Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:39

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

specjacja

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Specjacja allopatryczna następuje wtedy, gdy na pewnym obszarze geograficznym zamieszkałym przez gatunek powstają takie warunki, że krzyżowanie między populacjami, a więc i przepływ genów między populacjami gatunku zostaje znacznie utrudniony lub uniemożliwiony. Homo przypadkiem sapiens Fijałkowski, Konrad; Bielicki, Tadeusz 9788301156329:12

30.07.2010
Specjacja sympatryczna prowadzi do takich samych rezultatów jak allopatryczna, pomimo że rozchodzące się populacje pozostają w ciągłym kontakcie. Rozpad gatunku (kladogeneza) następuje bez izolacji geograficznej. Homo przypadkiem sapiens Fijałkowski, Konrad; Bielicki, Tadeusz 9788301156329:13

30.07.2010
Wydaje się, że w warunkach habitatu wczesnych hominidów specjacja allopatryczna nie była zbyt prawdopodobna, chyba że rozkład geograficznych źródeł wody był na tyle rzadki, że poszczególne populacje hominidów byłyby przez wiele pokoleń rozdzielone sawanną nie do przebycia dla nich z braku dostatecznych zasobów wody w organizmie, wydatkowanej obficie przy chłodzeniu ciała parowaniem potu. Homo przypadkiem sapiens Fijałkowski, Konrad; Bielicki, Tadeusz 9788301156329:39

30.07.2010
To podobno jakaś chicagowska dywizja, co drugi, co trzeci żołnierz umie mówić po polsku. To amerykańska Polonia przyszła nas wyzwolić, odłamana gałązka naszego narodu, wnuki i prawnuki naszych braci, dla których kiedyś zabrakło chleba oraz pracy w ojczyźnie i którzy poszli jak nędzarze na wędrówkę za morze. Teraz przyszli nas wyzwolić, nędzarzy, ich potomkowie - lśniący stalą, opływający w dostatki, wspaniała, niezwalczona potęga. Ścigany Giertych, Jędrzej 9788393126477:238

14.07.2011
A good deal of propaganda on both sides of the DMZ is devoted to how North and South Koreans are the same - han nara, one people, one nation - but after sixty years of separation the differences between the people are significant. South Korea is one of the world’s most technologically advanced countries. While most North Koreans are unaware of the existence of the Internet, South Korea has a higher percentage of homes on broadband than do the United States, Japan, and most of Europe. North Korea has been frozen culturally and economically for the last half century. Their languages are no longer the same; the South Korean version is now peppered with words borrowed from English. Physically, too, the people have grown apart. The average South Korean seventeen-year-old male, fed on milk shakes and hamburgers, is five inches taller than his North Korean counterpart. North Koreans talk and eat like South Koreans did in the 1960s. Nothing to envy. Ordinary lives in North Korea. Demick, Barbara 9780385523912:248

11.03.2014