Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:42

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Szwajcaria

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Wartość Konfederacji Szwajcarskiej wśród demokracji światowych jest daleko większa, niż wynikałoby to z jej powierzchni i liczby ludności czy wielkości jej miast. Jest to kraina ciężkiej pracy i skromnych zwyczajów, sprawiedliwości, czystości i tolerancji, będąca kwintesencją zasady „Żyj i daj żyć innym”. Nie znajdzie się tam skrajnego bogactwa ani ubóstwa, nie ma miliarderów, nie ma nędzarzy. Cel: Szwajcaria Halbrook, Stephen P. 9788311096905:55

07.06.2011
W dodatku Rada Federalna 5 grudnia zakazała publikacji dezinformacji zagrażających Konfederacji, wyśmiewających zasady demokratyczne lub rozniecających nienawiść wobec jakiejkolwiek grupy ze względu na rasę, religię lub narodowosć. Zakaz ten upoważniał do uwięzienia każdego, kto próbowałby obalić konstytucyjny ustrój Konfederacji lub kantonów. Cel: Szwajcaria Halbrook, Stephen P. 9788311096905:60

07.06.2011
Swą siłą moralną, wyrażającą się w patriotyzmie, oraz siłą materialną, reprezentowanią przez armię. Cel: Szwajcaria Halbrook, Stephen P. 9788311096905:62

07.06.2011
W próbie dokonanej we wrześniu całe to wojsko zameldowało się na pozycjach w ciągu dwóch godzin od alarmu. Cel: Szwajcaria Halbrook, Stephen P. 9788311096905:71

07.06.2011
Hitler potrafił podbić większość Europy, blefując dla uzyskania zgody władz centralnych różnych krajów na kapitulację. W niektórych wypadkach, po niewielu spotkaniach i groźbach, poplecznicy Hitlera przekonywali przywódców politycznych różnych krajów do poddania się i wydania rozkazów swym siłom zbrojnym, by nie stawiały oporu. W innych wypadkach kapitulacja następowała po krótkiej walce, na którą armie nie były przygotowane. Nie było potrzeby nakazywania ludności, by nie stawiała oporu, gdyż w ogóle nie była uzbrojona.

W przeciweństwie do tego Szwajcaria miała słaby rząd centralny, a ponieważ była demokracją bezpośrednią, władza była zdecentralizowana. Podstawową komórką władzy był pojedynczy obywatel i rodzina. Następną była wieś lub miasto, wreszcie kanton, a na końcu Parlament Federalny. Władza była sprawowana od dołu do góry, nie z góry na dół.

Cel: Szwajcaria Halbrook, Stephen P. 9788311096905:103

07.06.2011
Demokracja szwajcarska została sama na kontynencie opanowanym przez dyktaturę. Cel: Szwajcaria Halbrook, Stephen P. 9788311096905:116

07.06.2011
Nazistowskie wiadomości ukazują się z dziwnymi drgawkami, co jest wynikiem usunięcia wszelkiego „hajlowania” na rynek szwajcarski. Niemcy wciąż nie mogą pojąć, dlaczego widownia szwajcarska wybucha gromkim śmiechem na widok Niemca, który z ponurą twarzą wyrzuca w powietrze ramię jak semafor kolejowy i pomrukującego „Heil Hitler!”. W jednym z kin musiano przerwać seans, by przywrócić spokój po ujęciu, w którym Hitler osobiście powiedział „Heil Hitler!” Cel: Szwajcaria Halbrook, Stephen P. 9788311096905:147

07.06.2011
Demokracja szwajcarska ma kilka zdumiewających zalet. Po pierwsze, jest taka cichutka, że wcale nie słychać, kiedy robi swoje. Po drugie, jest stabilna. […]. Po trzecie, jest piramidą obróconą do góry nogami. Rozumiem przez to większą władzę na szczeblu lokalnym […] niż kantonalnym i większą na kantonalnym niż rządowym. […] Ponadto za demokrację odpowiadają wszyscy obywatele. Jednostka woli raczej złagodzić swoje żądania niż uszkodzić całą strukturę. Szwajcarów cechuje tak wysokie poczucie odpowiedzialności za kraj, że poszczególne grupy nie próbują zagarnąć czegoś dla siebie kosztem innych […]. Naturalnie, taką demokrację można tylko podziwiać. Sołżenicyn. Dusza na wygnaniu. Pearce, Joseph 9788373371408:179

