Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:43

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

taktyka von Neumanna

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Oszukiwanie w taki sposób, by wzbudzić w przeciwniku przekonanie, że oszukiwanym nie jest.
Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Należy zwrócić uwagę na to, że mit o superskuteczności ataku na lotniska został wymyślony przez radzieckich historyków po czasie, kiedy trzeba było znaleźć stosunkowo przyzwoite uzasadnienie strasznej klęski. Na uśpionych lotniskach… 22 czerwca 1941 roku Sołonin, Mark 9788375102581:442

20.12.2009
Poza tym trzeba ciągle pamiętać, że naukowiec to nie homo oeconomicus kalkulujący, czy mu się zawód naukowca opłaca. Znam wiele przypadków gdy naukowcy zmieniali pracę na gorzej płatną, ale o twórczym charakterze. Nie znam przypadku, żeby naukowiec porzucił interesującą pracę dla lepiej płatnej, ale jałowej. Historia naturalna polskiego naukowca Mazur, Marian PIW 1390/70:52

31.12.2009
Następnego dnia, 7 lipca, ogłasza manifest tej treści:

Siódmego dnia po naszym wstąpieniu na tron Rosji dowiedzieliśmy się, że były car Piotr III cierpi na nawrót krwawienie hemoroidalnego i ma ostrą kolkę. Dbając o dopełnienie swojego chrześcijańskiego obowiązku, natychmiast wydaliśmy rozkaz, by zapewnić mu wszelką pomoc medyczną, jaka tylko okaże się potrzebna. Ale ku naszemu głębokiemu żalowi otrzymaliśmy wczoraj wiadomość, że wola boska położyła kres jego życiu. Zarządziliśmy, by jego śmiertelne szczątki zostały przewiezione do monasteru Newskiego i tam pochowane. Jako Imperatorowa i Matka cesarstwa, niepomna urazu przeszłości, zapraszamy wszystkich naszych wiernych poddanych, by złożyli ostatnie pożegnanie jego zwłokom i wznieśli gorące modły do Boga o zbawienie jego duszy, przypisując ten nieoczekiwany cios jego śmierci zrządzeniu Opatrzności, która wiedzie losy naszej ojczyzny drogami znanymi jedynie jej świętej woli.

Wśród ludu zawiadomienie o tej śmierci i jej wyjaśnienie nie wywołują żadnej reakcji. Ogarnięci radością z powodu nowych rządów, prości ludzie nie dają się z niej wytrącić oszczerczymi insynuacjami wobec swojej mateczki. Dwór udaje, że wierzy w tę rzecz nie do wiary. Ale w rzeczywistości dla wszystkich bliskich imperatorowej fakt morderstwa jest oczywisty. Chociaż tylko nieliczni utrzymują, że je nakazała, to wielu z nich uważa ją za pośrednio za nie odpowiedzialną. Czy tego chce, czy nie chce, to ona korzysta z tej zbrodni.

Katarzyna Wielka Troyat, Henri 9788324126934:126

11.02.2010
… potwory dwulicowości intelektualnej. Głosząc wolność, równość i braterstwo, stali się nosicielami nietolerancji, nienawiści i mordu. Katarzyna Wielka Troyat, Henri 9788324126934:293

11.02.2010
„Demokracja, wolność, równość i braterstwo” – powiedział Mao – to pojęcia, których należy używać wyłącznie „ze względu na potrzeby polityczne”. Skarcił Penga za to, że „mówił o nich jako o autentycznych ideałach”. Mao Jung Chang 9788373594425:265

09.08.2010
Mao nauczył się od Stalina obłudy, z jaką ten utrzymywał pozornie przyjazne stosunki z jakimś rządem, a jednocześnie potajemnie starał się go obalić. Gdy zdobył władzę, stosował metody Stalina w stosunku z innymi krajami. Mao Jung Chang 9788373594425:341

13.08.2010
Nawyk używania rozsądku omal nie popchnął jej do mówienia, dyskutowania, demonstrowania tego, co oczywiste – popatrzyła jednak na ich twarze i zobaczyła, że to wiedzą. W inny sposób, w jakiejś niewyobrażalnej formie, wiedzieli wszystko, co mogłaby im powiedzieć, nie było sensu dowodzić im irracjonalnej potworności ich poczynań ani tłumaczyć konsekwencji; zarówno Meigs, jak i Jim dobrze to wiedzieli – zagadkę stanowiły środki, za pomocą których udawało im się uniknąć pełnego, ostatecznego zrozumienia. Atlas zbuntowany Rand, Ayn 9788371509698:960

