Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:22

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

nadążność

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Zespół zjawisk i zagadnień występujący podczas dążenia do celu. Z punktu widzenia matematycznej teorii gier jest to wątek drzewa decyzji, który do tej chwili był, a od tej chwili będzie zrealizowany. Inaczej: rzeczywisty wątek drzewa decyzji.
Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
…, co się stało ze stonogą, która zaczęła świadomie rozważać, którą nogą rozpocząć spacer! Wszyscy żyjemy w niesłychanie skomplikowanym otoczeniu, zapewne najbardziej złożonym i najszybciej się zmieniającym w dziejach naszej planety. By sobie z tym poradzić, musimy chodzić na skróty. Trudno po nas oczekiwać szczegółowego analizowania i roztrząsania każdego aspektu każdej osoby, każdego zdarzenia czy każdej sytuacji - nawet tych, które napotykamy jednego tylko dnia! Nie mamy na to ani czasu, ani energii, ani sposobności. Zamiast tego musimy bardzo często posługiwać się różnymi stereotypami czy regułami tylko z grubsza prawdziwymi, aby klasyfikować napotkane obiekty na podstawie nielicznych, kluczowych ich cech i potem bez dalszych deliberacji reagować na te "spustowe" cechy, które w danej sytuacji akurat występują. Wywieranie wpływu na ludzi Cialdini, Robert B. 9788387957520:20

25.05.2004
Zgodnie z tym, co napisał przed wiekami Sun Tzu: "Strategia bez taktyki jest najwolniejszą drogą do zwycięstwa. Taktyka pozbawiona strategii jest zgiełkiem poprzedzającym klęskę." Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513

14.12.2008
Umiejętność dostosowania się jest zasadniczym warunkiem osiągania sukcesu. Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:47

14.12.2008
Dlaczego wielkiej pracowitości nie uważa się za naturalny dar? Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:103

28.12.2008
Pragnienie nie jest celem. Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:35

28.12.2008
Jeśli znamy podobną pozycję i możemy zapamiętać, co się sprawdziło lub nie w przeszłości, wówczas mamy dużą przewagę nad kimś, kto widzi to po raz pierwszy. Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:91

28.12.2008
Wkuwanie na pamięć jest znacznie mniej istotne od zdolności do rozpoznawania użytecznych wzorców.

Kiedy zajmujemy się rozwiązywaniem danego problemu nigdy nie zaczynamy od zera, lecz zawsze instynktownie, a nawet nieświadomie szukamy analogicznych przypadków. Wyrabiamy sobie pogląd na temat ich autentyczności i zastanawiamy się, czy posługując się lekko odmiennymi składnikami, można wypracować podobne rozwiązanie.

Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:92

28.12.2008
Dla graczy, którzy polegają na zapamiętywaniu wariantów, gra otwarcia kończy się z chwilą, kiedy w ich pamięci brakuje już ruchów i muszą zacząć myśleć samodzielnie. Wykute na pamięć otwarcie może przeprowadzić nas przez pięć lub nawet trzydzieści ruchów, jednak praktyka ta zawsze hamuje rozwój szachisty. Jest ona dobra dla gracza reprezentującego światowa klasę, który zna już wszystkie przyczyny wykonania określonych ruchów, jednak jeśli ktoś pragnie się rozwijać, to znacznie ważniejsze jest dla niego samodzielne myślenie od samego początku. Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:160

05.01.2009
Doskonalenie procesu podejmowania decyzji przypomina uczenie się ojczystego języka. Nawet jeśli większość z nas niewiele wie o mechanizmach języka, który opanowaliśmy w dzieciństwie, to nie przeszkadza nam to w biegłym się nim posługiwaniu. Mimo to wszyscy popełniamy błędy, niepoprawna gramatyka, niewłaściwe używanie słowa, wadliwa budowa zdań. Każdego roku sprzedaje się miliony książek o poprawnym pisaniu przeznaczonych dla osób władających językiem ojczystym i przywiązujących wagę do bardziej precyzyjnego komunikowania się. Podobnie ma się sprawa z podejmowaniem decyzji. Wszyscy dysponujemy instrumentarium pomagającym nam przejść przez życie, jest jednak ciągle miejsce dla ulepszeń, które można (czy raczej można byłoby) wprowadzić. Wprowadzenie ich wymaga świadomego przemyślenia tego, co przez całe życie robiliśmy nieświadomie. Od dnia, w którym zaczęliśmy raczkować, dokonujemy niezliczonych wyborów i tak jak wszyscy rozwinęliśmy w sobie systemy i układające się w trendy sposoby postępowania, których używamy natychmiast i ciągle, nie będąc w najmniejszym stopniu świadomymi ich istnienia. Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:118

23.01.2009
Jak każdy odkrywca, musimy najpierw zaplanować nasz szlak, naszą strategię. Następnie musimy uporządkować nasze zasoby, dokonując ich starannej alokacji, uzupełniając je i pozbywając się nadwyżek. Będąc już w drodze, powinniśmy zachować ostrość taktycznego spojrzenia i nigdy nie unikać konfliktu, jeśli jesteśmy pewni, że posłużyłby naszym interesom. Zachowywanie czujności wobec niebezpieczeństwa i szans nie powinno odwracać naszej uwagi od kryzysu, którym podążamy. Cały czas musimy zdawać sobie sprawę ze zmian zachodzących w naszym otoczeniu, szukając szans dla dokonania pozytywnych “transakcji wymiennych” wykorzystując nowe uwarunkowania. Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:279

23.01.2009
To, co działa na naszą korzyść w grze środkowej, może przynieść szkodę w końcowej. Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:170

23.01.2009
Każdy, kto uczestniczył w egzaminie testowym opartym na wyborze jednej z wielu opcji, wie, że tą z nich, która budzi największy lęk, jest “żadna z powyższych odpowiedzi”. Nagle wchodzimy w obszar nie zamknięty żadną granicą. Może rozwiązanie w ogóle nie istnieje? Jak życie naśladuje szachy Kasparow, Garri 9788389812513:257

