Wygenerowano:
20.08.2022
19:01:24

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

sprawiedliwość

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Tymczasem drugi sposób rozumienia sprawiedliwości, wynikający z formuły Ulpina (sprawiedliwość jest to niezłomna i stała wola oddawania każdemu tego, co mu się należy) również wymaga odpowiedzi na pytanie, skąd wiemy, co się komy „należy”. Tego możemy dowiedzieć się od każdego człowieka, bo własne potrzeby, a zwłaszcza oczekiwania, każdy może określić. Te oczekiwania są jednak często wygórowane, a zatem musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy istnieje sposób ich obiektywnego weryfikowania, w dodatku możliwy do zastosowania w skali masowej. Na szczęście jest – w postaci umów. W umowach strony kontraktu komunikują sobie nawzajem własne oczekiwania i – jeśli uznają je za słuszne – dochodzi do zawarcia umowy. Warto podkreślić, że ta weryfikacja jest autentyczna tylko wtedy, gdy mamy pewność, iż umowa jest dobrowolna. Zatem, przy tym sposobie rozumienia sprawiedliwości, nie ma potrzeby wybierania między sprawiedliwością a wolnością. Przeciwnie – wolność jest, jak się okazuje, koniecznym warunkiem sprawiedliwości. Walka o fabrykę gwoździ Michalkiewicz, Stanisław 9788360748107:78

11.08.2009