Wygenerowano:
30.05.2022
18:04:14

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

równowaga sił

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Wielka Brytania przez cały czas dążyła do utrzymania równowagi sił w Europie. Brytyjski teoretyk wojskowości John F.C. Fuller napisał o angielskiej polityce zagranicznej: „Wrogiem stawało się nie najgorsze z państw, ale to, które bardziej niż pozostałe zagrażało Wielkiej Brytanii i jej imperium. Ponieważ państwo takie zazwyczaj było najsilniejsze spośród krajów na kontynencie, w czasie pokoju brytyjscy mężowie stanu popierali kraj drugi pod względem siły […]. Wychodząc z tego założenia, bynajmniej nie dążyli oni do całkowitego zniszczenia przeciwnika, ponieważ zniweczyłoby to bezpowrotnie równowagę sił. Celem wojny było natomiast takie osłabienie najsilniejszego państwa, które pozwoliłoby odtworzyć równowagę sił”. W rezultacie dla brytyjskich polityków idealnym rozwiązaniem byłoby istnienie w Europie dwóch równorzędnych mocarstw bądź też grupy państw i utrzymywanie równowagi pomiędzy nimi za pośrednictwem odważników w odpowiednim momencie dokładanych na szale przez Downing Street. 1941 - Pogrom pancerny Bieszanow, Władimir 9788311115309:25_2

05.04.2011