23.01.2009
Masze myśliwce w prędkości im nie ustępowały, uzbrojenie jednych i drugich było prawie takie samo - karabiny maszynowe kalibru 7,6 mm, zwrotność naszych myśliwców była lepsza i Messerschmitty od nich obrywały. (…) Nasi przywódcy bardzo się z tego cieszyli. Zapanowała atmosfera beztroski, nie śpieszono się z modernizacją rodzimego lotnictwa myśliwskiego [podkreślenie autora]. Jednakże bardzo szybko przyszło otrzeźwienie. (…) Na uśpionych lotniskach… 22 czerwca 1941 roku Sołonin, Mark 9788375102581:237

20.12.2009
Stwierdziliśmy, iż to, co często uważamy za talent, jest w rzeczywistości skomplikowanym splotem sprzyjających okoliczności, zdolności oraz zupełnie arbitralnej przewagi na starcie. […] Kłopot polega na tym, że im bardziej szczegółowo psychologowie analizują kariery osób utalentowanych, tym mniejszą rolę wydają się odgrywać wrodzone zdolności, a większą – ćwiczenia. Poza schematem Gladwell, Malcolm 9788324011568:49

30.03.2010
Z tych badań wyłania się następujący obraz: aby osiągnąć poziom biegłości odpowiadający klasie światowej w dowolnej dziedzinie, należy zaliczyć dziesięć tysięcy godzin ćwiczeń – pisze neurolog Daniel Levitin. - W licznych badaniach z udziałem kompozytorów, koszykarzy, pisarzy, łyżwiarzy, pianistów koncertowych, szachistów, słynnych przestępców i innych, liczba ta przewijała się nieustannie. Dziesięć tysięcy godzin odpowiada z grubsza trzem godzinom ćwiczeń dziennie albo dwudziestu godzinom tygodniowo przez dziesięć lat. Oczywiście nie wyjaśnia to, dlaczego niektóre osoby wynoszą z ćwiczeń znacznie więcej niż inne. Ale nikt jeszcze nie opisał przypadku osiągnięcia prawdziwej światowej klasy w krótszym czasie. Wydaje się, że nasz mózg potrzebuje tak długi czas, żeby przyswoić sobie wszystko, co należy, i osiągnąć prawdziwą biegłość w danej dziedzinie. Poza schematem Gladwell, Malcolm 9788324011568:51

30.03.2010
Nawet Mozart, największy muzyczny geniusz wszech czasów, nie nabrał wprawy, dopóki nie zaliczył dziesięciu tysięcy godzin ćwiczeń. Nie zaczynamy ćwiczyć, kiedy już mamy w czymś wprawę. Ćwiczymy po to, żeby ją zdobyć. Poza schematem Gladwell, Malcolm 9788324011568:52

30.03.2010
Mówiąc dokładniej jest procesem wyłącznie nadążnym, a nie „wyprzedzającym”. Homo przypadkiem sapiens Fijałkowski, Konrad; Bielicki, Tadeusz 9788301156329:22

30.07.2010
Dotychczas przywódców rosyjskich cechowały brak elastyczności, niepewność oraz krótkowzroczność. Nagle jednak stali się oni giętcy, rozważni i przewidujący, bronią pancerną zaś zaczęli się posługiwać według niemieckich wzorów z lat 1939 i 1940. Wojna Hitlera Irving, David 9788371862007:455

29.11.2010
„Nieprzyjaciel nigdy nie zrobi tego, na co mamy nadzieję, tylko to, co nam najbardziej zaszkodzi!”. Wojna Hitlera Irving, David 9788371862007:540

29.11.2010
Sonnleitner przypomniał jednak Hitlerowi, iż on sam był przez cztery lata więźniem politycznym (w Austrii), dobrze zatem wie, że choćby uwięziony stosował nawet najbardziej przemyślane sztuczki, jego nadzorcy są zawsze, by tak rzec, o jeden ruch do przodu. Wojna Hitlera Irving, David 9788371862007:568

29.11.2010
Tak więc umysł człowieka to nie tabula rasa – czysta tablica. Na której doświadczenie, kreśląc kreski i kropki, rysuje zawiłe obrazy. Znacznie trafniejsze jest porównanie umysłu do działającego w środowisku autonomicznego, podejmującego decyzje instrumentu, czułego układu wybierającego. Najpierw bierze pod uwagę pewne rodzaje wyborów, pomijając pozostałe, a następnie wskutek wrodzonych skłonności przychyla się do pewnych opcji, odrzucając inne i skłania ciało do działania zgodnie z elastycznym harmonogramem, który automatycznie zmienia się stopniowo, od niemowlęctwa do starości. Gromadzenie się dawniej wykonanych wyborów, pamięć o nich, zastanawianie się nad tymi, które nas czekają, przeżywanie na nowo emocji, które były ich przyczyną, z tego wszystkiego tworzy się umysł. O naturze ludzkiej Wilson, Edward O. 83-06-01451-0:101

28.12.2010
Sztaby nie były całkiem sprawne, traciły zdolność dowodzenia prawie natychmiast, gdy wojska zaczynały się przemieszczać, miały za mało środków łączności, a tam, gdzie takie środki były, nie wiedziano, jak się nimi posługiwać. A poza tym pojawił się jeszcze jeden nieoczekiwany czynnik: „przeciwnik swoimi uporczywymi kontratakami ciągle przeszkadzał we wprowadzaniu naszych planów w życie”.

Krótko mówiąc, sztaby bardziej przypominały szkolne klasy dla dzieci opóźnionych w rozwoju aniżeli „mózgi armii”. Nie można przyjmować poważnie twierdzeń o tym, że „pracując w ogromnym napięciu” generałowie „nabierali pewnego doświadczenia w dowodzeniu operacją”, a pracownicy oddziału operacyjnego „zdobywali nawyki konieczne do opracowania i dostarczania wojskom różnorodnych dokumentów bojowych”.

