Wygenerowano:
20.08.2022
19:01:11

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

praca

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Zresztą katolicy nauczyli mnie jednej bardzo ważnej rzeczy: „Jeśli chcesz do czegoś dojść – powiedział mi ksiądz z mojej nowej parafii – będziesz musiała ciężko pracować”. Uchodźcy z Korei Północnej, relacje świadków. Morillot, Juliette; Malovic, Dorian 9788374144247:261

06.12.2008
W szkole w Korei Północnej uczono nas, że wraz z Koreą Południową tworzymy jeden kraj i jeden naród, a mimo to Koreańczycy z Południa są naszymi wrogami. Dziś stwierdzam, że nasi wrogowie nie są źli. Tutaj kiedy się pracuje można do czegoś dojść. Na Północy, czy się pracuje, czy nie, i tak umiera się z głodu. Lecz życie tutaj wymaga wielu wysiłków, a tego nie nauczyłam się na Północy. Dla mnie społeczeństwo północnokoreańskie było egalitarne. Kiedy dobrze się zastanowić, można powiedzieć, że mimo wszystko z porównania tych dwóch społeczeństw wynika, że społeczeństwo północnokoreańskie jest bardziej egalitarne niż południowokoreańskie. Tylko, że tam, dla większej części ludności, chodzi o równość w ubóstwie… Uchodźcy z Korei Północnej, relacje świadków. Morillot, Juliette; Malovic, Dorian 9788374144247:317

08.12.2008
Ci kiełkujący narkotykowi lordowie zderzyli się z odwiecznym prawem rządzącym pracą: jeśli jest dużo ludzi chętnych do jakiejś pracy, zazwyczaj nie będzie się w niej dużo zarabiać. Jest to jeden z czterech najważniejszych czynników decydujący o wysokości płacy. Pozostałe to specjalistyczne kwalifikacje potrzebne do wykonywania pracy, nieprzyjemności tego zajęcia oraz popyt na usługi, jakie ta praca oferuje. Freakonomia świat od podszewki Levitt, Steven D.; Dubner, Stephen J. 9788324608386:144

12.01.2009
Oto paradoks. Słowo „praca” odnosi się na równi do tych, dla których jest wyczerpująca, nudna, przykra, jak i do tych, dla których jest czystą przyjemnością bez żadnego poczucia obowiązku. Może to być zaspokajające poczucie osobistego znaczenia lub uznawana wyższość kogoś, kto ma innych na swoje rozkazy. „Praca” opisuje zarówno to, co jest wymuszane, jak i to, co jest źródłem prestiżu i wynagrodzenia, których inni gorliwie poszukują i którymi się cieszą. Oszustwo jest oczywiste już tym, że to samo słowo opisuje oba rodzaje okoliczności. Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów. Galbraith, John Kenneth 9798388970268:32

25.01.2009
Dobrobyt bierze się z pożytecznej pracy. Praca pożyteczna zaś, to taka, za którą ludzie gotowi są bez przymusu zapłacić. Walka o fabrykę gwoździ Michalkiewicz, Stanisław 9788360748107:134

11.08.2009

Pojęcie enkyklios paideia ukształtowało się w okresie hellenistycznym. Jednoznaczne określenie jego znaczenia nie jest łatwe […]. Oznaczało ono albo posiadanie pewnej, niezależnej od zdobytego wykształcenia „kultury ogólnej” charakteryzującej przyzwoitego człowieka, albo osiągnięcie pewnego stopnia edukacji, równoznacznego ze zdobyciem „kultury podstawowej”, propedeutyki, mającej „przygotować umysł do przyswojenia sobie idealnego programu średniego nauczania”. Pojęcie to implikuje zatem pewną ogładę czy kulturę, którą Rzymianie tłumaczyli jako humanitas.

Hellenistyczny ideał enkyklios paideia stał się z biegiem czasu podstawą do wyodrębnienia kanonu siedmiu „sztuk wyzwolonych” (artes liberales). Wedle encyklopedycznej definicji stanowiły one zespół umiejętności, których uprawa nie przynosiła ujmy człowiekowi wolnemu, w przeciwieństwie do sztuk z zakresu rzemiosła, które, ponieważ wymagały pracy fizycznej, uważane były za niższe (artes serviles, artes sordidae).