10.01.2011
– Jesteś zupełnie inna, niż się spodziewałam. Oni, Jim i jego świta, mówili, że jesteś twarda, zimna i pozbawiona uczuć.
– Ależ to prawda, Cherryl. Jestem. W takim znaczeniu, w jakim oni używają tych słów – ale czy kiedykolwiek ci powiedzieli, w jakim znaczeniu ich używają?
– Nie. Oni nigdy tego nie robią.
Atlas zbuntowany Rand, Ayn 9788371509698:1011

10.01.2011
Przez całe stulecia filozofie spiskowali w celu zrobienia tego ze światem – zniszczenia ludzkich umysłów poprzez wmówienie im, że to właśnie widzą. Ale ty nie musisz tego akceptować. Nie musisz patrzeć oczami innych. Patrz swoimi, kieruj się własnym sądem, wiesz, że to, co istnieje, istnieje naprawdę – więc mów to głośno, jak najświętszą modlitwę, i nie pozwól sobie wmówić nic innego. Atlas zbuntowany Rand, Ayn 9788371509698:1013

10.01.2011
Niemiecki minister spraw zagranicznych Gustav Stresemann zorganizował tak energiczną kampanię, aby przekonać świat o pokojowych dążeniach Niemiec (jednocześnie kontynuując w tajemnicy nielegalne zbrojenia), że w 1926 roku został wyróżniony Pokojową Nagrodą Nobla! 1941 - Pogrom pancerny Bieszanow, Władimir 9788311115309:25

05.04.2011
Przysłali nawet ambasadorów (oratori) - odnotował Machiavelli – gotowych zadeklarować całkowite posłuszeństwo, czego nigdy w przeszłości nie robili. Nieustannie powtarzają na rzymskim dworze obietnice posłuszeństwa i miłości do papieża; na cztery strony świata rozgłaszają, że chcą go za ojca, protektora i obrońcę. Nie wstydzą się udawać – kończył Niccolo – papieskich sług, byle „przekonać go do swoich zamiarów”, a potem „wszystkim innym rozkazywać” (LC, 655-656). Przed oczami Machiavellego rozgrywał się więc wyrafinowany spektakl polityczny z udziałem doświadczonych aktorów, biegłych w sztuce udawania, schlebiania i uwodzenia. Uśmiech Machiavellego Viroli, Maurizio 9788374142014:98

30.06.2011
Możesz myśleć co innego, mówić co innego, robić jeszcze co innego i wszyscy wokół uważają cię za szczęśliwą osobę duchowną. Byliśmy w Kościele, mówiono nam, żebyśmy byli bardzo uduchowieni, radośni, pobożnie ręce składający, jest to co prawda sztafarz zewnętrzny, co się dzieje w duszy i tak nie widać, ale przełożony tłumaczył, że ludzie na nas patrzą i nas oceniają, w nas widzą odbicie Boga. Za klasztornym murem Kowalski, Antoni 9788392321705:68

05.08.2011
Prawda nie sprawia na świecie tyle dobrego, ile złego sprawiają jej pozory. La Rochefoucauld. Maksymy i rozważania moralne Rochefoucauld, Francois de La 9788375751994:53

19.12.2011

Jesteśmy tak przyzwyczajeni grać komedię wobec drugich, iż w końcu gramy komedię wobec samych siebie.

La Rochefoucauld. Maksymy i rozważania moralne Rochefoucauld, Francois de La 9788375751994:67

19.12.2011
Bez mała pół wieku sowiecka propaganda – i sowiecka „ nauka historyczna” jako jej część składowa – zawzięcie demaskowała „burżuazyjnych fałszerzy historii”, którzy odważyli się rzucić cień na niezmiennie miłujący pokój ZSRS. 25 czerwca. Głupota czy agresja? Sołonin, Mark 9788375104875:226

02.01.2012
jak wyjaśnił von Neumann w swej Theory of Games, ma to na celu nie tylko wygranie dzieki bluffowi, lecz takze przeszkodzenie przeciwnikowi w osiągnięciu wygranej na zasadzie wzbudzenia w nim pewnosci, że my sami nie bluffujemy.

