Wygenerowano:
17.07.2019
17:27:12

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Nauka / Religia

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
David Hume wyciągnął z tego logiczny wniosek i ujął go zwięźle: "Nasza najświętsza religia opiera się na wierze, nie na rozumie". Sprzeciwiając się tradycyjnej doktrynie o dopełnianiu się religii i nauki, Hume utrzymywał, że wykluczają się one wzajemnie. Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:161

25.01.2010
św. Anzelm: wiara szuka zrozumienia. Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:163

25.01.2010
W przeciwieństwie do nauki religia opiera się na dogmatach. Dla większości ludzi życie w niepewności nie jest ani łatwe, ani naturalne, religia natomiast może ofiarować rozwiązanie wielu problemów, zwłaszcza moralnych. Tym samym wszystkie wierzenia można uznać za naturalne. Większość społeczeństw bowiem, zarówno teraz, jak i w przeszłości, miała swoje religie, które mogły wyjaśniać chociażby ich genezę czy nadać sens życiu. Naukowcy muszą albo godzić swe poglądy z religią, albo ją odrzucić, ponieważ, jak to spróbuję pokazać, wiara i nauka wykluczają się wzajemnie. Z tym zagadnieniem łączy się jeszcze inna niezwykle istotna kwestia, gdyż - jak zauważył Tołstoj: "Nauka nie ma sensu, bo nie daje odpowiedzi na jedyne liczące się dla nas pytanie: «co powinniśmy robić i jacy powinniśmy być?». Tołstoj miał rację. Nauka nie może udzielić żadnej wskazówki moralnej. Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:160_2

25.01.2010
Nauka bez religii jest ułomna, religia bez nauki ślepa. Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:162

25.01.2010
Dla niektórych ludzi nauka jest zbyt niewygodna, by mogli żyć w kręgu jej oddziaływania. Nie oferuje żadnej nadziei na życie po życiu, nie toleruje zabiegów magicznych i nie radzi nam, jak postępować. Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:13

26.01.2010
Większość uczonych jest znudzona tym, co już wie. Tym, co ich napędza, jest niewiedza. Mistycy podziwiają tajemnicę i chcą, by pozostała tajemnicą. Bóg urojony Dawkins, Richard 9788385458289:180

26.01.2013