14.05.2012
Niezależność oraz poczucie dyscypliny, które przenikało szwajcarską kulturę i tradycję, dodatkowo wzmacniały wolę walki. Szwajcaria i naziści. Jak alpejska republika przetrwała w cieniu III Rzesz. Halbrook, Stephen P. 9788324591282:128

14.04.2017
Demokratyczne tradycje Szwajcarów i ich wielowiekowe tradycje walki w obronie niepodległości były sprzeczne z ideą i praktyką scentralizowanego państwa. Szwajcaria i naziści. Jak alpejska republika przetrwała w cieniu III Rzesz. Halbrook, Stephen P. 9788324591282:206

14.04.2017
Politycy szwajcarscy są tylko i wyłącznie urzędnikami wprowadzającymi w życie decyzje podjęte przez obywateli. Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Lampka, Joanna 9788392915225:22

14.04.2017
Pokazywano w nim następującą historię: dniem i nocą armia strzeże naszych granic i kraju dla „obrony, wolności i pracy, kraju i rodziny”. Szwajcaria i naziści. Jak alpejska republika przetrwała w cieniu III Rzesz. Halbrook, Stephen P. 9788324591282:81

18.04.2017
[Szwajcarzy] rozumieją, że źródłem bogactwa powinna być praca, a nie manipulacje finansowe, sprzyjające warunki lub nieuczciwość. Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Lampka, Joanna 9788392915225:20

04.09.2018
Polityka w Szwajcarii bardziej przypomina zebranie zarządu wielkiego przedsiębiorstwa niż teatr gadających głów. Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Lampka, Joanna 9788392915225:23

04.09.2018
Szwajcaria nie ma armii – Szwajcaria jest armią. Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Lampka, Joanna 9788392915225:24

04.09.2018
Tylko silne, uzbrojone po zęby państwo może sobie pozwolić na spokojną konsumpcję owoców swojego dobrobytu. Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Lampka, Joanna 9788392915225:25

04.09.2018
Władza w Szwajcarii jest bardzo silnie zdecentralizowana. Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Lampka, Joanna 9788392915225:34

04.09.2018
Każdy kanton posiada własną konstytucję, parlament, rząd i sądownictwo. Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Lampka, Joanna 9788392915225:34_3

04.09.2018
Decentralizacja władzy w Szwajcarii jest bardzo daleko posunięta, a Szwajcarzy skrupulatnie pilnują, żeby żaden z kantonów ani rejonów nie zyskał przewagi nad resztą. To dlatego Szwajcaria nie ma jednego języka urzędowego, ale cztery: niemiecki, francuski, włoski i romansz. Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Lampka, Joanna 9788392915225:36

04.09.2018
Brak istotnych konfliktów między regionami oraz relatywny spokój w polityce stanowią dowód na to, że federalizm [i demokracja bezpośrednia] w Szwajcarii zdają egzamin. Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Lampka, Joanna 9788392915225:39

04.09.2018
W Szwajcarii nie ma premiera, a raczej premier jest siedmioosobowy. Rada Federalna działa na podstawie niepisanej zasady kolegialności. Mimo że członkowie pochodzą z całkowicie różnych środowisk politycznych, dyskutują ze sobą tak długo, aż dojdą do kompromisu. Następnie przedstawiają jednolite stanowisko przy pomocy oficjalnego komunikatu: „Rada Federalna zdecydowała, że…”. Wszyscy członkowie Rady, bez względu na swoje personalne poglądy i na stanowisko partii, z której się wywodzą, są zobowiązani bronić stanowiska rządu. Najciekawsze jest to, że ten system działa całkiem sprawnie i poza rzadkimi wyjątkami nie zdarza się słyszeć o poważnych konfliktach wewnątrz Rady Federalnej. Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Lampka, Joanna 9788392915225:41

04.09.2018
Groźba importu zagranicznych produktów sprawiała, że szwajcarscy przedsiębiorcy bardzo dbali o jakość i niskie ceny. Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Lampka, Joanna 9788392915225:48

04.09.2018
Kolejnym źródłem dobrobytu Szwajcarii jest konkurencja podatkowa między kantonami. Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Lampka, Joanna 9788392915225:50

04.09.2018
Zdumiewające jest, jak szeroko została rozpowszechniona w szwajcarskim społeczeństwie… gotowość jednostki do angażowania się na rzecz społeczności - dobrowolnie, honorowo, bezpłatnie. Możesz być bogaty, czyli jak szwajcarzy osiągnęli sukces gospodarczy Koydl, Wolfgang 978-83-7642-861-1:39

06.09.2018