Wygenerowano:
10.09.2021
08:22:43

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Polska

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Polska na taki krok zdecydować się nie mogła. I słusznie. Finlandia, większa część Polski, Estonia, Litwa, Łotwa, Besarabia w swoim czasie znajdowały się w składzie Imperium Rosyjskiego. Po upadku imperium nie podlegały Moskwie. Na początkowym etapie II wojny światowej Związek Radziecki spróbował odzyskać kontrolę nad tymi obszarami. Polska i Finlandia stawiły opór, w związku z czym po wojnie zachowały państwowość, chociaż w wersji okrojonej. A wszyscy ci, którzy w 1940 roku przyjęli wojska radzieckie bez sprzeciwu, po wojnie zostali włączeni do Związku Radzieckiego. Rząd Polski odmówił wpuszczenia radzieckich jednostek na swoje terytorium, ponieważ rozumiał, czym to się skończy. Polski rząd odmówił wpuszczenia radzieckich wojsk i był to bohaterski czyn. W ten sposób polski rząd zapewnił narodowi polskiemu możliwość odrodzenia kraju w dalekiej przyszłości. Na początku nowego tysiąclecia tempo wzrostu gospodarczego Polski należy do najwyższych w Europie. Jeden z głównych powodów – Polacy zawsze stawiali opór komunizmowi, również latem 1939 roku. Ostatnia defilada Suworow, Wiktor 9788375102291:126

14.04.2009
Pośrednim rezultatem odrzucenia przez Wielką Brytanię propozycji pokojowych Hitlera było usztywnienie jego stanowiska dotyczącego kwestii przyszłości Polski. Nie ponowił już swojej oferty odbudowy kadłubowego państwa polskiego. Polska miała zostać podzielona, rozczłonkowana i ponownie zasiedlona w taki sposób, żeby nigdy się nie odrodziła i nigdy nie przysporzyła problemów Niemcom, czy ZSRR. Zwiastunem nowego porządku była seria radykalnych zarządzeń. 4 października Hitler udzielił amnestii wszystkim Niemcom, którzy „rozsierdzeni popełnionymi przez Polaków aktami okrucieństwa” dopuścili się czynów sprzecznych z prawem. Wojna Hitlera Irving, David 9788371862007:220_2

01.12.2010
Polska musi pozostać tak uboga, żeby Polacy sami chcieli pracować w Niemczech. Wojna Hitlera Irving, David 9788371862007:221

01.12.2010