Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:14

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

korzyści komparatywne

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Teoria korzyści komparatywnych - teoria sformułowana przez D. Ricardo, oparta na twierdzeniu, że wymiana handlowa jest korzystna dla obu partnerów, nawet gdy jeden wytwarza większość towarów taniej niż drugi. Do uzyskania takich korzyści wystarczy występowanie względnych różnic w kosztach wytwarzania u obu partnerów. Handel między nimi jest dla nich obu korzystny, jeśli każdy eksportuje to dobro, w produkcji którego ma przewagę komparatywną (względną).
Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Trzecim, równie wspaniałym pomysłem patriarchy była utworzona w roku 1858 „Spółdzielnia Spożywców”, która stwarzała pracownikom zakładów Kruppa dogodne warunki do zakupów, a z drugiej jednak strony przynosiła spore zyski koncernowi. Dzięki zakupom hurtowym zaopatrzeniowcy Kruppa kupowali żywność taniej niż handlarze detaliczni i zarabiali na zbycie. Geniusze i spekulanci. Jak rodził się kapitalizm. Ogger, Guenter 9788306022766:269

06.08.2013
Dobór naturalny podczas pierwszego stadium wcale nie siedział bezczynnie. Pojawił się nawet symbiotyczny podział pracy pomiędzy komórkami. Lepkie maty bakterii rozłożone na dużej przestrzeni, jak się teraz wydaje, składały się z dwóch rodzajów komórek: te na górze uprawiały fotosyntezę, a te na dole korzystały z odpadów produktów fotosyntezy, rozkładając je za pomocą fermentacji. NONZERO, Logika ludzkiego przeznaczenia Wright, Robert 9788374690287:311

24.01.2014
Lele zawsze produkowali, aby zaspokoić własne podstawowe potrzeby, podczas gdy Bushongowie produkty swojej pracy sprzedawali na rynku. Dlaczego narody przegrywają. Acemoglu, Daron; Robinson, James A. 9788377852842:155

03.09.2018