Wygenerowano:
24.05.2021
07:04:36

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Odkrycie naukowe

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Hipotezy powinny spełniać funkcję narzędzi do wykrywania nowych faktów, a nie stanowić cel sam w sobie.

Hypotheses should be used as tools to uncover new facts rather than as ends in themselves.

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:62

02.05.2016
Jest dziwny i intersujący fakt, że niektóre błędne hipotezy bywają bardzo produktywne.

More serious is the fact that false hypotheses or concepts sometimes survive which, far from being productive, are actually responsible for holding up the advance of science.

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:63

02.05.2016
Zasadniczą chyba cechą wytrawnego myślenia jest niewyciąganie pochopnych wniosków bez dostatecznych danych, do czego skłonny jest nowicjusz.

Probably the main characteristic of the trained thinker is that he does not jump to conclusions on insufficient evidence as the untrained man is inclined to do.

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:70

02.05.2016
Pytanie “dlaczego?” jest pożyteczną podnietą dla wyobraźni w poszukiwaniu przyczyny lub celu. Pytanie „jak?” jest także pożyteczne, gdyż pobudza do rozważania mechanizmu procesów.

Asking "why" is a useful stimulus towards imagining what the cause or purpose may be. "How" is also a useful question in provoking thought about the mechanism of a process.

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:78

03.05.2016
Jest ciekawe powiedzenie: w hipotezę nie wierzy nikt poza jej twórcą, lecz doświadczeniu wierzą wszyscy z wyjątkiem wykonawcy. Przeważnie wierzy się wynikom osiągniętym drogą doświadczenia, a jedynie sam eksperymentujący wie o możliwości różnych drobnych błędów w toku pracy. Z tego powodu odkrywca nowego zjawiska rzadko kiedy odnosi się do niego z taką pewnością jak inni. Z drugiej strony ludzie zwykle krytycznie odnoszą się do hipotezy, podczas gdy jej twórca utożsamia się z nią i przywiązuje się do niej. Dobrze jest pamiętać o tym krytykując czyjeś sugestie, gdyż wyrażając się lekceważąco o czyimś pomyśle możemy spowodować obrazę i zniechęcenie. Fakt, że hipoteza jest rzeczą tak bardzo osobistą , prowadzi do wniosku, iż uczony zwykle pracuje o wiele lepiej, gdy realizuje swe własne pomysły. Twórca hipotezy zyskuje osobiste zadowolenie i zaufanie, jeśli jego pomysł okaże się słuszny, nawet jeśli sam nad nim nie pracował. Człowiek pracujący nad cudza hipotezą porzuca ja po jednej lub dwu bezowocnych próbach, gdyż brak mu usilnego pragnienia potwierdzenia jej. Jest ono niezbędną silą popychającą do prób i do obmyśleń wszelkich możliwych sposobów zmieniania warunków eksperymentowania. Wiedząc o tym, taktowny kierownik naukowy stara się naprowadzić pracownika na jakiś kierunek pracy w ten sposób, by ten miał przeświadczenie, iż to była jego własna idea.

There is an interesting saying that no one believes an hypothesis except its originator but everyone believes an experiment except the experimenter. Most people are ready to believe something based on experiment but the experimenter knows the many little things that could have gone wrong in the experiment. For this reason the discoverer of a new fact seldom feels quite so confident of it as do others. On the other hand other people are usually critical of an hypothesis, whereas the originator identifies himself with it and is liable to become devoted to it. It is as well to remember this when criticising someone's suggestion, because you may offend and discourage him if you scorn the idea. A corollary to this observation that an hypothesis is a very personal matter, is that a scientist usually works much better when pursuing his own than that of someone else. It is the originator who gets both the personal satisfaction and most of the credit if his idea is proved correct, even if he does not do the work himself A man working on an hypothesis which is not his own often abandons it after one or two unsuccessful attempts because he lacks the strong desire to confirm it which is necessary to drive him to give it a thorough trial and think out all possible ways of varying the conditions of the experiment. Knowing this, the tactful director of research tries to lead the worker himself to suggest the line of work and then lets him feel the idea was his.

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:63_2

03.05.2016
Fałszywe hipotezy utrzymują się nieraz przez długie lata i hamują postęp wiedzy. A oto przykłady: mniemanie, że każdy metal zawiera rtęć oraz teoria flogistonu. Według niej każda palna substancja zawiera składnik zwany flogistonem, który warunkuje spalanie. Mniemanie to przez długi czas hamowało postęp chemii i udaremniało zrozumienie takich zjawisk, jak spalanie, utlenianie, redukcja i tym podobne procesy. Dopiero Lavoisier w r. 1778 ostatecznie wykazał mylność tego mniemania, lecz wielcy angielscy uczeni Priestley, Watt i Cavendish trwali przy nim jeszcze przez pewien czas, a Priestley nie potwierdził nowego poglądu aż do swej śmierci w 1804 roku.

More serious is the fact that false hypotheses or concepts sometimes survive which, far from being productive, are actually responsible for holding up the advance of science. Two examples are the old notion that every metal contains mercury, and the phlogiston doctrine. According to the latter, every combustible substance contains a constituent which is given up on burning, called phlogiston. This notion for long held up the advance of chemistry, and stood in the way of an understanding of combustion, oxidation, reduction, and other processes. It was finally exposed as a fallacy by Lavoisier in 1778, but the great English scientists, Priestley, Watt and Cavendish, clung to the belief for some time afterwards and Priestley had not been converted to the new outlook when he died in 1804.

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:67

03.05.2016
Dr E. L. Taylor powiedział że: "Nowe i świeże skojarzenia łatwiej powstają z różnorodnych zasobów pamięci i doświadczenia niż ze zbioru wiadomości jednorodnych". Ci uczeni, którzy dokonali ważnych i oryginalnych osiągnieć, często wykazywali szerokie zainteresowania lub studiowali zagadnienia nie związane z ich specjalnością. Oryginalność często polega na wynajdywaniu poprzednio nie dostrzeżonych związków lub analogii pomiędzy dwoma, lub więcej zjawiskami czy poglądami.

As dr. E. L. Taylor says: "New associations and fresh ideas are more likely to come out of a varied store of memories and experience than out of a collection that is all of one kind". Scientists who have made important original contributions have often had wide interests or have taken up the study of a subject different from the one in which they were originally trained. Originahty often consists in finding connections or analogies between two or more objects or ideas not previously shown to have any bearing on each other.

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:71

03.05.2016
Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że im więcej wagi przykładał człowiek nauki do logiki, tym mniejsza była wartość jego rozumowania naukowego… Jednakże, szczęściem dla świata, wielcy ludzie nauki ignorowali tradycje logiki – F.C.S. Schiller

" It is not too much to say that the more deference men of science have paid to logic, the worse it has been for the scientific value of their reasoning. . . . Fortunately for the world, however, the great men of science have usually been kept in salutary ignorance of the logical tradition."

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:100

10.05.2016
Powolność i trudność, z jakimi ludzkość dokonuje odkryć wynika ze ślepoty w stosunku do najbardziej oczywistych faktów, jeśli trafiają one na ludzi nie przygotowanych na nie lub niechętnie do nich usposobionych… - Schiller

"The slowness and difficulty with which the human race makes discoveries and its blindness to the most obvious facts, if it happens to be unprepared or unwilling to see them, should suffice to show that there is something gravely wrong about the logician's account of discovery."

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:100_2

11.05.2016