Obrona Lenigradu. Historia bez retuszu. Bieszanow, Władimir 9788311114418:161

11.03.2011
A więc czy to Najwyższy Wódz tak popędzał dowództwo frontu, czy też generałowie zajmowali się mydleniem oczu, by jak najszybciej ucieszyć Wodza sukcesami? Nie bez przyczyny marsz. Iwan Bagramian (1897-1982) w sprawie stawiania wojskom niewykonalnych zadań zauważył, że „optymizm centrum był w znacznym stopniu spowodowany naszymi, zbyt dziarskimi, meldunkami”. Obrona Lenigradu. Historia bez retuszu. Bieszanow, Władimir 9788311114418:163

26.04.2011
Ówczesna tępota rosyjskiego dowództwa, przejawiająca się podczas walk piechoty, była wręcz oczywista. Szybko się to jednak zmieniło i poczuliśmy na własnej skórze, jak wiele przeciwnik przejął z naszej taktyki. Obrona Lenigradu. Historia bez retuszu. Bieszanow, Władimir 9788311114418:254

27.04.2011
nieelastyczność planów ognia bywała czasem porażająca Obrona Lenigradu. Historia bez retuszu. Bieszanow, Władimir 9788311114418:282

27.04.2011
Zawodnik o jakim takim doświadczeniu powinien wiedzieć – jaki przeciwnik, jacy sędziowie. Jaki przeciwnik – tego człowiek uczy się chyba przez całe życie. Najdłuższy pojedynek Pawłowski, Jerzy 9788386133901:9

17.05.2011
Wierzę mu w to, że mają o nas informacje – nietrudno uwierzyć. Wiedzą o naszym wywiadzie wszystko, co ich interesuje. No tak, wywiady są dziś infiltrowane. Ale to przecież działa w obie strony. Gdzieś tam w Ameryce jakiś szpieg „rozpracowuje” właśnie – dla odmiany – wywiad amerykański. Może robi to szpieg polski. Wynotowuje nazwiska osób współpracujących z CIA. Najdłuższy pojedynek Pawłowski, Jerzy 9788386133901:132

17.05.2011
Wystarczająco długo byłem w defensywie w tym moim pojedynku. A nie można się bez przerwy tylko bronić. W końcu to jest ta znaczna przyjemność szermierki – wyczekać i zadać cios. Najdłuższy pojedynek Pawłowski, Jerzy 9788386133901:139

17.05.2011
Zdolność dostrzegania i opisywania wzorców była kluczową umiejętnością. Niezwykłe umysły. Jak w dziecku rodzi się uczony. Brockman, John 9788374694902:103

24.06.2011
W swoich ostatnich pracach koncentrowałem się na automatyzacji prostych czynności montażowych. Wiele wysiłku trzeba było włożyć w to, aby upewnić się, że robot ma pełną wiedzę o położeniu swych części, ich kształcie, dopuszczalnej tolerancji ich położenia i rozmiaru. Wszystko to było zbyt skomplikowane, aby robot sam był w stanie to wyczuć przy ówczesnym poziomie rozwoju komputerowego zmysłu wzroku (i nadal byłoby niemożliwe), tak więc każda z montowanych części musiała być precyzyjnie modelowana. Podobnie jak moja wcześniejsza maszyna grająca w kółko i krzyżyk robot ten działał dobrze jedynie w sytuacjach, gdy wszystko szło zgodnie z planem. Nie potrafił dostosować się do niespodziewanych sytuacji.

Gdy tak się zastanawiałem, jak zaprogramować mojego nowego ruchomego robota, aby radził sobie we względnie chaotycznym środowisku biura, zdałem sobie sprawę, że nie sposób przewidzieć wszystkich możliwych niespodzianek, na jakie może się natknąć. Obserwując kiedyś pracujące mrówki i rozmyślając o ich neuroanatomii, zrozumiałem, że muszą działać na zupełnie innych zasadach niż wszystkie systemy sztucznej inteligencji stworzone w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Pomyślałem, że możliwy jest też inny rodzaj inteligencji – taki, którego jeszcze nie zdołaliśmy zgłębić. Ten inny rodzaj pozwalał organizmowi zarówno biologicznemu, jak i silikonowemu – na każdym kroku na nowo reagować na swe środowisko. W efekcie dawałby takiego gracza w kółko i krzyżyk, który widząc dwa krzyżyki na przekątnej i trzecie pole puste, po prostu stawiałby na nim kolejny krzyżyk. Powstałby więc robot, który jest w stanie skręcić z korytarza do otwartego pomieszczenia, w którym może się doładować, nawet jeśli ten korytarz niespodziewanie kończy się kilka metrów dalej. Dzięki takiemu rodzajowi inteligencji powstałby mózg robota znacznie lepiej adaptujący się do otoczenia, niż pozwalałoby na to nasze najlepsze dotychczas stosowane oprogramowanie. Owad traci nogę i natychmiast się do tego przystosowuje, człowiek może doznać niewielkiego wylewu i jest w stanie odzyskać niektóre z utraconych zdolności dzięki innym komórkom mózgu.

Po dwudziestu latach nadal jestem zdania, że aby stworzyć sposób zachowania, jaki obserwujemy u zwierząt, musimy zmienić ten, w jaki projektujemy nasze inteligentne systemy. Roboty skonstruowane po moim tajlandzkim olśnieniu są obecnie dostępne w tysiącach sklepów w Stanach Zjednoczonych, a robot zaprogramowany zgodnie z zasadami opracowanymi w ciągu kilku następnych lat przemierzał niewielką część powierzchni Marsa. Ale roboty, jakie potrafimy konstruować, wciąż dalece ustępują wytrzymałością i wszechstronnością swym zwierzęcym modelom. Rafy koralowe zamieszkują płazińce, których mózgi można transplantować z jednego osobnika do drugiego; taki mózg zrasta się z resztą układu nerwowego i zwierzęta odzyskują znaczną część swych funkcji. Co ciekawsze, taki mózg można odwrócić „do góry nogami” i umieścić w biorcy w ten sposób albo tyłem do przodu, a mimo to zwierzę jest w stanie podjąć swe czynności życiowe. Ani nasz sprzęt komputerowy, ani oprogramowanie nie zbliżają się nawet do takiego poziomu elastyczności i zdolności adaptacyjnych. Teraz zatem czekam na swe trzecie olśnienie. Jak uporządkować wewnętrzne elementy naszej generującej zachowanie maszynerii w silikonowym organizmie tak, aby dysponował zdolnością samorozwoju i odpornością na wpływy środowiska, jakie obserwujemy u najprostszych zwierząt? Które ze stosowanych przez nas porównań – może to o przetwarzaniu informacji w systemach neuronalnych – uniemożliwiają nam głębsze zrozumienie tego procesu, w którym miliardy lokalnych interakcji molekularnych składają się na zachowanie biologicznych stworzeń?