 

as von Neumann explains in his Theory of Games, is intended not merely to enable us to win on a bluff, but to prevent the other side from winning on the basis of a certainty that we will not bluff.
Cybernetyka a społeczeństwo Wiener, Norbert KIW 1769/3607A:38

28.01.2012
Ściśle rzecz biorąc, w tym przypadku prawdopodobnie nie powinniśmy się posługiwać popularnym określeniem „kleptomania”, ponieważ odnosi się ono do patologicznego pragnienia posiadania nieprzydatnych przedmiotów. Właściwie należałoby mówić o bardziej egzotycznej pleoneksji, czyli bezgranicznym pragnieniu posiadania tego, co zgodnie z prawem należy do innych. Odczuwaniem takiej niepohamowanej żądzy można by wyjaśniać ewidentny rozdźwięk w jego osobowości – stara się ukrywać swoją skłonność pod maską uczciwego i nieskorumpowanego państwowego urzędnika. Putin, człowiek bez twarzy. Gessen, Masha 9788378390541:264

11.08.2012
Na tej samej zasadzie egoizm czy ciągłe żerowanie na dobrej woli innych może być skuteczną strategią dla mnie, jeśli jestem osobnikiem skrajnie samolubnym, i może nawet sprawiać mi satysfakcję. Nie mogę jednak pragnąć, by pasożytowanie stało się powszechną regułą moralną, gdyż kogo bym wówczas sam bym wykorzystywał. Bóg urojony Dawkins, Richard 9788385458289:316

26.01.2013
Darwin wyraził się kiedyś na pół serio: „Natura, jeśli potrafi, okłamie cię”.

Darwin once said half seriously, "Nature will tell you a direct lie if she can."

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:38

02.05.2016
A co do sądu – nie odbył się. Dwaj moi oskarżyciele polegli, trzeci był ranny. Ten to, niejaki oberlejtnant von Doeren, przeprosił mnie 1928 r., kiedy mnie przypadkiem spotkał, za fałszywe posądzenie. Przyznał, że 14 r. był za młody, zanadto stał pod sugestją źle zrozumianego patryjotyzmu i dlatego, podobnie jak większość oficerów linjowych, nie znosił wtenczas ludzi trzeźwo i dalej patrzących. Przypominanie rozmaitych konwencji wojennych uważał za chęć sprzyjania wrogom, ponieważ uczono go, że te postanowienia międzynarodowe to świstki papieru, obowiązujące tylko przeciwników. Z armią Klucka na Paryż. Pamiętnik lekarza Polaka. Jacobson, Wojciech 9788378894636:138

02.11.2017
Trudno o głupszy zarzut wobec polityka, niż ten, że „dzieli społeczeństwo”. Dzielenie ogółu na grupy docelowe jest podstawą politycznej technologii – podobnie zresztą, jak sztuki reklamy i marketingu. Reszta, to dotarcie do każdej z wydzielonych grup z przekazem, który pozwala ją pozyskać, w miarę możliwości nie odstręczając innych grup. Mistrzostwo polega na tym, żeby podzielić społeczeństwo, czyli w tym wypadku wyborców, według takiego kryterium, aby większość chciała się znaleźć po „naszej” stronie.

Oczywiście, ludzie nie lubią świadomości, że są przedmiotem rozmaitych socjotechnicznych operacji opartych na dzieleniu ich na wspomniane grupy, dlatego na propagandę, że ktoś (polityczny przeciwnik tego, który tę propagandę uprawia) ich „dzieli” reagują niechęcią wobec „dzielącego” – i o to chodzi. Ludzie nie lubią także świadomości, że ich emocje i myśli nie są naprawdę ich emocjami i myślami, tylko skutkiem bezwiednego zaabsorbowania przekazu propagandowego, dlatego propaganda zawsze udaje, że nie jest propagandą, za to demaskuje jako propagandę propagandę przeciwników – podobnie, jak reklama, żeby reklamować skuteczniej, stara się udawać, że nie jest reklamą.

_116

11.02.2018


Odnośnik Opis
Definicja taktyki von Socialla w słowniku fizyki życia Definicja taktyki von Socialla w słowniku fizyki życia