Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:41

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Syndrom Prometeusza

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Zjawisko ponoszenia niewspólmiernych kosztów za świadczone usługi dobroczyne.
Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
John Galt to Prometeusz, który zmienił zdanie. Przez wieki rozdzierany przez sępy za to, że przyniósł ludziom ogień bogów, zerwał w końcu łańcuchy i odszedł, zabierając ze sobą ogień – do czasu, gdy ludzie zabiorą sępy. Atlas zbuntowany Rand, Ayn 9788371509698:611

01.06.2011
List zakończył słowami wyrażającymi istotę sprawy:kto jest życzliwy ludziom, uczciwy, szanujący Boga i oddany dobru ogółu, powinien zasługiwać na zaufanie bez względu na to, „czy jest bogaty czy biedny”, czy zajmuje wysoką czy niską pozycję społeczną. We Florencji dzieje się inaczej. To dopiero zapowiedź przyszłych cierpień Machiavellego, który mając wielkiego ducha i wolny umysł, nie należał ani do ludzi bogatych, ani do wyższej sfery. Uśmiech Machiavellego Viroli, Maurizio 9788374142014:122

30.06.2011
Człowiek, który dobrze czyni, służy ogółowi z całkowitym oddaniem i uczciwością, usiłuje zrozumieć przyczyny trapiącego jego ojczyznę zła i wskazać właściwe środki zaradcze, powinien być przez współobywateli szanowany i podziwiany. Ponieważ jednak ludzie są w większości zawistni i małoduszni, prawie zawsze dzieje się na odwrót – im ktoś wydajniej, rozumniej i uczciwiej pracuje dla wspólnego dobra, tym podejrzliwiej i niechętniej patrzą na niego inni, tym bardziej starają się mu zaszkodzić i uniemożliwić dalsze i działanie. Zaszczyty i oklaski zbierają natomiast ci, którzy umieją schlebiać, potakiwać i wysługiwać się możnym. Uśmiech Machiavellego Viroli, Maurizio 9788374142014:132

30.06.2011

O tym, jak uczeni ustępującej generacji naukowej niszczą rodzącą się nową naukę, mówi uczony angielski W. I. B. Beveridge: każdy oryginalny przyczynek do wiedzy musi pokonać trzy fazy oporu, zanim zostanie uznany:
  1. w fazie pierwotnej jest on ośmieszany, jako nieprawdziwy, niemożliwy lub nieużyteczny,
  2. w fazie drugiej przyznaje się odkryciu pewien sens, lecz odmawia mu się jakiegokolwiek znaczenia praktycznego;
  3. natomiast w trzeciej fazie, w której odkrycie zyskało powszechne uznanie, zjawiają się ludzie, którzy stwierdzają, że odkrycie nie jest oryginalne, gdyż zostało dokonane wcześniej przez innych (…).
Często w przeszłości jedyną nagrodą za dobrodziejstwa wyświadczone ludzkości przez uczonych było ich prześladowanie
.

Znamienne są też słowa Maxa Plancka, oparte niewątpliwie na doświadczeniach osobistych: Nowa prawda naukowa nie triumfuje przez przekonanie oponentów i ukazanie im światła, ale dzięki temu, że oponenci wymierają, a nowe pokolenie wyrasta w obyciu z nową prawdą.

Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:31

28.07.2012
Reinhard Mannesmann opracował wraz ze swym bratem Maksem technologię, która ich nazwisko rozsławiła na całym świecie, a która po dziś dzień jest główną siłą olbrzymiego koncernu Mannesmann – chodzi o technikę wytwarzania rur bez szwów. Nikt na świecie nie opanował tej techniki lepiej niż firma Mannesmann; rurami produkcji tej firmy płynie obecnie większość ropy naftowej i gazu ziemnego od Syberii i Arabii Saudyjskiej po Alaskę. Samych braci Mannesmannów wynalazek ten doprowadził natomiast na skraj ruiny. Geniusze i spekulanci. Jak rodził się kapitalizm. Ogger, Guenter 9788306022766:41

19.07.2013
Wiadomo wszystkim, jak czesto w przeszłości jedyna nagrodą za dobrodziejstwa wyświadczone ludzkości przez uczonych było ich przesladowanie. Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:131

02.05.2016
Prorocy kwestionują status quo, czym czesto ściagają na siebie nienawiść rządzących.

Prophets challenge the status quo, often earning the hatred of those in power.

The righteous mind : why good people are divided by politics and religion. Haidt, Jonathan 978-0-307-90703-5:45

05.01.2021


Odnośnik Opis
Definicja Syndromu Prometeusza w słowniku Fizyki Życia Definicja Syndromu Prometeusza w słowniku Fizyki Życia