Gdy spoglądam wstecz na swoje życie, zauważam niezwykły spadek ambicji. Gdy miałem osiem lat, chciałem budować maszyny, które potrafiłyby grać w intelektualne gry, tak jak ludzie. Około trzydziestki zacząłem próbować imitować zachowania owadów. Teraz marzy mi się odkrycie sekretu robaków.

Niezwykłe umysły. Jak w dziecku rodzi się uczony. Brockman, John 9788374694902:191

24.06.2011
Jeszcze bardziej zagadkowe było to, że Cezar Borgia, który sam nigdy nie dotrzymał danego słowa, uwierzył teraz obietnicom swojego wroga i umożliwił mu zostanie papieżem. Wyjaśnienie tej zagadki kryje się w fakcie, że książę był już pod względem politycznym skończony i – jak napisał Machiavelli – potrzebował politycznego wskrzeszenia. Ale gdy zbliża się koniec zaczyna brakować jasności umysłu i stanowczości, a podejmowane desperackie decyzje tylko przyśpieszają klęskę. Książę Valentino nie był wyjątkiem od tej reguły. Uśmiech Machiavellego Viroli, Maurizio 9788374142014:94

30.06.2011
Jak wytłumaczyć fakt, że Hannibal zyskał podziw ludów Italii przewrotnością, okrucieństwem i wzgardą dla religii, Scypion zaś osiągnął takie samo uznanie w Hiszpanii dzięki miłosierdziu, dochowaniu wiary i poszanowaniu religii? Z kolei Wawrzyniec Medyceusz utrzymał się przy władzy, rozbrajając ludność Florencji, a Giovanni Bentivoglio osiągnął to samo, uzbrajając mieszkańców Bolonii; podobnie zachowali władzę Francesco Sforza i książę Urbino – pierwszy budując nowe twierdze, drugi burząc istniejące. Odpowiedź jest następująca: sukces bądź niepowodzenie zależą od tego, jak ludzie potrafią przystosować swoje zdolności i wyobraźnię, a więc i sposób postępowania, do czasów i okoliczności. To dlatego różne działania przynoszą takie same rezultaty w różnych miejscach i czasach. Rzecz w tym, że czasy i okoliczności się zmieniają, ludzie natomiast nie zmieniają swoich wyobrażeń i sposobu postępowania; stąd też raz człowiekowi szczęście sprzyja, a raz spotyka go niepowodzenie. Gdyby ludzie umieli zrozumieć swoje czasy i naturę rzeczy oraz dostosowywać do nich swoje postępowanie, prawdą okazałoby się powiedzenie, że „mędrzec rozkazuje gwiazdom i losowi”. Ponieważ jednak są krótkowzroczni i nie udaje się im zmieniać swojego usposobienia i zachowania, prawie zawsze dzieje się na odwrót, to znaczy, że „zmienna fortuna rozkazuje ludziom i trzyma ich w jarzmie”. Uśmiech Machiavellego Viroli, Maurizio 9788374142014:117

30.06.2011
„Reprezentowane przez autora matematyczne podejście do pojęcia celu jest nowe, wysoce oryginalne, lecz heretyckie, a dla obecnego porządku społecznego niebezpieczne i potencjalnie wywrotowe. Nie publikować”. Ostatnie zdanie podkreślił. „Autora obserwować. Może zajść konieczność przewiezienia go do Morskiej Stacji Biologicznej na Świętej Helenie”. Szkoda, pomyślał, kładąc podpis. Robota mistrzowska. Ale gdy się raz zacznie uznawać wyjaśnienia w kategoriach celu… to nie wiadomo, co z tego może wyniknąć. Tego typu idea może rozwarunkować co bardziej niestabilne umysły kast wyższych – pozbawić je wiary w szczęśliwość jako Dobro Najwyższe, a w zamian rozbudzić w nich przekonanie, iż cel jest gdzieś dalej, gdzieś poza sferą aktualnego bytowania ludzi; że celem życia nie jest podtrzymanie dobrobytu, lecz jakieś tam pogłębianie i doskonalenie świadomości, jakieś poszerzanie wiedzy. Co zresztą, pomyślał zarządca, może być prawdą. Ale prawdą nie do przyjęcia w obecnych warunkach. Ponownie wziął pióro i słowa „Nie publikować” podkreślił jeszcze jedną linią, grubszą i bardziej czarną niż poprzednia. Nowy wspaniały świat Huxley, Aldous 9788374954235:167

08.07.2011
Management is context-specific. Management cannot be learnt by reading books or attending courses - management is learnt by experience. The management book Newton, Richard 9780273750338:11

02.01.2012
W dziwny sposób ewoluowały jego poglądy, zajadły wróg Piłsudskiego stał się jego wielbicielem. „W ostatnich miesiącach przed wrześniem 1939 roku – pisał Cat-Mackiewicz – Nowaczyński […] najgoręcej, najserdeczniej mówił o Piłsudskim. Zresztą już tak myślał podczas pogrzebu Piłsudskiego. Nowaczyński, ten dziwny pod wieloma względami człowiek, nie miał w sobie urazu psychicznego zemsty”.
A może po prostu widział, w jakim kierunku Polska i Europa zmierza i dostrzegł przenikliwość i skuteczność Komendanta?
Afery i skandale drugiej Rzeczypospolitej Koper, Sławomir 9788311120464:150

13.01.2012
System nerwowy podejmuje decyzje w oparciu o decyzje podjęte w przeszłości. Cybernetyka a społeczeństwo Wiener, Norbert KIW 1769/3607A:36

28.01.2012
W dokumencie tym była wprost sformułowana myśl, że Armia Czerwona musi „wyprzedzić przeciwnika w przygotowaniach strategicznych i zaatakować armię niemiecką w trakcie gdy ta będzie jeszcze w fazie przygotowań i nie zdąży zorganizować frontu, ani zapewnić współdziałania wojsk”. Gławnaja kniga o Wtoroj Mirowoj Suworow, Wiktor 9785995502425:148

