Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:31

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

prawo

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
W sierpniu następnego roku Pigafetta, teraz już na dobre osiadły w Wenecji, poprosił dożę i signorię o zgodę na wydrukowanie swojej sensacyjnej relacji. Prośbę tę uzasadnił dwojako, ogromnym znaczeniem przedstawionych wydarzeń oraz tym, że jemu, kronikarzowi ekspedycji, przysługuje największe prawo do ich opisania. Najjaśniejszy Panie i Wasze Ekscelencje Ja, Antonio Pigafetta, szlachcic wenecki i kawaler rodyjski, który pragnąc zobaczyć świat, pożeglował z flotyllą Jego Cesarskiej Mości wysłaną, by odkryć wyspy nowych Indii, gdzie rosną korzenie, składam tę petycję. Podczas tej podróży okrążyłem cały świat, a ponieważ jest to wyczyn, jakiego nie dokonał przedtem żaden człowiek, ułożyłem krótką opowieść o tej wyprawie, którą pragnę opublikować. Z tego powodu proszę, żeby nikt inny oprócz mnie nie miał prawa do je druku, pod karą dla tego, który ja wydrukuje lub przywiezie wydrukowaną gdzie indziej, trzech lirów od kopii, oprócz konfiskaty książek. [Proszę także], by karę mógł nakładać każdy sędzia z tego miasta, który zostanie o tym powiadomiony, i żeby grzywna była podzielona, jak następuje: jedna trzecia dla arsenału Waszej Mości, jedna trzecia dla oskarżyciela i jedna trzecia dla tych, którzy ją nałożą. Pokornie polecam się Waszej łaskawości. Poza krawędź Świata. Opowieść o Magellanie i jego przejmującym grozą rejsie dookoła Ziemi. Bergreen, Laurence 9788373015753:364

17.01.2009
Etyka pozostajezawsze w ścisłym związku z prawem. Oba te pojęcia wyjasniają się też najlepiej we wzajemnej łączności. Jak świadczy indukcja historyczna, nie było nigdy nigdzie prawa bez tzw. sankcji karnych, których przeznaczeniem zmuszać do posłuchu niechętnych do posłuszeństwa prawu. Prawo jest bowiem systemem obowiązków przymusowych; od których uchylić się nie da, choćby kto chciał, chyba, że zechce narażać się na kary. Etyka zaś jest spełnieniem obowiązków bez przymusu i stanowi jarzmo dobrowolnie na się nałożone. Etyki a cywilizacje Koneczny, Feliks 9788388020940:5

15.02.2009
Nullum criment sine lege, czyli nie ma przestępstwa bez ustawy. Tak głosi starożytna sentencja, którą poznają studenci już na pierwszym roku studiów prawniczych. Oznacza ona, że za przestępstwo może być uznany wyłącznie czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w momencie jego popełnienia. Walka o fabrykę gwoździ Michalkiewicz, Stanisław 9788360748107:199

11.08.2009
Nie sposób żyć zgodnie z prawem i więcej jeszcze, nie sposób być w zgodzie z prawem, nie idąc na kompromis z sumieniem i poczuciem przyzwoitości. Trzeba jakoś się dogadywać - z władzą, z urzędem, z kontrahentem, z pracodawcą, z pracownikiem. Inaczej się nie da. W skrócie Ziemkiewicz, Rafał A. 9788375741094:202

23.12.2009
Większość Aborygenów po prostu wypędzono z ich ziemi. Inni stawiali opór, ale przecież dzidy nie mogły się równać z bronią palną. Pod koniec 1873 roku kilkuset wojowników stanęło naprzeciwko rządowych oddziałów w miejscu zwanym Battle Camp, niedaleko Cooktown. Nazwa "obóz bitewny" była ponurym błędem: większość wojowników natychmiast zabito. Ci, którzy przeżyli - jak donosił korespondent "Cooktown Herald" - szukali schronienia w dużych sadzawkach, gdzie ich zastrzelono. Nic nie było słychać o ofiarach wśród białych. Ponieważ ataki partyzanckie na poszukiwaczy złota nie ustawały, "Herald" opowiadał się za "całkowitym zduszeniem tej zarazy" oraz "eksterminacją, jeśli biedni czarni nie uznają najwyższego wpływu prawa". Błękitne przestrzenie Horwitz, Tony 9788374140850:248

