Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:31

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

prawo tłumu

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Tłum nie posiada wielkiej zdolności rozumowania; posiada w zamian wielką zdolność do działania. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:16

28.05.2012
Między wielkim matematykiem a jego szewcem może istnieć olbrzymia różnica co do rozwoju umysłowego, ale ich charaktery albo nie różnią się, albo różnią się nieznacznie. Właśnie te ogólne cechy charakteru, powstające na podłożu nieświadomości, a posiadane przez większość normalnych osobników danej rasy w mniej więcej równym stopniu, występują w tłumie jako cechy wspólne wszystkim. W duszy zbiorowej zacierają się umysłowe właściwości jednostek oraz ich indywidualności. Różnorodność stapia się w jednorodność, a decydującą rolę odgrywają cechy nieświadome. To właśnie, że że cechami wspólnymi tłumów są owe cechy powszechne, wyjaśnia, dlaczego tłum nie może dokonać czynu wymagającego wysokiego poziomu rozwoju umysłowego. Każda decyzja podjęta w sprawach ogółu przez zgromadzenie osób wybitnych, ale pracujących w różnych zawodach, nie stoi wyżej od decyzji grupy przeciętnych głupców, w zgromadzeniu bowiem główną rolę odgrywają tylko zwyczajne cechy, które posiada każdy człowiek. Tłum to nagromadzenie miernoty, nigdy zaś inteligencji. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:27

28.05.2012
Kojarzenie rzeczy zupełnie niepodobnych, połączonych tylko pozornymi więzami i natychmiastowe uogólnianie poszczególnych wypadków – oto, co charakteryzuje rozumowanie tłumów. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:57

28.05.2012
Tłum potrzebuje złudzeń, którym poddaje się instynktownie. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:91

28.05.2012
Tłum nie pożąda prawdy i gardzi rzeczywistością, ubóstwia natomiast zwodnicze złudzenia. Kto potrafi omamić tłum, ten łatwo nim zawładnie; kto zaś stara się go rozczarować, padnie jego ofiarą. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:92

28.05.2012
Doświadczenie jednego pokolenia nie wywiera wpływu na następne pokolenia, dlatego też przytaczanie faktów historycznych jako dowodów nie przedstawia wielkiej wartości dla tłumu. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:92_2

28.05.2012
Cechy, które stwierdziliśmy u wszystkich tłumów: poddawanie się sugestii, łatwowierność, zmienność, przesadę uczuć, tak dobrych, jaki złych, specyficzną moralność. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:134

28.05.2012
Wszystkie te czyny są wynikiem rozumowania cechującego duszę tłumu. Po morderstwie dokonanym na 1500 wrogach ludu ktoś zauważył, co też zyskało aplauz tłumu, że i w innych więzieniach należy uczynić to samo, ponieważ siedzący w więzieniu to darmozjady. Zresztą i między nimi znajdują się wrogowie ludu, jak na przykład pani Delarue, wdowa po trucicielu: „Ona się wścieka ze złości, że jest w więzieniu; gdyby mogła, spaliłaby Paryż. Myślała o tym, zdaje się, że to powiedziała, na pewno to powiedziała. Jest więc wrogiem ludu, należy zatem ją zabić”.

Po takim dowodzeniu tłum zaczyna nowe mordy, nie szczędząc nawet kilkudziesięciorga dzieci w wieku od 12 do 17 lat, albowiem i one ? według przekonania tłumu ? z pewnością staną się wrogami ludu, a zatem w imię dobra publicznego należy je zabić.

Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:136

28.05.2012
Poglądy tłumu są zawsze narzucane przez ludzi przedstawiających pewną ideę, nigdy zaś przemyślane i oparte na bezstronnym rozważaniu faktów. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:147

28.05.2012
Tłum obniża poziom umysłowy jednostek na czas, w którym są jego członkami, a decyzja 40 członków Akademii Francuskiej w sprawach niefachowych nie będzie inna niż decyzja 40 woziwodów. Sama znajomość greki lub matematyki, architektury, medycyny lub praw nie daje nikomu należytego poglądu na kwestie społeczne. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:149

28.05.2012
„W Kolonii tłum usiłował zburzyć pomnik Wilhelma von Hohenzollerna w rycerskiej zbroi. Wybuchły rozruchy, które z początku wyglądały jako zachęta do rewolucji, ale skończyły się jak niewielki rokosz. Podczas ataku na pomnik policjant próbował tłum uspokoić. Ale wzburzeni ludzie wrzucili go do rzeki. W bystrych nurtach chłodnego Renu policjant zdołał się uczepić filaru mostu. Krzyczał, że zapamiętał sobie twarze ludzi z tłumu i już on zadba o to, żeby zostali przykładnie ukarani. Tłum zbiegł nad rzekę i próbował pchnąć policjanta z powrotem w nurt. Gdyby policjant puścił się filaru, z całą pewnością by utonął. Wobec tego ktoś z tłumu obciął mu palce siekierą, z którą przed chwilą rzucił się na pomnik”. Hemingway reporter Machala, Drahoslav; Machala Ivan 9788321605203:14

09.09.2013