19.02.2012
Język, najwyższe osiągnięcie w ewolucji inteligencji , jest jednak zwodniczy w swej prostocie. Składa się z arbitralnych, „wymyślonych”, dyskretnych symboli, których jedna osoba możne użyć, by przekazać innej precyzyjny komunikat na temat rzeczy działań, cech, a także wzajemnych relacji między nimi w przeszłości, teraźniejszości i przeszłości. Ciemna strona człowieka Ghiglieri, Michael P. 9788388221361:104_2

10.03.2012
Jedyną nauką artystyczną, jaką daje sztuka Matejki, jest: . Znani nieznani Praca Zbiorowa 9788374274210:140

06.04.2012
W tym tkwiła przyczyna jego świetnego przygotowania do rozmów: analizował błędy z poprzednich wystąpień. Znani nieznani Praca Zbiorowa 9788374274210:227

06.04.2012
Doświadczenie jednego pokolenia nie wywiera wpływu na następne pokolenia, dlatego też przytaczanie faktów historycznych jako dowodów nie przedstawia wielkiej wartości dla tłumu. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:92_2

28.05.2012
Określa to dobrze znaczenie sztuki krasomówczej i wskazuje, że z góry przygotowane mowy nie wywierają pożądanego skutku na tłum. Mówca powinien zmieniać swą mowę zależnie od wrażenia, jakie wywarły jego poprzednie zdania na słuchaczach. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:140

28.05.2012
kreatywność rozumianą jako umiejetność widzenia możliwie wielu różnych rozwiązań problemu _25

03.06.2012
Szczególnie praca nawigatora jest denerwująca – a to ołówek się złamie, to linijka lub cyrkiel gdzieś spadnie, czasem znów pomiary dają niewiarygodne wyniki, trzeba je odrzucić, szukać innego sposobu określenia pozycji. Tymczasem co 3-6 minut pilot oznajmia: „Wysokość tyle, temperatura tyle”. Ze wzrostem wysokości powietrze jest rzadsze i przy tej samej szybkości wskazywanej szybkość rzeczywista jest inna. Trzeba tę szybkość rzeczywistą znaleźć, mało tego, trzeba uwzględnić ową zakałę nawigacji – wiatry, element strasznie kapryśny, zmieniają się one i ze zmianą wysokości i miejsca i czasu. Garść wspomnień z życia żołnierza - włóczęgi Chełstowski, Aleksander 9788361631071:109

29.06.2012
W tekście „Założeń” pojawia się tylko jeden – ale bardzo znaczący – nowy element. A mianowicie: „Niemcy mają możliwość wyprzedzenia nas w rozwinięciu i zadania niespodziewanego uderzenia”. Właśnie dlatego autorzy planu usilnie proponują „pod żadnym pozorem nie oddawać inicjatywy niemieckiemu dowództwu, wyprzedzić nieprzyjaciela i zaatakować niemiecką armię w chwili, gdy będzie się znajdowała w stadium rozwinięcia i jeszcze nie zdąży zorganizować frontu i współdziałania wojsk”. Nic dobrego na wojnie Sołonin, Mark 9788375107142:39

14.07.2012
[…] nasza nieświadoma zdolność dostrzegania prawidłowości w rozmaitych sytuacjach i zachowaniach, oparta na bardzo małych odcinkach doświadczenia. Błysk, potęga przeczucia Gladwell, Malcolm 9788324007882:35

14.07.2012
Prawo Moore'a utrzymało się aż po dziś dzień, a dokonywane na jego podstawie wiarygodne przewidywania zależności pomiędzy wydajnością a ceną pozwoliły dwóm pokoleniom młodych przedsiębiorców, do których należeli Steve Jobs oraz Bill Gates, przewidywać koszty ich przyszłych produktów. Steve Jobs Isaacson, Walter 9788361428480:32

30.08.2012
In life and in pool, mere experience is useless. Experience alone is just "stuff that happened". Learning from experience requires an active process, and we have to know how to conduct it. We often conduct the process badly, in life and in pool. Pleasures of Small Motions. Mastering the Mental Game of Pocket Billiards. Francher, Bob 9781585745395:11

05.10.2012
Najbardziej niewdzięczna praca na ziemi to robienie prognoz. Powstrzymajcie się od prognoz! Jeżeli wasza prognoza się sprawdzi, nikt o niej nie wspomni, nikt nie podziękuje. A gdy się nie sprawdzi, wasze przepowiednie oczywiście przypomną, oskarżą o manipulację, ignorancję, brak profesjonalizmu. Matka Diabła. Kulisy rządów Chruszczowa. Suworow, Wiktor 9788375108675:131

14.11.2012
Zapowiadam coś, co jest niemożliwe do przewidzenia. Expect unexpected. Matka Diabła. Kulisy rządów Chruszczowa. Suworow, Wiktor 9788375108675:160

14.11.2012
W sytuacji kiedy zabrakło nam oparcia we własnym środowisku, a ciała odmawiały posłuszeństwa, jedyną rzeczą, dzięki której jeszcze się trzymaliśmy, była wiara w to, że wypełnimy zadanie, czyli ukończymy hell week. W psychologii taka wiara nazywa się samoskutecznością. Nawet gdy zadanie wydaje się niewykonalne, siła naszej wiary sprawia, iż sukces jest możliwy. I odwrotnie, brak wiary gwarantuje porażkę. Siła wiary w realizację zadania podsyca naszą zdolność do skoncentrowania się na nim, włożenia większego wysiłku i wytrwania. Wiara pozwala nam dostrzec cel (ukończyć hell week) i podzielić go na mniejsze jednostki, łatwiejsze do wykonania (jedna konkurencja naraz). Jeśli tą konkurencją jest wyścig pontonów, można ją podzielić na jeszcze mniejsze cele, takie jak wiosłowanie. Wiara w sukces pomaga nam wyszukiwać odpowiednie strategie, żeby osiągnąć poszczególne cele, na przykład używać przy wiosłowaniu większych mięśni ramion zamiast mniejszych mięśni przedramion, a potem, po zaliczeniu wyścigu, przejść do następnej konkurencji. Jeżeli będziesz zbyt wiele myśleć o tym, co się wydarzyło i co się ma jeszcze wydarzyć, szybko wysiądziesz. Żyj chwilą i działaj krok po kroku. Snajper. Opowieść komandosa seal team six. Wasdin, Howard E.; Templin, Stephen 9788324016471:109