W skład sztuk wyzwolonych weszły gramatyka, retoryka, dialektyka oraz geometria, arytmetyka, astronomia i muzyka. […]

Już na wstępie warto zwrócić uwagę na jeden wspólny rys owych umiejętności, który jest wyraźnie widoczny w łacińskiej nazwie artes liberales {sztuki wyzwolone} i skutkuje ich przeciwstawieniem grupie artes nazywanych serviles {servile łac. - niewolniczych, usługowych} czy sordidae {sordidus łac. - brudny, niechlujny, parszywy, trywialny}. Stanowi go rozróżnienie między mathemata czyli tymi umiejętnościami, które nie wymagają pracy fizycznej, a technikai niższego rodzaju, związanymi z jakaś formą działalności rzemieślniczej. U źródeł tego podziału leży pierwotne, szerokie rozumienie techne w starożytnej Grecji oraz związana z nim niechęć Greków do wszelkiej produkcji umiejętnej, która wymagałaby pracy fizycznej. Takie rozumienie sztuki było przyczyną ambiwalentnego stosunku Greków do jej przedstawicieli, których cenili „za posiadana przez nich wiedzę, a zarazem gardzili nimi za to, że praca ich była rzemieślnicza, fizyczna, zarobkowa”.

Sekstus. Przeciw uczonym Sekstus, Empiryk 9788375751956:14

14.11.2009

Praca jest rzeczą wstydliwą i w rozmowach z publicznością artysta winien traktować wykonywanie swego zawodu nie jako pracę, ale raczej jako nieszkodliwe hobby.

 

Porady estradowca Fedorowicz, Jacek 83-85264-44-2:150

03.03.2010
Jak zastąpić emocjonalne rozwiązywanie problemów racjonalnym?

Pomimo naszych wyraźnych irracjonalnych tendencji do zastępowania działań racjonalnych działaniami emocjonalnymi, dwa czynniki dają nam pewną nadzieję. Pierwszy z nich to istnienie na przestrzeni dziejów ludzi-sprawców postępu. Stanowią oni dla nas wszystkich ideał do osiągnięcia. Należą do nich, według mnie między innymi tacy ludzie, jak: Perykles, Asoka ze starożytnych Indii, Marcus Aurelius ze starożytnego Rzymu, Marguerite de Valois ze średniowiecznej Francji, Leonardo da Vinci, Charles Darwin, Abraham Lincoln, pisarz Antoni Czechow, antropolog Margaret Mead i biznesmen Warren Buffet. Wszyscy oni mają pewne wspólne cechy: realistyczne podejście do samych siebie i swoich słabości; oddanie prawdzie i rzeczywistości; tolerancyjny stosunek do ludzi; i, co najważniejsze, zdolność osiągania celów, które sobie stawiają.

Drugim czynnikiem jest poczucie racjonalności. Często wynika ono z tego, co moglibyśmy nazwać umysłem przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy mają projekt do zrobienia, bardzo często z nieprzekraczalnym terminem. Jedynymi emocjami, na jakie przedsiębiorca może sobie pozwolić są entuzjazm i „ciąg na bramkę”, inne po prostu uniemożliwiają mu koncentrację. Każdy kto musi uzyskać wynik musi być wyjątkowo praktyczny. Skupia się na pracy i wyłącza umysł, po to by emocje mu nie przeszkadzały. Natomiast gdy ktoś próbuje mu przeszkadzać lub infekować emocjami, natychmiast jest ignorowany. To skupienie na skutecznym działaniu, na osiąganiu wyniku, na realizacji celu kształtują to racjonalne ja człowieka. Czeka ono później w gotowości do działania. Tak więc by wykształcić sobie racjonalne podchodzenie do świata trzeba wiedzieć, że można to osiągnąć poprzez praktyczną realizację celów.

Strategies Toward Bringing OUT the Rational Self.

Despite our pronounced irrational tendencies, two factors should give us all hope. First and foremost is the existence throughout history and in all cultures of people of high rationality, the types who have made progress possible. They serve as ideals for all of us to aim for. These include Pericles, the ruler Asoka of ancient India, Marcus Aurelius of ancient Rome, Marguerite de Valois in medieval France, Leonardo da Vinci, Charles Darwin, Abraham Lincoln, the writer Anton Chekhov, the anthropologist Margaret Mead, and the businessman Warren Buffet, to name but few. All of theses share certain qualities – a realistic appraisal of themselves and their weaknesses; a devotion to truth and reality; a tolerant attitude toward people; and the ability to reach goals that they have set.

The second factor is that almost all of us at some point in our lives have experienced moments of greater rationality. This often comes with what we shall call the maker’s mind-set. We have a project to get done, perhaps with a deadline. The only emotion we can afford is excitement and energy. Other emotions simply make it impossible to concentrate. Because we have to get results, we become exceptionally practical. We focus on the work – our mind calm, our ego not intruding. If people try to interrupt or infect us with emotions, we resent it. These moments – as fleeting as a few weeks or hours – reveal the rational self that is waiting to come out. It just requires some awareness and some practice.

The Laws of Human Nature Greene, Robert 9781781259191:37

30.12.2018