Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:23

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

nauczyciele

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Zachowania charakterystyczne członków i grupy społecznej, złożonej z nauczycieli.
Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Można by pomyśleć, że finezja oszukujących nauczycieli będzie rosła wraz ze szczeblem szkoły. Ale egzamin przeprowadzony jesienią 2001 r. na Uniwersytecie Georgii przeczy tej koncepcji. Przedmiot nazywał się „Zasady treningu i strategie w koszykówce”, a ocena końcowa opierała się na jednym egzaminie złożonym z 20 pytań. Oto niektóre z nich:

Z ilu połów składa się akademicki mecz koszykówki?
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

Ile punktów można zdobyć za trzypunktowy rzut z boiska?
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

Freakonomia świat od podszewki Levitt, Steven D.; Dubner, Stephen J. 9788324608386:64

12.01.2009
A nieznajomość podstaw rodzi nową i głębszą niewiedzę. Ostatnia defilada Suworow, Wiktor 9788375102291:62

14.04.2009
Każda Maria Iwanowa z katedry historii najnowszej, nie potrafiąca odróżnić naboju od pocisku i czołgu od transportera, opowiadała swoim studentom o tym, że „lotnictwo niemieckie od pierwszych dni wojny zdobyło panowanie w powietrzu”, z tą samą niezrozumiałą pewnością, z jaką mówi wnukom, że trzeba słuchać mamy i taty. 22 czerwca 1941 Sołonin, Mark 9788375101300:152

21.04.2009
Co zaś najważniejsze, tacy „chłopo-żołnierze” byliby jego zdaniem daleko lepszymi wychowawcami dzieci aniżeli posiadający uniwersyteckie dyplomy nauczyciele w szkołach podstawowych, którzy są zawsze niezadowoleni: należy atoli pamiętać, iż Hitler nie chciał, żeby rosyjskie masy otrzymywały jakąkolwiek edukację. „Jest w naszym interesie – twierdził żeby ci ludzie znali się tylko na znakach drogowych”. Wojna Hitlera Irving, David 9788371862007:361

29.11.2010
„W procesie nauki miały miejsce także pewne niedociągnięcia. Często dowódcy uczą żołnierzy tego, czego nie ma w regulaminie. Każą im ćwiczyć krok defiladowy i zwroty na miejscu, a nie to, z czym będą musieli zetknąć się na polu walki”. 1942 - Poligon czerwonych generałów Bieszanow, Władimir 9788371343322:68

06.01.2011
Jednej z ważniejszych przyczyn porażki można upatrywać także w biurokratycznej, papierkowej metodzie zarządzania wojskami. „Kozłow i Mechlis uważali, że wraz z wydaniem rozkazu kończą się ich obowiązki związane z dowodzeniem. Nie rozumieli, że to dopiero początek pracy i że głównym zadaniem dowództwa jest doprowadzenie do wykonania rozkazu, a także zapewnienie wszelkiej pomocy w tym zakresie.” Wykładowca taktyki okazał się kiepskim dowódcą. 1942 - Poligon czerwonych generałów Bieszanow, Władimir 9788371343322:150

06.01.2011
W jednoosobowym przedziale sypialnym numer 10 wagonu trzeciego jechała stara nauczycielka, która poświęciła życie przeobrażaniu jednej klasy bezbronnych dzieci po drugiej w gromadę nieszczęsnych tchórzy, nauczając, że wola większości jest jednym kryterium dobra i zła, i że większość może robić, co jej się żywnie podoba; że nie powinni akcentować swoich osobowości, lecz robić to samo co inni. Atlas zbuntowany Rand, Ayn 9788371509698:706_3

10.01.2011
W tym stanie ducha mogłem się obawiać, czy zdołam przekazać komuś zgromadzoną wiedzę w formie dostatecznie atrakcyjnej, aby wywołać jego zainteresowanie. Według łotra Wiśniewski-Snerg, Adam 9788374537155:86

16.02.2011
A jakie pokolenie wyrośnie z dzisiejszych szkół i lektur? Najdłuższy pojedynek Pawłowski, Jerzy 9788386133901:121

17.05.2011
Nasza nauczycielka nieraz się przeszła po domach wieczorem i niech tylko zobaczyła, że które dziecko film wieczorem ogląda po dzienniku, to telewizor wyłączyła, a młodemu - pras! w ucho albo w twarz strzeliła z ręki.
– Do nauki! Albo spać! Dobranockę obejrzeć, Misia Uszatka, Jacka i Agatkę, Gąskę Balbinkę… to ci wolno. A nie filmy po godzinie dwudziestej! Jeszcze chcesz oberwać?! Wynocha z pokoju!
Rodzicom też się od niej dostawało, ochrzaniała ich równo przy tej okazji za przymykanie oczu na nasze oglądanie telewizji.
Za klasztornym murem Kowalski, Antoni 9788392321705:5

05.08.2011
Starałem się nigdy nie naśladować sposobu rozwiązania, który podawał nauczyciel. Wolałem sam poszukiwać drogi prowadzącej do rozwiązania. Nauczycielom na ogół się to nie podobało, ale ja to lubiłem. Nigdy nie gaśnie nadzieja Zandman, Feliks 9788389812056:43

