Wygenerowano:
30.05.2022
18:04:04

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Pierwsze Prawo Fizyki Życia

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Prawo, które mówi, że Źródło dochodów (resergii) kształtuje taktyki zachowań i nagradza wyborem dane taktyki struktury.
Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Został wyszkolony przez strażników i nauczycieli, aby wierzyć, że za każdym razem, gdy był bity, zasługiwał na to - z powodu zdradzieckiej krwi, którą odziedziczył po rodzicach. Dziewczyna nie była inna. Shin uważał, że jej kara była sprawiedliwa i uczciwa, i nigdy nie złościł się na swojego nauczyciela za zabicie jej. Wierzył, że jego koledzy z klasy czuli to samo.

He had been trained by guards and teachers to believe that every time he was beaten, he deserved it – because of the treasonous blood he had inherited from his parents. The girl was no different. Shin thought her punishment was just and fair, and he never became angry with his teacher for killing her. He believed his classmates felt the same way.

Escape from camp 14 Harden, Blaine; Ing Geun, Shin 9780143122913:26

27.03.2015
Co jeszcze bardziej przerażające, w Stanach Zjednoczonych 80 procent zwierząt hodowlanych jest karmionych antybiotykami, głównie w celu ich utuczenia. Sadownicy mogą również stosować antybiotyki do zwalczania infekcji bakteryjnych w swoich uprawach. W rezultacie większość Amerykanów spożywa antybiotyki z drugiej ręki w swojej żywności (w tym nawet niektóre produkty oznaczone jako organiczne), nie wiedząc o tym. Szwecja zakazała stosowania antybiotyków w rolnictwie w 1986 r., a Unia Europejska w 1999 r.

W 1977 r. Food and Drug Administration nakazała zaprzestanie stosowania antybiotyków do tuczu zwierząt hodowlanych, ale wycofała się, gdy pojawiły się głosy sprzeciwu ze strony producentów rolnych i popierających ich kongresmenów.

Even more appallingly, in the United States 80 percent of antibiotics are fed to farm animals, mostly to fatten them. Fruit growers can also use antibiotics to combat bacterial infections in their crops. In consequence, most Americans consume secondhand antibiotics in their food (including even some foods labeled as organic) without knowing it. Sweden banned the agricultural use of antibiotics in 1986. The European Union followed in 1999.

In 1977, the Food and Drug Administration ordered a halt to the use of antibiotics for purposes of fattening farm animals, but backed off when there was an outcry from agricultural interests and the congressional leaders who supported them.

The Body Bryson, Bill 9780552779906:49_2

13.11.2020

Jak zauważył Adam Smith (1723–1790), wszyscy monopoliści, nawet kościoły monopolistyczne, stają się usłużni i leniwi. Smith zauważył, że niektóre religie zależą od dobrowolnego wsparcia członków, podczas gdy inne są wspierane przez państwo. Duchowni, którzy muszą polegać na swoich członkach, zazwyczaj wykazują znacznie większą „gorliwość i pracowitość” niż ci, zasilani zewnętrznym źródłem dochodów. Smith zauważył również, że historia jest pełna przykładów, w których duchowieństwo utrzymywane z państwowej kiesy „spoczęło na laurach i zaniedbało podtrzymywanie żarliwości wiary i poświęcanie się dla innych … oddając się gnuśności”.


As Adam Smith (1723–1790) pointed out, all monopolies, even monopoly churches, are inclined to be complaisant and lazy. Smith noted that some religions depend on the voluntary support of members, while others are supported by the state. Clergy who must depend upon their members will usually exhibit far greater “zeal and industry” than those who are provided for by law. Smith also noted that history is full of examples wherein a kept clergy “reposing themselves upon their benefices, had neglected to keep up the fervour of faith and devotion in the great body of the people… having given themselves up to indolence.”

 

The Triumph of Christianity: How the Jesus Movement Became the World's Largest Religion Stark, Rodney 9780062007681:295

18.12.2020
Bliskie powiązania między kościołem a państwem mają wiele konsekwencji. Przede wszystkim tworzą leniwe kościoły. Jeśli pieniądze napływają bez względu na to, czy ludzie przychodzą do kościoła, czy też nie, to duchowni nie muszą się wysilać.

These close links between church and state have many consequences. First of all, they create lazy churches. The money continues to come whether or not people attend, so there is no need for clergy to exert themselves.

The Triumph of Christianity: How the Jesus Movement Became the World's Largest Religion Stark, Rodney 9780062007681:363

18.12.2020
Agencja informacyjna Reuters podała, że cała administracja Joego Bidena ma się przesiąść do samochodów elektrycznych. Nowy prezydent chce wymienić całą flotę – 650 tys. aut. Warunek jest jeden – muszą to być samochody amerykańskie.

Elon Musk może już zacierać ręce. Miliarder co prawda był uważany raczej za sympatyka Donalda Trumpa, ale kontrakt na 650 tys. rządowych samochodów może odwrócić jego sympatie. W USA bowiem nie ma zbyt wielu producent samochodów elektrycznych, a najpopularniejszym (i jedynym w pełni amerykańskim) jest właśnie Tesla Elona Muska.

Musk o tym wie i już zaczął umizgi do nowej administracji. W wywiadzie dla „Fortune” powiedział między innymi, że jest bardzo pozytywnie nastawiony do polityki proklimatycznej administracji Bidena.

_167

27.01.2021


Odnośnik Opis
Treść Pierwszego Prawa Fizyki Życia Treść Pierwszego Prawa Fizyki Życia w Słowniku Fizyki Życia.