwonych generałów Bieszanow, Władimir 9788371343322:480

06.01.2011
„Obojętne, czy rząd nazywa się narodowosocjalistyczny, faszystowski czy sowiecki, zasada jest jedna. Wola dyktatora jest prawem. Własność ulega całkowitej konfiskacie […]. Patriotyzm staje się ślepym poddaństwem wobec klasy panującej […]. Nie może być kompromisu pomiędzy despotyzmem a demokracją”. 1941 - Pogrom pancerny Bieszanow, Władimir 9788311115309:62

05.04.2011
10 mają 1940 roku wojska niemieckie na froncie zachodnim przeszły do długo oczekiwanej ofensywy. Spośród 156 dywizji na wojnę z Francją i jej sojusznikami skierowano 136, czyli 87 procent. 7 dywizji wysłano do Norwegii. Na ogromnych przestrzeniach Danii, Polski, Czechosłowacji, Austrii i Niemiec właściwych pozostało zaledwie 13 dywizji. 25 czerwca. Głupota czy agresja? Sołonin, Mark 9788375104875:181

02.01.2012
Niezmiennie od tysięcy lat na całym świecie gnębi i zabija się ludzi według następującego schematu-wyzwania: „Oto twój wróg! Wszystko co złe pochodzi od niego; zabij go, a świat stanie się rajem”. Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:194_2

19.05.2013
Geografia narzuca rodzaj i metody upraw, co z kolei kształtuje charakter własności ziemskiej i wpływa na dystrybucję bogactwa, a jedno i drugie ma podstawowe znaczenie dla tempa i charakteru rozwoju. Gdy społeczeństwo składa się z uprzywilejowanej garstki właścicieli ziemskich i ogromnej masy ubogich, zależnych, a czasem pozbawionych wolności robotników rolnych – z jednej strony szkoła lenistwa (lub dogadzania sobie), z drugiej zaś otchłań beznadziei – skąd mają się wziąć bodźce działające na rzecz ulepszeń i zmiany? Na górze mamy wtedy wyniosłą obojętność, na dole rezygnację wynikającą z rozpaczy. Od czasu do czasu rodzi się opór, dając elitom i ich najemnym żołnierzom okazję do poćwiczenia w sztukach wojennych, religia natomiast ofiaruje pocieszenie, obiecując lepsze życie na tamtym świecie. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:334

10.08.2013
W państwach despotycznych nie jest rzeczą bezpieczną być bogatym i nie posiadać władzy. Tak było i w Turcji: akumulacja kapitału okazała się atrakcyjną niedogodnością. Budziła chciwość i zachęcała do konfiskaty. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:446

10.08.2013
Na pewnym poziomie ogólności wszystkie dyktatury są podobne. Od Związku Radzieckiego Stalina po Chiny Mao, od Rumunii Ceauşescu po Irak Saddama Husseina, wszystkie te reżimy miały wspólne cechy: posągi górujące nad każdym miejskim placu, portrety zawieszone w każdym biurze, zegarki na rękę z twarzą dyktatora na tarczy.

To a certain extent, all dictatorships are alike. From Stalin’s Soviet Union to Mao’s China, from Ceauşescu’s Romania to Saddam Hussein’s Iraq, all these regimes had the same trappings: the statues looming over every town square, the portraits hung in every office, the wristwatches with the dictator’s face on the dial.

Nothing to envy. Ordinary lives in North Korea. Demick, Barbara 9780385523912:45

10.03.2014
"Każdy obywatel Republiki, który ucieka do innego kraju lub staje po stronie nieprzyjaciela, w tym starając się o azyl w ambasadzie zagranicznej… (lub) pomagając firmom lub obywatelom wrogiego kraju, służąc im na przykład jako przewodnik turystyczny lub tłumacz albo udzielając im wsparcia moralnego lub materialnego… podlega karze śmierci ".

“Any citizen of the Republic who flees to a foreign country or to the side of an enemy, including the seeking of asylum in a foreign embassy… (or) assists an agency or citizens of a hostile country, by serving as a travel guide or interpreter, or by providing moral or material support… shall be subject to the death penalty.”

Nothing to envy. Ordinary lives in North Korea. Demick, Barbara 9780385523912:176

10.03.2014
A w ogóle, to zrozumcie nareszcie – i powiedzcie tam wyżej komu należy, że jesteście mocni tylko o tyle, o ile zabieracie ludziom nie wszystko. Człowiek, któremu zabraliście w s z y s t k o, już wam nie podlega, już znowu jest wolny. Krąg pierwszy Sołżenicyn, Aleksander 9788307024950:92

07.09.2014
Czekista ma tylko dwie drogi: albo awans, albo pod ścianę. - Józef Stalin. _72

08.03.2015
In Pyongyang, living standards for the core class are luxurious only by the standards of a country where a third of the population is chronically hungry. W Pyongyang standard życia klasy uprzywilejowanej jest luksusuowy, ale tylko na tle pozostałych. A trzeba pamiętać, że jedna trzecia tych pozostałych jest chronicznie niedożywiona. Escape from camp 14 Harden, Blaine; Ing Geun, Shin 9780143122913:41

27.03.2015
podstawowej zasadzie propagandy komunistycznej: „głupi – nie zauważy, mądry – będzie milczał, a odważnego – wsadzimy do więzienia”. Pranie mózgu. Fałszywa historia Wielkiej Wojny. Sołonin, Mark 9788375109771:127

09.04.2015
Z powodu pośpiechu kulało na obie nogi szkolenie kadry dowódczej i żołnierzy, którzy nie potrafili właściwie korzystać z środków łączności, strzelać, jeździć, obserwować, orientować się w terenie i podejmować na polu walki optymalnych decyzji. 1943 - Rok przełomu Bieszanow, Władimir 9788393046133:16_2

17.06.2015
Dyrektywy Wodza Naczelnego sowieccy generałowie zgłębiali uważnie, choć sami taktykę prowadzenia walki znali nie gorzej od Stalina. Ale „praktyka prowadzenia wojny z niemieckimi faszystami” pokazała, że dla własnego dobra lepiej poświęcić pułk albo korpus pancerny niż próbować dyskutować bądź zwlekać z wykonaniem nawet najgłupszego rozkazu sztabu nadrzędnego, gdzie z reguły żądano natychmiastowego rozbicia wroga i wykonania zadania bojowego za wszelką ceną. Stąd zwykle wynikały „poważne niedociągnięcia” w kwestii użycia jednostek pancernych. 1943 - Rok przełomu Bieszanow, Władimir 9788393046133:61

17.06.2015
Stalin wydał swej „nomenklaturze wojskowej” rozkaz ratowania się, co też ta uczyniła, mając gdzieś „normy etyki wojskowej”. Dowódców, którzy uciekli, nazwano bohaterami Sewastopola, żołnierzy, którzy trafili do niewoli — zdrajcami. 1943 - Rok przełomu Bieszanow, Władimir 9788393046133:116

17.06.2015
„An elite family in Pyongyang does not live nearly as well – in terms of material possessions, creature comforts and entertainment options – as the family of an average salaryman in Seoul,” Andrei Lankov, a Russian-born political scientist who attended college in Pyongyang and now teaches at Kookmin University in Seoul, told me. Escape from camp 14 Harden, Blaine; Ing Geun, Shin 9780143122913:41_2

09.10.2015