30.11.2012
Powodzenie gubi ludzi, niepowodzenie jest szkołą rozumu. Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:43_2

28.01.2013
Jego entuzjazm, wiara we własne idee i nieustanne zmaganie się z przeciwnościami, by zrealizować własne pomysły, były mi bardzo bliskie. Siergiej Korolow. O krok od zwycięstwa w wyścigu na księżyc. Harford, James 9788374691659:48

22.03.2013
W warunkach konfliktu „reguły gry” narzuca ten, kto reprezentuje bardziej skuteczne sposoby działania. Kto nie potrafi ich przyjąć albo przelicytować, stosując reguły gry jeszcze skuteczniejsze, ten musi przegrać. Ta licytacja jest właśnie przyczyną eskalacji okrucieństwa w czasie wojen. Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:106

19.05.2013
Podstawową wadą sprzężenia zwrotnego jest histereza, czyli działanie z pewnym opóźnieniem, które np. u człowieka, w bardziej złożonych aktach świadomego zachowania nie gwarantuje pełnej regulacji i wymaga udziału jeszcze mechanizmu antycypacji. U człowieka i u zwierzęcia – albowiem jako istoty materialne, rozwijające się autokatalitycznie, spełniamy definicję systemów biologicznych. Dlatego zwierzę reaguje na sygnał nie jak maszyna, sterowana sprzężeniem zwrotnym, lecz na zasadzie antycypacji informacji. Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:160

19.05.2013
Cytowani w poprzednim rozdziale M. Eigen i R. Winkler piszą: „Wszystko, co dzieje się w naszym świecie, podobne jest do wielkiej gry, ustalone zaś w niej są z góry jedynie reguły gry. I tylko one dostępne są obiektywnemu poznaniu… Elementami gry są przypadek i reguła… Dopiero przy dużej liczbie poszczególnych zdarzeń zanika przypadkowość i podpada pod kontrolę statystycznego prawa”. Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:202

19.05.2013
I tym razem Thyssen okazał się pionierem, odwracając święte prawo Zagłębia Ruhry, które brzmiało: „żelazo jedzie do węgla”. Oto bowiem zbudował w samym środku lotaryńskiego Zagłębia Minette, na sześciusethektarowym obszarze, kupionym potajemnie przez podstawionych ludzi, największą i najnowocześniejszą wówczas stalownię w Niemczech – ku rozpaczy innego magnata stalowego, Emila Kirdorfa z „Kopalni Gelsenkirchen”, który też wpadł na ten sam pomysł, ale jak zwykle się spóźnił. Geniusze i spekulanci. Jak rodził się kapitalizm. Ogger, Guenter 9788306022766:265

06.08.2013
Feliks Pinner tak charakteryzuje bossa koncernu AEG, który dla wielu współczesnych stanowił zagadkę: „Emil Rathenau był naturą nieskomplikowaną; nie był mędrcem, zręcznym dialektykiem ani porywającym mówcą; nie nadążał za subtelnym tokiem rozumowania. Nie był też typem brutalnego władcy i jak na człowieka wielkiego sukcesu odznaczał się niezwykłą łagodnością. Miał po prostu jedną zasadniczą cechę: widział przyszłość jasno jak na dłoni. Dzięki proroczemu zaiste darowi dostrzegał bez specjalnego wysiłku tendencje rozwojowe, nad których odkryciem inni musieli zdrowo się namęczyć…” Geniusze i spekulanci. Jak rodził się kapitalizm. Ogger, Guenter 9788306022766:312

06.08.2013
Wynika stąd jedna lekcja: trzeba wciąż próbować. Nie ma cudów. Nie ma perfekcji. Nie ma milenium. Nie ma apokalipsy. Musimy zachować sceptyczną wiarę, unikać dogmatów, patrzeć i słuchać, starać się jasno określać cele, by lepiej wybrać środki. Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:585_3

12.08.2013
Ciągły atak w końcu zmęczył również wroga. Pewnie śpią – mogą sobie na to pozwolić, bo to oni nadają tempo akcji, nie my. A może zbierają siły do kontrataku? Kto wie? Piekło na froncie wschodnim. Dziennik niemieckiego żołnierza 1941-1943. Alexadner, Christine 9788377730041:115

20.08.2013
Ale on podejmie działania dopiero wtedy, gdy przez zaskoczenie będzie mógł ich wyprzedzić. Byłem adiutantem Hitlera Below, Nicolaus Von 83-11-07767-3:133

20.08.2013
Ale on podejmie działania dopiero wtedy, gdy przez zaskoczenie będzie mógł ich wyprzedzić. Byłem adiutantem Hitlera Below, Nicolaus Von 83-11-07767-3:133_2

05.09.2013
Potrafił doskonale wchodzić w położenie nieprzyjaciela i wyczuwać z wyprzedzeniem jego wojskowe decyzje i ruchy. Byłem adiutantem Hitlera Below, Nicolaus Von 83-11-07767-3:199

05.09.2013
Hemingway przybył więc do Genui, i to na kilka dni przed rozpoczęciem Konferencji Gospodarczej. Trzymał się zasady, że reporter powinien na miejsce, gdzie się mają odegrać ważkie wydarzenia, przybywać z pewnym wyprzedzeniem. Dzięki temu miał możliwość zorientowania się w politycznej sytuacji kraju, spokojnie wyrobić sobie swoje zdanie. Hemingway reporter Machala, Drahoslav; Machala Ivan 9788321605203:155

18.09.2013

Inną cechą charakterystyczną okresu ekspansywnych pionierów jest ich gotowość do improwizowania i eksperymentowania. Nieskrępowani tradycjami, potrafią zastosować wszystko cokolwiek jest dostępne do własnych celów. Jeśli jedna metoda zawodzi, próbują czegoś innego. Nieograniczani przepisami, podręcznikami lub wiedzą książkową, jako metodę rozwiązania każdego problemu stosują wyłącznie działanie praktyczne.

