Wygenerowano:
24.05.2021
07:04:50

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Syndrom kontekstu

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Zjawisko występowania różnych reakcji obiektów żywych na ten sam bodziec. Różnice w reakcjach wynikają z różnego postrzegania rzeczywistości i różnych doświadczeń każdego z obiektów żywych.
Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Innym przykładem wskazującym, że narządy zmysłów mogą fałszywie informować, jest następujące doświadczenie: najpierw jedna rękę wkładamy do wody gorącej, a drugą do zimnej, apotem obie jednocześnie zanurzamy w wodzie letniej.

Another illustration of false information arising from the sense organs is provided by placing one hand in hot water and one in cold for a few moments and then plunging them both into tepid water.

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:116_2

22.05.2016
Claude Bernard uważał, że należy obserwować umysłem wolnym od wszelkich uprzedzeń, ponieważ jeśli będziemy patrzyć tylko na jeden spodziewany szczegół, to z góry przyjęta koncepcja spowoduje, że dostrzeżemy tylko pewne rzeczy, innych zaś nie. Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:120

22.05.2016