Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:35

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Reguła korekty

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Reguła okreslająca jak należy sterować systemami (np. społecznymi): im korekty częstsze, tym mniejsze, a im rzadsze, tym większe.
Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Starcia powietrzne z Luftwaffe na obszarach nadgranicznych trwały nadal. Trzydzieści sześć niemieckich bombowców wtargnęło na szwajcarski obszar powietrzny 1 czerwca i zostało zaatakowanych nad jeziorem Neuchatel. Szwajcarskie Me-109 zestrzeliły dwa niemieckie bombowce He-111. Rozkazy znalezione w kokpitach zestrzelonych samolotów brzmiały: „Zachować ostrożność przelatując nad terytorium Szwajcarii”. Następnego dnia jeden z kilku He-111, nadlatujących z Genewa-Rolle, został zestrzelony przez myśliwiec szwajcarski koło Yverdon. Ani na jotę nie ustępować. Cel: Szwajcaria Halbrook, Stephen P. 9788311096905:106

07.06.2011
Ale myśmy się oparli nie temu, by sprzątnąć podłogę, lecz temu, by wykonać rozkaz w tej sprawie, wydany nam przez niemieckiego podoficera. Konwencja genewska o traktowaniu jeńców wojennych wyraźnie stwierdza, że nie można jeńcom kazać wykonywać tego rodzaju posług. Sprawa miała znaczenie precedensu. Gdy nie będzie się protestować przeciwko gwałceniu konwencji genewskiej w jednym punkcie, to się pozwoli na jej gwałcenie w innych, i stopniowo utraci się prawa i stanowisko, jakie w myśl prawa międzynarodowego zajmuje. Ścigany Giertych, Jędrzej 9788393126477:13

12.07.2011
Konflikty społeczne są w dzisiejszym kapitalizmie motorem życia i dowodem autentyczności, podczas gdy nasza bezklasowa martwota sprzyja rządom ludzi niezdolnych czy też policyjnych mafii. Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:225

29.01.2013
I always wanted to cut fast. Part of this was my philosophy: when you’re spending more money than you’re taking in, you cut spending. Simple. Part of this was math. In budgeting, the sooner you make cuts, the less deep they have to be. But for the legislature, the scary numbers had the opposite effect: they were paralyzed. The talks dragged into January and then February. I pressed them to act. Outside my office, I put up a display that said “Legislature’s Failure to Act” and counted the number of days and the additional debt being racked up for every day they didn’t move on the budget.

In mid-February, when we were in late-night negotiations, sometimes I would remind myself that this was nothing compared to being up to my neck in freezing jungle mud in Predator or driving a Cadillac down stairs in The 6th Day. And I’d think how budget negotiations are no different than grueling five-hour weight-lifting sessions in the gym. The joy in working out is that with each painful rep you get a step closer to achieving your goal.

Total Recall. My unbelievably true life story. Schwarzenegger, Arnold 9781849839730:575_2

21.06.2015

Czy młody dziennikarz mógł zmienić bieg historii?

Czy udałoby się powstrzymać marsz narodowych socjalistów do władzy, gdyby wnikliwiej czytano między innymi korespondencje Jonesa z Niemiec?

Czy zachodnia opinia publiczna pozwoliłaby swoim rządom na układanie się ze Stalinem, gdyby nie wyciszono doniesień Garetha o Hołodomorze?

Dlaczego Lloyd George [premier rządu Wielkiej Brytanii (1863-1945) – przyp. JF] przestał słuchać swojego doradcy [Garetha – przyp. JF], którego obserwacje ze świata jeszcze niedawno tak bardzo cenił?

Czego spodziewali się wielcy tego świata, prowadząc politykę appeasementu [polityka ustępstw prowadzona w latach 1935–1939 przez rządy Wielkiej Brytanii i Francji wobec III Rzeszy i faszystowskich Włoch – przyp. JF]?

Dlaczego tak trudno trafnie ocenić wydarzenia, które dzieją się wokół nas, i reagować na nie, nim będzie za późno?

Gareth Jones. Człowiek, który wiedział za dużo. Wlekły, Mirosław 9788324055678:274

18.01.2020
Rzymianie bowiem w tym wypadku czynili to, co powinni czynić wszyscy mądrzy książęta, którzy mają zwracać uwagę nie tylko na trudności obecne, lecz także przyszłe, i starają się im usilnie zapobiec; gdyż przewidując je z daleka, łatwo można im zaradzić, a gdy się czeka, aż nadejdą, już na lekarstwo za późno bo choroba stała się nieuleczalna. Podobnie dzieje się, jak mówią lekarze, ze suchotami. Są one w początkach choroby łatwe do wyleczenia, a trudne do rozpoznania; lecz nie rozpoznane ani leczone w początkach, stają się z biegiem czasu łatwe do rozpoznania, a trudne do leczenia. To samo zdarza się w sprawach państwowych, gdyż rodzące się w nich zło, poznane z daleka (co tylko mądry potrafi), leczy się szybko, lecz gdy wskutek tego, że nie zostało rozpoznane, pozwala się na jego wzrost, tak że każdy je wtedy rozpozna, nie ma już lekarstwa. Książę Machiavelli, Niccolo 9788371791505:5

26.06.2020


Odnośnik Opis
Opis Reguły korekty