THE FATE OF EMPIRES and SEARCH FOR SURVIVAL Glubb, John 0851581277080:3

25.02.2014
Jeśli chodzi o Mendla, dziedziną, którą opanował najlepiej, była matematyka, dzięki czemu prowadził swe eksperymenty z grochem z niespotykaną wówczas matematyczną skrupulatnością. Wielcy Naukowcy-Amatorzy. Jak dokonywano genialnych odkryć? Malone, John 9788324125111:16_2

25.07.2014
Jezuicka pomysłowość jest zdolnością do wprowadzania innowacji, przyjmowania odmiennego spojrzenia, szybkiego reagowania zarówno na otwierające się możliwości, jak i zagrożenia oraz porzucania strategii, które już nie działają, na rzecz nowych. Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:179

22.08.2014
Proaktywne przywództwo przestawało być nieuniknionym wyborem, gdy Towarzystwo Jezusowe miało coraz więcej do stracenia. W tym względzie sytuacja nie różniła się od dzisiejszej: podejmowanie ryzyka jest o wiele łatwiejsze dla działającego w napięciu start-upu, który nie ma nic do stracenia, niż dla ważnego gracza mającego ustabilizowaną pozycję i do stracenia wszystko. Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:241_3

22.08.2014
Pozbawiali się bogactwa samowiedzy pochodzącej z kontemplacji praktykowanej w działaniu – oddawaniu się codziennej refleksji nad życiem poprzez działanie i uczenie się w ferworze zmian. Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:274

28.08.2014
Od momentu, gdy mając 19 lat, przyłączył się do jezuitów aż do swych ostatnich chwil porządek jego zajęć wyznaczał nawyk refleksji nad swymi działaniami podejmowanej dwukrotnie w ciągu dnia, powtórnego oceniania swoich celów, uczenia się na błędach i korygowania obranego kursu. Po odbyciu 40 tysięcy takich examenów w ciągu swego jezuickiego życia przyznał się, że nadal nie wszystko robił dobrze. Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:293

28.08.2014
Wytrwałość jest kluczowym elementem przywództwa. Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:297

28.08.2014
Przywódcy są w stanie wytrwać nie tylko z powodu dumy, potrzeby zintegrowania czy oddania swym wartościom. Trwają, ponieważ są zarazem pełni ufności, optymistyczni, szaleni oraz skromni na tyle, by mieć nadzieję i oczekiwać, że ziarna ich wysiłków wykiełkują w czasie, miejscu oraz w sposób, którego nie potrafią ani przewidzieć, ani kontrolować. Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:297_2

28.08.2014
Wysyłali na front instruktorów [politycznych]. Bardzo wyraźnie po nich widać - kto chce, a kto nie, kto kombinuje i się wykręca. Wszyscy siedzą i widzą to, a cwaniacy widzą, że wszyscy przejrzeli ich cwaniactwo. Pisarz na wojnie Grosmann, Wasilij 9788389656223:14

18.10.2014
They could notice patterns, make generalizations, and think ahead.

Pozwałało im to na dostrzeganie wzorców, dokonywanie uogólnień i myślenie z wyprzedzeniem.

Mastery Greene, Robert 9780143124177:7

21.10.2014
Jeżeli ktoś ogląda podczas treningu zawodnika numer dziesięć na świecie i tego z numerem pięćsetnym, niekoniecznie będzie potrafił rozróżnić, który z ich stoi wyżej w rankingu. Kiedy nie czują ciężaru rywalizacji, poruszają się i odbijają piłkę mniej więcej tak samo. Prawdziwa wiedza, jak grać, nie polega jednak tylko na dobrym odbijaniu piłki, lecz także na tym, by dobrze wybierać, by wiedzieć, kiedy powinno się zdecydować na dropszota czy mocne uderzenie, a kiedy zagrać wysoką albo długą piłkę; kiedy zagrać topspinem, kiedy z rotacja wsteczną, a kiedy całkiem bez niej, a także w które miejsce kortu celować. Toni kazał mi od najmłodszych lat myśleć o podstawach tenisowej taktyki. Gdy zawaliłem zagranie, pytał: "No i gdzie się pomyliłeś?". Rozmawialiśmy o tym długo analizując moje pomyłki. Wuj nie chciał robić ze mnie marionetki, usiłował raczej sprawić, żebym myślał samodzielnie. Powiedział kiedyś, że tenis jest grą, w której bardzo szybko trzeba przetwarzać masę informacji; żeby odnieść sukces, należy myśleć lepiej i szybciej niż rywal. A żeby myśleć jasno, trzeba mieć chłody umysł. RAFA. Rafael Nadal Nadal, Rafael; Carlin, John 9788362478699:46

27.10.2014
Gdy jest pod presją, najczęściej robi to, co do niego należy; prawie nigdy nie podejmuje złych decyzji. Dowód? Nigdy nie przegrał turnieju, kiedy w ostatniej rundzie był w czołówce tabeli. Żeby tak grać, trzeba być bardzo dobrym, ale nie tylko - to nie wystarczy. Trzeba również akceptować własne pomyłki, korzystać z nadarzających się okazji; ocenić kiedy podjąć ryzyko, a kiedy się od tego powstrzymać; kiedy wybrać takie uderzenie, a kiedy inne. RAFA. Rafael Nadal Nadal, Rafael; Carlin, John 9788362478699:85

27.10.2014
Każdy tenisista korzysta z doświadczeń zgromadzonych podczas wszystkich spotkań, w których grał. RAFA. Rafael Nadal Nadal, Rafael; Carlin, John 9788362478699:101

27.10.2014
You cannot find anything new if you are unwilling to leave the shore Mastery Greene, Robert 9780143124177:181

06.11.2014
Najmocniejszą jego stroną jest doskonałe przewidywanie wydarzeń na korcie. RAFA. Rafael Nadal Nadal, Rafael; Carlin, John 9788362478699:177

12.11.2014
Skuteczność jest miarą prawdy i jeżeli człowiek nie jest w życiu skuteczny to znaczy, że prawda, którą się posługuje jest nie aktualna. _60

12.11.2014
W chwili gdy zaczynasz mysleć o osiagnięciu celu – zaczynasz używać strategii. The 33 strategies of WAR. Greene, Robert 9780143112785_2

