Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:41

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Syndrom Pioniera

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Zespół zjawisk towarzyszący pionierskim odkryciom. Vide "Pionier zawsze ląduje z siekierą w plecach"
Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Reinhard Mannesmann opracował wraz ze swym bratem Maksem technologię, która ich nazwisko rozsławiła na całym świecie, a która po dziś dzień jest główną siłą olbrzymiego koncernu Mannesmann – chodzi o technikę wytwarzania rur bez szwów. Nikt na świecie nie opanował tej techniki lepiej niż firma Mannesmann; rurami produkcji tej firmy płynie obecnie większość ropy naftowej i gazu ziemnego od Syberii i Arabii Saudyjskiej po Alaskę. Samych braci Mannesmannów wynalazek ten doprowadził natomiast na skraj ruiny. Geniusze i spekulanci. Jak rodził się kapitalizm. Ogger, Guenter 9788306022766:41

19.07.2013
W dziejach nauki nowe teorie często bywały ignorowane bądź spotykały się ze sprzeciwem co bardziej uznanych naukowców. Teorię ewolucji Karola Darwina krytykowano z ogromną zawziętością a pierwszej publikacji Alberta Einsteina z 1905 roku nie zrozumiał nikt z wyjątkiem Maksa Plancka. Wielcy Naukowcy-Amatorzy. Jak dokonywano genialnych odkryć? Malone, John 9788324125111:41

22.08.2014
Podobnie jak wielu innych uczonych-amatorów, Reber był z natury człowiekiem bardzo niezależnym. Wielcy Naukowcy-Amatorzy. Jak dokonywano genialnych odkryć? Malone, John 9788324125111:112

22.08.2014
Obok argumentów przeciwko teorii Wielkiego Wybuchu artykuł zawiera też akapit o położeniu, w jakim znajduje się każdy naukowiec, amator lub zawodowiec, gdy konsultuje się z ekspertami w danej dziedzinie. Reber opisuje sytuację, jaka zaistniała, gdy zastanawiał się nad możliwością lepszego odbioru sygnałów na falach długich na terytorium Tasmanii. „Prośba o radę jest formą pochlebstwa - jej adresat czuje, że musi stanąć na wysokości zadania. Udziela odpowiedzi, choć w normalnych okolicznościach prawdopodobnie by odmówił. Ludzie przeważnie mają swoje drobne przyzwyczajenia, które należą do ich świata. A tu przychodzi jakiś obcy i twierdzi, że jest inaczej. Oczywiście nie może mieć racji, w przeciwnym wypadku sami przecież by na to wpadli. W konsekwencji odpowiedź jest niekorzystna”. Wielcy Naukowcy-Amatorzy. Jak dokonywano genialnych odkryć? Malone, John 9788324125111:114

22.08.2014
[…] chociaż miasto wzbogaciło się na wynalazku Cromptona, on sam umarł w nędzy. Na krańce Świata. Podróż historyka przez historię. Davies, Norman 9788324041695:24

15.09.2018
Wszystko to byłoby niemożliwe, gdyby nie połączenie świadomego narzucania sobie wymagań i niezwykłego skoncentrowania się na celu, co wyróżnia siły specjalne w ciągu całej naszej opowieści. Zuchwali zdobywcy Leebaert, Derek 9788389632586:155

06.01.2019
Wojownicy specjalni to z definicji ci, którzy zarówno myślą, jak i działają o krok lub dwa szybciej, i jednocześnie są zdolni do zastosowania zadziwiających metod… Zuchwali zdobywcy Leebaert, Derek 9788389632586:64

06.01.2019
Precyzyjny dobór celów, wiara w siebie, wykorzystywanie techniki, ciągłe modyfikowanie planu działania, dostrzeganie słabych punktów przeciwnika, których on nie dostrzega i wyzwolenie drzemiącego potencjału we własnych ludziach – wszystko to wykorzystuje się w operacjach specjalnych często w pewnej odległości od jakiegokolwiek wsparcia. Zuchwali zdobywcy Leebaert, Derek 9788389632586:85

06.01.2019
kohorty Cezara musiały się uczyć wszystkiego w praktyce Zuchwali zdobywcy Leebaert, Derek 9788389632586:95

06.01.2019
Unchallenged, unexamined life is not worth living, as Socrates said. Evolution 2.0 Marshall, Perry 9781944648756:9

24.02.2019
Industries become incestuous as they age. They resist change because change threatens the status quo. Since all professions are run by good old boys' clubs, innovations almost never come from the inside.

For example, Bill Gates was a complete outsider to the computer business. Larry and Sergey, founders of Google, were newcomers to the search engine game. (Early on, they tried to sell their search technology to Yahoo! for $1 million, but Yahoo! turned them down).

Fred Smith, founder of Federal Express, was a virgin in the shipping industry. Ray Kroc of McDonald's wasn't a restaurant veteran; he was a milkshake machine salesman. Lou Gerstner, who engineered a turnaround at IBM, had come from Nabisco and American Express. Before Jack Welch transformed GE, he was a chemical engineer.