18.01.2010
Pośrednim rezultatem odrzucenia przez Wielką Brytanię propozycji pokojowych Hitlera było usztywnienie jego stanowiska dotyczącego kwestii przyszłości Polski. Nie ponowił już swojej oferty odbudowy kadłubowego państwa polskiego. Polska miała zostać podzielona, rozczłonkowana i ponownie zasiedlona w taki sposób, żeby nigdy się nie odrodziła i nigdy nie przysporzyła problemów Niemcom, czy ZSRR. Zwiastunem nowego porządku była seria radykalnych zarządzeń. 4 października Hitler udzielił amnestii wszystkim Niemcom, którzy „rozsierdzeni popełnionymi przez Polaków aktami okrucieństwa” dopuścili się czynów sprzecznych z prawem. Wojna Hitlera Irving, David 9788371862007:220_2

01.12.2010
Będziemy pracować na podstawie rozporządzeń i regulacji tych, którzy sami pracować nie potrafią. Atlas zbuntowany Rand, Ayn 9788371509698:850

10.01.2011
– Przecież złamałem jedno z waszych praw.
– A jak pan sądzi, po co one istnieją?
Ferris nie zauważył wyrazu, który nagle wykwitł na twarzy Reardena – wyrazu twarzy człowieka, który po raz pierwszy ujrzał upragniony pejzaż. Dla Ferrisa patrzenie już się skończyło; teraz interesowało go tylko dobijanie złapanego w potrzask zwierzęcia.
– Naprawdę pan sądził, że chcemy, aby przestrzegano tych praw? – zapytał.
– Przeciwnie: chcemy, by je łamano. Lepiej będzie, jeśli pan sobie uświadomi, że nie walczy przeciwko garstce harcerzyków. Wtedy będzie pan wiedział, że nie żyjemy w epoce pięknych gestów. Chcemy rządzić i wiemy, jak to robić. Wy byliście tylko drobnymi szulerami, ale my znamy prawdziwą sztukę, i radzę panu także ją poznać. Nie ma sposobu na rządzenie niewinnymi. Jedyna władza, jaką posiada każdy rząd, to władza nad przestępcami. Kiedy zatem nie ma ich wielu, trzeba ich stworzyć. Obwołuje się przestępstwami tyle rzeczy, że przestrzeganie prawa staje się niemożliwe. Komu potrzebny jest naród praworządnych obywateli? Nikt nic na tym nie zyska. Ale wystarczy wprowadzić prawa, których nie da się ani przestrzegać, ani egzekwować, ani obiektywnie interpretować – a wtedy stwarza się naród przestępców i można się karmić ich winą. Oto i system, panie Rearden, oto sztuka; a kiedy już pan to zrozumie, o wiele łatwiej będzie nam z panem współpracować.
Atlas zbuntowany Rand, Ayn 9788371509698:519

10.01.2011
Pod pozorami prawa, głoszonego i zaprzysięganego stokrotnie, kryje się ucisk jednej warstwy społecznej przez drugą, brutalny wybuch namiętności, tyrania fanatyków przywłaszczających sobie wszystkie prawa suwerenne. Wielka Rewolucja Francuska Gaxotte, Pierre 9788389920683:176

17.03.2011
Prawo jest dla nich święte, odkąd sami je stanowią. Wielka Rewolucja Francuska Gaxotte, Pierre 9788389920683:223

17.03.2011
Piszę rozprawę na temat filozofii prawa. Wykażę w niej, że najstraszliwszym złem ludzkości, najbardziej destrukcyjnym i przerażającym spośród ludzkich wynalazków jest prawo nieobiektywne… Atlas zbuntowany Rand, Ayn 9788371509698:847_2

01.06.2011
Mnie najbardziej martwiło, że odtąd mieliśmy pracować według zasad całkiem innych niż uczono nas na studiach. Okazało się, że gdy chodziło o utrzymanie władzy, rząd mógł wydawać nowe zarządzenia, których nie uznawał Kongres Ludowy i które nie były zgodne z konstytucją. My [urzędnicy – ludzie władzy – Przyp. JF] musieliśmy je respektować. Czerwona prokurator. Opowieść o przemocy, władzy i korupcji w Chinach Rundcrantz, Xiao 9788371836374:166

09.04.2012
Na cementowych ścianach poprzyklejane były afisze z hasłem „Jesteśmy łagodni dla tych, którzy się przyznają do winy i surowi dla tych, którzy zaprzeczają”.