16.11.2014
Teraz pułkownik mówił już bez osłonek. Natomiast wyczułem u niego ową, tak typową dla poznanych wcześniej przywódców afrykańskich, bałamutną niecierpliwość. Reakcją moją na to było uzbrojenie się w typową dla lotników cierpliwość; każdy lotnik wie bowiem, iż jest ona najlepszym środkiem prowadzącym szybko do celu. Ostatnia walka Zumbach, Jan 9788327417831:21

19.12.2014
A key discovery we made was that you can’t just copy someone else’s routine, because everyone’s body is different. Everyone has different proportions of torso and limb and different hereditary advantages and disadvantages. You can take an idea from another athlete, but you have to understand that your body may respond very differently from his or hers. Total Recall. My unbelievably true life story. Schwarzenegger, Arnold 9781849839730:122

15.02.2015
Often it’s easier to make a decision when you don’t know as much, because then you can’t overthink. If you know too much, it can freeze you. The whole deal looks like a minefield. Total Recall. My unbelievably true life story. Schwarzenegger, Arnold 9781849839730:150

15.02.2015
Obu zmagającym się stronom podczas przeprowadzania manewrów poważnie przeszkadzały nagromadzone zapasy. Niemcy, którzy przerwali operacje zaczepne na Kaukazie w listopadzie 1942 roku, zgromadzili ich w nadmiarze. Manstein uważał to za naturalne zjawisko w czasie walk pozycyjnych: „Przez nieuniknione gromadzenie broni, sprzętu i wszelkiego mienia powstają duże zapasy wszystkiego, bez czego, jak się sądzi, nie można się obejść podczas dalszych działań bojowych. Z chwilą, gdy dowództwo zmuszone jest do przeprowadzenia tak poważnego manewru, jakim jest przejście na nowe pozycje, dużo czasu traci się na przygotowanie samej operacji. Niekiedy, żałując tego, niby niezbędnego, mienia, dowództwo rezygnuje z samego manewru, choć ten może być jedynym wyjściem”. 1943 - Rok przełomu Bieszanow, Władimir 9788393046133:48

17.06.2015
If you don’t believe in yourself, then how will anyone else believe in you? Total Recall. My unbelievably true life story. Schwarzenegger, Arnold 9781849839730:200

20.06.2015
With artists, you never know what reaction you’ll get. Sometimes being spontaneous and jumping on an opportunity is the only way you can see art being made. Total Recall. My unbelievably true life story. Schwarzenegger, Arnold 9781849839730:212

20.06.2015
My style was to keep moving and not reflect too much. Total Recall. My unbelievably true life story. Schwarzenegger, Arnold 9781849839730:237

20.06.2015
You can overthink anything. There are always negatives. The more you know, the less you tend to do something. If I had known everything about real estate, movies, and bodybuilding, I wouldn’t have gone into them. Total Recall. My unbelievably true life story. Schwarzenegger, Arnold 9781849839730:324

20.06.2015
Because I don’t look too mean, people are always trying to figure out how in the world I’ve done so well. Some scientist even theorized that my motor neurons fire faster than most people’s – and we all know how painful that can be – and therefore I’m one fraction of a second ahead of everybody else on the ice. Some say I have a “sixth sense.” People are always telling me, “You must have eyes in the back of your head,” or “You just seem to be two seconds ahead of everybody else on the ice.” Baloney. I’ve just learned to guess what’s going to happen next. It’s anticipation. It’s not God-given, it’s Wally-given. He used to stand at the blue line and say to me, “Watch, this is how everybody does it.” Then he’d shoot a puck along the boards and into the corner and then go chasing after it. Then he’d come back and say, “Now, this is how the smart player does it.” He'd shoot it into the corner again, only this time he cut across to the other side and picked it up over there. Who says anticipation can’t be taught? Gretzky. An Autobiography. Gretzky, Wayne 10-1011347072:87_2

14.05.2016
Pytanie: Nie uważasz, że taka technologia sprawi, że prawdziwi snajperzy i ich talent okażą się niepotrzebni?

Scott McEwen: Nie sądzę. Wiele osób zapomina, że snajper musi się jeszcze dostać na miejsce swojej misji, wiele rzeczy zaplanować z wyprzedzeniem, a następnie bezpiecznie się z niej ewakuować. Takich rzeczy nie da się zrobić za pomocą komputerów i elektroniki, tutaj zawsze intuicja i zdolności człowieka będą niezastąpione.

_99

19.05.2016
Bardzo teoretyczny i idealistyczny wyszedł tym razem artykuł. Tak idealnie, to nie było, nie jest i nigdy nie będzie w żadnej armii świata. Takie procedury (bądź potrzebę ich istnienia) wymyślają politycy, prawnicy czy nawet wojskowi (ale mający niewiele wspólnego ze służbą operacyjną) praktycznie po każdym incydencie lub katastrofie, ale każda z tych grup chce tylko zbić kapitał i ugrać coś dla siebie. Gdyby w wojsku zaczęły obowiązywać procedury analogiczne do cywilnych, to by oznaczało całkowity paraliż wszelkich działań. Niestety ale służba w wojsku jest od zawsze obarczona ryzykiem i trzeba to przyjąć do wiadomości.

Zapewne teraz prawnicy, "fachowcy" różnej maści i opozycja będą sobie używać, ale przecież nikt nie zorganizuje wielkiej, międzynarodowej akcji poszukiwawczej, po jednorazowym braku kontaktu. Wiadomo, że musi minąć trochę czasu, żeby najpierw własnymi siłami zorientować się w sytuacji.

_114

04.12.2017
Potrafiłem przewidzieć cios, zanim nastąpił i zawczasu zrobić stosowny unik. Neger, Neger… Opowieść o dorastaniu czarnoskórego chłopca w nazistowskich Niemczech Massaquoi, Hans-Juergen 9788364476495:181

06.01.2018
Wojownicy specjalni to z definicji ci, którzy zarówno myślą, jak i działają o krok lub dwa szybciej, i jednocześnie są zdolni do zastosowania zadziwiających metod… Zuchwali zdobywcy Leebaert, Derek 9788389632586:64

06.01.2019

Słabości cywilizacji uwidaczniają się z całą siłą, gdy stanie ona w obliczu nieznanego sobie niebezpieczeństwa.

Zuchwali zdobywcy Leebaert, Derek 9788389632586:128

06.01.2019


Odnośnik Opis
Pełny opis zjawiska nadążności.