Wygenerowano:
18.05.2020
13:59:40

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Konstruktor socjalizmu

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Czynnik sprawiający, że społeczeństwa dąża do socjalizmu
Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Człowiek dotknięty niepowodzeniem szuka kozła ofiarnego, by poprawić swoje samopoczucie i odzyskać wiarę we własne możliwości. Próbuje więc wytłumaczyć sobie, że to nie on ponosi winę za klęskę. Nie jest przecież mniej zdolny, wydajny i pracowity od tych, którzy z nim wygrali. Niestety ten niegodziwy porządek społeczny nie wynagradza najbardziej zasłużonych ludzi; koronuje natomiast nieuczciwych, łajdaków, oszustów, wyzyskiwaczy, ludzi bezwzględnych i bez skrupułów. To jego prawość spowodowała niepowodzenie. Był on zbyt uczciwy by stosować podłe chwyty, dzięki którym rywalom powiodło się w osiągnięciu wyższej pozycji. W kapitalizmie człowiek jest zmuszany do wyboru między prawością i biedą z jednej strony, a złem i bogactwem z drugiej. On sam, Bogu dzięki, wybrał pierwsze rozwiązanie, odrzucając tym samym drugie. Mentalność antykapitalistyczna Mises, Ludwig Von 9788363421007:24

23.04.2017
Cierpienia sfrustrowanej ambicji są charakterystyczne dla ludzi żyjących w społeczeństwie, w którym istnieje równość wobec prawa. Nie są one spowodowane tą równością, ale faktem, że w takim społeczeństwie nierówność ludzi pod względem zdolności intelektualnych, siły woli i zdolności realizatorskich staje się widoczna. Przepaść między tym, czym ktoś jest i co osiąga, a tym co myśli o swoich zdolnościach i osiągnięciach, jest ujawniana bezlitośnie. Marzenia o „sprawiedliwym świecie”, który by traktował człowieka według jego „prawdziwej wartości” są ucieczką tych wszystkich, którzy są dotknięci brakiem znajomości siebie. Mentalność antykapitalistyczna Mises, Ludwig Von 9788363421007:25

23.04.2017
Idee rewolucjonistów zyskały jednak uznanie u większości ignorantów, działających wyłącznie pod wpływem silnych namiętności: zazdrości i nienawiści. Mentalność antykapitalistyczna Mises, Ludwig Von 9788363421007:51

23.04.2017
Dziś rządy, partie polityczne, nauczyciele i pisarze, wojujący ateiści na równi z chrześcijańskimi teologami są jednogłośni w odrzucaniu ekonomii rynkowej i wynoszeniu pod niebiosa zalet wszechwładnego państwa. Obecne młode pokolenie jest wychowywane w środowisku zafascynowanym ideami socjalizmu. Mentalność antykapitalistyczna Mises, Ludwig Von 9788363421007:53

23.04.2017
Są socjalistami, ponieważ wierzą, że socjalizm polepszy ich warunki bytu, a nienawidzą kapitalizmu, ponieważ wierzą, że ich krzywdzi. Mentalność antykapitalistyczna Mises, Ludwig Von 9788363421007:54

23.04.2017
Kapitalizm służy tylko realizacji interesów wiecznie nienasyconych wyzyskiwaczy i skazuje masy porządnych ludzi na postępujące zubożenie i degradację. Jeżeli big boy, zwany Państwem, poskromi chciwych kapitalistów, to ludziom będzie się wiodło dobrze. Na szczęście, powiadają „postępowcy”, żadne intrygi, a nawet brutalność okazywana przez „ekonomicznych monarchów”, którzy zaprzedali duszę diabłu, nie mogą zdławić ruchu reform. Nadejście ery centralnego planowania jest nieuniknione. Przyniesie ona wszystkim dostatek i obfitość dóbr. Gorliwi zwolennicy przyspieszenia tej wielkiej przemiany nazywają siebie postępowcami właśnie dlatego, że ich działania zgodne są z niezbadanymi prawami historycznej ewolucji. Mentalność antykapitalistyczna Mises, Ludwig Von 9788363421007:66

23.04.2017
Wszystko, co złe, pochodzi od burżuazji, a wszystko, co dobre i wzniosłe, przypisywane jest proletariatowi. Mentalność antykapitalistyczna Mises, Ludwig Von 9788363421007:73

23.04.2017