Mathematician and quantum physicist Barbara Shipman, a University of Rochester researcher, noticed that the shape of the honeybee’s dance closely mimics something in physics called the flag manifold. Benjamin Franklin, a printer and statesman, discovered that lightning comes from electricity. George Simon Ohm, who discovered "Ohm's law" of electricity, was a schoolteacher. Charles Darwin was a medical school dropout studying for the ministry when he took his famous trip to the Galapagos Islands on the HMS Beagle.

Novel approaches usually come from outsiders. All these people had an outsider's point of view that enabled them to see something to which insiders were blind.

Evolution 2.0 Marshall, Perry 9781944648756:11_2

24.02.2019
Semmelweis was declined reappointment at the Vienna hospital in 1849. He moved to Hungary, where he took a position in a maternity ward. There, mortality rates also fell dramatically.

Word of Semmelweis’ success spread across Europe… and so did opposition to his ideas.

[…]

The term Semmelweis reflex refers to new knowledge being rejected because it overturns entrenched norms, popular beliefs and accepted paradigms.

Evolution 2.0 Marshall, Perry 9781944648756:81

24.02.2019
W większości przypadków ludzie grzęzną w znanych sobie wzorach i schematach niczym igła gramowfonu w rowku płyty, i nigdy się z nich nie wydostają Steve Jobs Isaacson, Walter 9788361428480:243

23.11.2019
Apple wykazało się większą innowacyjnością, wyobraźnią, elegancją wykonania i pomysłowością projektu. Jednak choć produkt Microsoftu był prymitywną kopią, miał wygrać wojnę na systemy operacyjne. Unaoczniało to estetyczną skazę w działaniu wszechświata: najlepsze i najbardziej innowacyjne produkty nie zawsze zwyciężają. Steve Jobs Isaacson, Walter 9788361428480:232

23.11.2019
Najwięksi uczeni – których dorobek dla medycyny i zdrowia człowieka doczekał się ostatecznie najwyższego uznania – również spotykali się początkowo z niechęcią lub obojętnością środowiska lekarskiego. Grupa ta bowiem od zawsze manipuluje rzeczywistością, mając na względzie swoje własne cele o charakterze politycznym, religijnym lub ekonomicznym. Logiczne spostrzeżenia, które okazywały się dla niej niewygodne, były od niepamiętnych czasów spychane na margines. Tak działo się w przeszłości, tak będzie działo się w przyszłości i tak dzieje się teraz. Jak nie dać się wykończyć lekarzowi Coleman, Vernon 9788393286805:20

18.05.2020
Otwarte zanegowanie przez Wesaliusza znacznej części koncepcji anatomicznych Galena naraziło go na zaciekłą krytykę. Ówczesne środowisko medyczne było święcie przekonane o prawdziwości ustaleń Galena. Rzetelny materiał badawczy, na który powoływał się Wesaliusz, został odrzucony jako nieistotny.

Tak jak wielu pionierów nauki przed nim i po nim, Wesaliusz nie wytrzymał nagonki, której stał się celem. Spalił swoje rękopisy, porzucił badania anatomiczne i podjął się pracy medyka na dworze Karola V w Madrycie.

Wesaliusz nie był jedynym anatomem, które obserwacje spotkały się z krytyką. William Harvey, siedemnastowieczny lekarz brytyjski, spędził osiem lat na badaniu krążenia krwi. Jego ustalenia w tym zakresie miały okazać się trafne, lecz za życia spotkał się jedynie z szyderstwami i zniewagami. Stracił wielu przyjaciół i pacjentów.

Jak nie dać się wykończyć lekarzowi Coleman, Vernon 9788393286805:22

18.05.2020
Najlepsze biznesy to zwykłe nudne biznesy oparte na sprawdzonych schematach gdzie nie trzeba nic wymyślać a klient zna już ten biznes. Wymyślanie nowego jest fajne ale straszne trudne we wdrożeniu a dopiero po przetarciu szlaków pojawia się konkurencja, która wchodzi na gotowy nowy rynek. Niestety innowacyjność jest fajna ale biznesowo to duże ryzyko. Pokazuje się zwykle 1 wygranego a nie pokazuje 999 przegranych _154

16.06.2020
Odkrycie grup krwi wyjaśniło, dlaczego transfuzje często kończyły się niepowodzeniem: ponieważ dawca i biorca mieli niezgodne typy. Było to niezwykle znaczące odkrycie, ale niestety prawie nikt nie zwrócił wówczas na nie uwagi.
Minęło trzydzieści lat, zanim wkład Landsteinera w nauki medyczne został uznany nagrodą Nobla w 1930 roku.

The discovery of blood types explained why transfusions often failed: because the donor and the recipient had incompatible types. It was a hugely significant discovery, but unfortunately almost no one paid any attention to it at the time.
Thirty years would pass before Landsteiner’s contribution to medical science was recognized with a Nobel Prize in 1930.

The Body Bryson, Bill 9780552779906:135

01.12.2020
Prorocy kwestionują status quo, czym czesto ściagają na siebie nienawiść rządzących.

Prophets challenge the status quo, often earning the hatred of those in power.

The righteous mind : why good people are divided by politics and religion. Haidt, Jonathan 978-0-307-90703-5:45

05.01.2021