[…]

Wśród więźniów mówiło się: „ciężka kara dla tego, który się przyzna – więzienie na wieczne czasy”. Było to przeciwieństwem tego, co głosiliśmy.

Faktem jest, że wielu więźniów, którzy przyznali się do winy w nadziei na łagodniejszą karę, zostało skazanych na długie więzienie. Prowadzący przesłuchania nie dotrzymywali obietnic o złagodzeniu kary, wychodząc z założenia, że to co obiecali więźniom, do niczego nie zobowiązuje. Przestępcy szybko się zorientowali, że nie należy wierzyć ani pogróżkom, ani obietnicom ze strony wymiaru sprawiedliwości. Odmawiając przyznania się do winy, zawsze ma się szanse na odzyskanie wolności. Jeśli prowadzący śledztwo nie znajdą wystarczających dowodów, sąd nie może wymierzyć kary. Jeśli człowiek się przyzna, bez wątpienia zostanie skazany.

Czerwona prokurator. Opowieść o przemocy, władzy i korupcji w Chinach Rundcrantz, Xiao 9788371836374:167

09.04.2012
Nie musimy pamiętać, ile wynosi suma każdej możliwej pary liczb - wystarczy znać regułę dodawania. Kres możliwości? Granice poznania i poznanie granic. Barrow, John D. 9788373379107:18

27.04.2012
Poirytowany przewodniczący komitetu polityczno-prawnego przypomniał mi najważniejszą funkcję prawa:
– Prawo służy władzom i klasie rządzącej. Musimy pracować elastycznie, zgodnie z wymogami sytuacji.
Wszyscy mu zawtórowali, a ja zacisnęłam usta.
Czerwona prokurator. Opowieść o przemocy, władzy i korupcji w Chinach Rundcrantz, Xiao 9788371836374:243

07.05.2012
Po drugie, prawdziwość niuansu nie przekreśla poznawczej wartości uogólnienia. To prawda, że wszystko jest bardziej złożone, niż się wydaje. Każde zdarzenie, każda osoba jest jedyna w swoim rodzaju. Nawet w takim wypadku nieodzowna jest jednak próba uproszczenia, odkrycia pewnych wzorów. W przeciwnym razie mielibyśmy tylko pochwycony naprędce wzorek niezwiązanych ze sobą danych. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:466

10.08.2013
Struckart wypracował „Ustawę o ponownym połączeniu się Austrii z Rzeszą”. Hitler podpisał ją jeszcze tego samego dnia. Tym samym Austria stała się „krajem Rzeszy Niemieckiej”. Byłem adiutantem Hitlera Below, Nicolaus Von 83-11-07767-3:88

20.08.2013
Pierwsze wielkie sukcesy wehrmachtu w Polsce zamknęły jednak prędko znowu usta „czarnowidzom” i „defetystom” i doprowadziły do konkluzji: „Hitler już wie, co robi”. Byłem adiutantem Hitlera Below, Nicolaus Von 83-11-07767-3:190

05.09.2013
★★★

– Kto decyduje o sterylizacji kobiet? – spytałem.
Do zacytowania jego odpowiedzi nie potrzebuję notatek. Wryła mi się w pamięć.
– Mamy sądy, mój drogi Herr Direktor Ziemer. Mamy sądy. Wszystko odbywa się bardo legalnie, zapewniam Pana. Mamy prawo i porządek.

Jak wychować nazistę. Reportaż o fanatycznej edukacji. Ziemer, Gregor 9788324074617:50

19.05.2022

Było takie miejsce Partii w Neukölln, we wschodniej części Berlina. Kiedyś fabryka rękawiczek odebrana Żydowi za "niezapłacone podatki". Różne organizacje Partii spotykały się tu każdego wieczoru.

Jak wychować nazistę. Reportaż o fanatycznej edukacji. Ziemer, Gregor 9788324074617:180

20.05.2022

Grabież legalna może przejawiać się na tysiąc sposobów, stąd nieskończona liczba jej przejawów: cła, ochrona rynku, dotacje, subwencje, preferencje, progresywny podatek dochodowy, bezpłatna oświata, prawo do pracy, prawo do zysków, prawo do płacy, prawo do opieki społecznej, prawo do środków produkcji, bezpłatny kredyt itd., itd. Wszystkie te przejawy – połączone tym, co dla nich wspólne, czyli usankcjonowaną grabieżą – noszą nazwę socjalizmu.

Frédéric Bastiat

_184

16.06.2022