Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:41

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Syndrom Kalego

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Było widać, że każde z tych wydarzeń zawsze umieszczano w takiej czy innej emocjonalnej przegródce. Jakoś nie stanowiły one elementu "naszej wojny". Europa walczy Davies, Norman 9788324010103:28

15.01.2012
"Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe czasami tłumaczy się w następujący sposób - jeżeli kraj jako pierwszy atakuje inny kraj i prowadzi wojnę ofensywną, to tę wojnę uważa się za niesprawiedliwą, i przeciwnie, jeżeli państwo zostało napadnięte i tylko się broni, to taka wojna rzekomo powinna być uznana za sprawiedliwą, a zapomina się o tej prawdzie, że każda wojna, którą będzie prowadził Związek Radziecki, będzie wojną sprawiedliwą". Nic dobrego na wojnie Sołonin, Mark 9788375107142:52

06.02.2012
Mógłbym mnożyć podobne przykłady. Wspomnę tylko o okradaniu korespondencji przez pracowników poczty z kart telefonicznych, jakie zwykle rodziny przesyłają pasożytom [więźniom – przyp JF]. Tu nasuwa się refleksja. Wielokrotnie widziałem irytację osób, gdy okazywało się, że z listu adresowanego do nich zginęły karty telefoniczne. Jasne, że mają prawo się wkurzać. Tylko, że wielu z nich odbywa karę właśnie za kradzież, za rozboje, gdzie łupem padały niewielkie sumy pieniędzy zabierane biednym często ludziom. I teraz w podobnej sytuacji sami się znaleźli. Ileż pomstowania i chęci odwetu. Jakież poczucie bezradności. Czasem nieźle los potrafi sobie zakpić. Mój dług Sikora, Sławomir MOJ DLUG:91

01.05.2012
Większość łapówkami się brzydzi, widząc w nich źródło upadku moralności. Oczywiście do momentu, kiedy sami je wpychają komuś do kieszeni, bądź wyciągają po nie łapę. Mój dług Sikora, Sławomir MOJ DLUG:254

01.05.2012

Co mi daje zysk, to jest zgodne z prawem.

What gives me a profit, is lawful.

Krąg pierwszy Sołżenicyn, Aleksander 9788307024950:615

11.10.2014
This means you have to be able to see your body honestly and analyze its flaws. Total Recall. My unbelievably true life story. Schwarzenegger, Arnold 9781849839730:93

15.02.2015
Zdałem sobie sprawę z tego, że pisanie o roztropności jest równie łatwe, jak pisanie o każdej innej sprawie, natomiast stosowanie zasad roztropności we własnym życiu nastręcza wiele kłopotów. Girolamo Cardano Autobiografia Cardano, Girolamo GIROLAMO:46

25.11.2016