26.12.2011
Wykształceni nauczyciele często bywali związani z Kościołem katolickim i prawicą (ewentualnie byli duchownymi). Afery i skandale drugiej Rzeczypospolitej Koper, Sławomir 9788311120464:15

13.01.2012
Dzięki uporowi i wymaganiom stawianym podopiecznym Stanisław zyskał renomę niezwykle skutecznego nauczyciela, co przełożyło się na pokaźną liczbę uczniów i znaczną poprawę jego sytuacji finansowej. Znani nieznani Praca Zbiorowa 9788374274210:201_2

06.04.2012
Nie wolno jednak twierdzić, że oświata dobrze zorganizowana i dostosowana do potrzeb społeczeństwa nie przynosi pożytku. Dobra oświata jest największą potęgą, na jaką może się zdobyć naród; zła oświata to dobrowolna trucizna wsączana w łono własnego narodu. Możemy tu przytoczyć przykład szkół francuskich, które w wielu wypadkach chcą kształtować dusze wbrew interesowi narodowemu, w wyniku czego dostarczają dobrego rekruta najgorszym kierunkom socjalistycznym. Najbardziej kardynalnym błędem obecnego systemu wychowania jest jego fałszywa postawa psychologiczna, która przyjmuje, że mechaniczne wbijanie w pamięć całych podręczników rozwija inteligencję; należy zatem, według powyższego poglądu, uczyć się jak najwięcej. Od szkoły powszechnej do ukończenia uniwersytetu dziecko uczy się tylko na pamięć treści podręczników ani chwili zaś nie poświęca na kształcenie swego umysłu i zdolności samodzielnego myślenia. Nauka szkolna to posłuszeństwo połączone z kuciem na pamięć. W podobny też sposób określił dzisiejszą oświatę były jej minister, Juliusz Simon. Mówi on, że taka oświata obniża tylko poziom naszej umysłowości. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:79

28.05.2012
Od tej pory koniec z błaznowaniem. Nie jesteś tu po to, żeby się popisywać swoją wiedzą, tylko żeby przekazywać wiedzę. A jeśli czegoś nie wiesz, powiedz im, że nie wiesz i przedyskutuj zagadnienie. Nigdy nie gaśnie nadzieja Zandman, Feliks 9788389812056:231

24.07.2012
"[…] że problem tkwił w samej szkole, która starała się zmusić mnie do uczenia się na pamięć głupot, zamiast mnie stymulować". Steve Jobs Isaacson, Walter 9788361428480:35

30.08.2012
Nauczyciele – intelektualiści około pięćdziesiątki – odkryli, że nie dają sobie rady w życiu po tym, jak szkoła przestała im wypłacać pensję.

The teachers were all intellectuals in their fifties, who discovered they had no marketable skills after the school system stopped paying their salaries.

Nothing to envy. Ordinary lives in North Korea. Demick, Barbara 9780385523912:188

11.03.2014
Instead of being retrained or fired, bad teachers would often be shuffled from school to school in what was known as “the dance of the lemons.” Total Recall. My unbelievably true life story. Schwarzenegger, Arnold 9781849839730:527

21.06.2015
~eko do ~ToMasz: No i zgadzam się w całej rozciągłości oraz z każdym słowem Pana wypowiedzi. Miałęm okazję spotkać właśnie wielu profesorów (nie nauczycieli, a ludzi z tytułem profesora), zachowujących się i głoszących poglądy na poziomie żenującym przeciętnego śmiertelnika. Miałem też okazję spotkać naprawdę setki ludzi z wykształceniem podstawowym, a nawet niepełnym podstawowym (przed II wojną światową zdołali ukończyć pierwsze klasy szkoły powszechnej, a później los i politycy sprawili, że dalsza ich edukacja nie była możliwa), którzy niejjednego profesora takiej nauki, jaką jest filozofia, po prostu zgnietli by swoją wiedzą na temat poglądów filozofów różnych okresów historycznych - od starożytnych Greków po współczesne nam czasy. Ci ludzie w swym życiu byli niesamowicie chłonni wiedzy i zdobywali ją własnym wysiłkiem i na własny użytek, a nie dla splendoru, obnoszenia się tytułami itp.. _86

16.09.2015
mogli nauczać tylko tego, czego się sami nauczyli Pamflety Bastiat, Frederic 9788361344940:33

28.07.2016

Rośnie napięcie między wymaganiami stawianymi przez zawód, a aspiracjami kształtowanymi w szkołach.

O telewizji. Panowanie dziennikarstwa. Bourdieu, Pierre 9788301160463:66_4

31.10.2016
Przypuszczam, że przez to, że tak bardzo ufałem tacie i wierzyłem, że zawsze działa dla mojego dobra, przeniosłem tę wiarę na nauczycieli. Tak czy inaczej Cleese, John 9788378855521:65

17.07.2017
Żeby rozpoznać kreatywne zdolności u innych, trzeba samemu odrobinę ich mieć. Tak czy inaczej Cleese, John 9788378855521:97

17.07.2017

Porażka jest więc integralną składową logiki i ducha postępu.

Metoda czarnej skrzynki: Zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu Syed, Matthew 9788365743107:79

15.05.2020