Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:10

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

informacja

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Informacja może być światłem, batem, gałązką oliwną, straszakiem, w zależności od tego, kto nią włada i w jaki sposób. Jej moc jest tak potężna, że nawet niepotwierdzone, ale prawdopodobne hipotezy mogą podziałać otrzeźwiająco. Freakonomia świat od podszewki Levitt, Steven D.; Dubner, Stephen J. 9788324608386:98_2

12.01.2009
Społeczeństwo było bezradne wobec zbliżającej się niszczycielskiej siły Mao i wolało wypierać fakty ze świadomości. Ten fatalizm umacniało rozczarowanie rządami narodowców, którzy również popełniali zbrodnie, często wobec lepiej widocznych mieszkańców miast i w środowisku znacznie bardziej otwartym niż pod rządami Mao, w środowisku, w którym istniała opinia publiczna, można było dowiedzieć się o wydarzeniach z prasy, a ludzie mogli rozmawiać, narzekać i plotkować. Narodowcy otwarcie aresztowali licznych studentów i intelektualistów; wielu torturowano i zabito. W kwietniu 1948 roku pewien student narodowiec napisał do Hu Shi, sławnego intelektualisty i zwolennika Chianga: „Rząd nie może być taki głupi, żeby uważać wszystkich studentów za komunistów”. Cztery miesiące później napisał znowu: „Teraz rząd zabija studentów”. Wprawdzie morderstwa popełniane przez narodowców w porównaniu ze zbrodniami Mao były kroplą w oceanie, ale budziły silne emocje. Niektórzy myśleli nawet, że czerwoni są mniejszym złem. Mao Jung Chang 9788373594425:320_2

13.08.2010
Nawet w Sowietach niektórzy ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę, do czego to wszystko prowadzi. Co wróży ludzkości rozrastanie się imperialistycznego molocha z jądrową pięścią i nabierającym globalnych rozmiarów gułagiem. Sołżenicyn w końcu tylko zebrał, co było już w powietrzu. Tego już nie dawało się ukryć. Żyliśmy w systemie zbrodni, przerastających hitlerowskie. Jednym z tych, którzy nie tylko zdali sobie z tego sprawę, ale i postanowili coś w związku z tym zrobić, był bohaterski rosyjski pułkownik Oleg Pieńkowski. Z własnej woli i z pobudek wyłącznie ideowych, dokładnie wiedząc, co ryzykuje, postanowił przeciwstawić się swemu zbrodniczemu państwu i zaoferował współpracę zachodnim wywiadom. Dokonał – zanim został ostatecznie zdemaskowany – nieprawdopodobnie wiele. Sowieci opublikowali relację z jego procesu w 63 roku a Amerykanie swoje The Penkowsky Papers zaraz potem – ale wcześniej w prasie światowej, a zwłaszcza amerykańskiej, publikowane były różne wiadomości, niezwykłe, przejmujące, niektóre wręcz przerażające. Ślady tych wydarzeń można i dziś jeszcze znaleźć np. w słynnym Akwarium, tłumaczonej u nas książce najbardziej znanego agenta GRU Suworowa, który przed laty przeszedł do Anglików i zaczął współpracować z NATO. Pieńkowski za swój poryw ideowy, za odwagę wypowiedzenia wojny systemowi zapłacił straszliwą cenę. W drugiej połowie dwudziestego wieku, w państwie, z którym świat utrzymywał stosunki dyplomatyczne, w państwie reprezentowanym w ONZ – Sowieci spalili go żywcem w piecu krematoryjnym. Filmując przy tym dla celów szkoleniowych i wychowawczych cały przebieg tej egzekucji. Potem pokazywano to początkującym agentom GRU, żeby wiedzieli, co ich czeka w razie zdrady. Pisze o tym przejmująco Suworow. Najdłuższy pojedynek Pawłowski, Jerzy 9788386133901:109

17.05.2011
Ofiarował przeto jedyny swój skarb – wiedzę doradcy. Żadne oznaki wdzięczności nie nadeszły. Uśmiech Machiavellego Viroli, Maurizio 9788374142014:163

30.06.2011
Napisał stamtąd kartkę z pozdrowieniami, w której były słowa: „rozkaz pana pułkownika spełniłem”. Podobno to nawet nie był żaden rozkaz, ale jakaś całkiem błaha, prywatna prośba. Niemcy uznali to jednak za dowód, że istnieje w obozie tajna organizacja, postawili pułkownika pod sąd i rozstrzelali. Ścigany Giertych, Jędrzej 9788393126477:30

12.07.2011
Wkrótce okazało się nawet, że mamy trudności z zaspokojeniem popytu i pojawiło się pytanie, jak zwiększyć produkcję. Nie mieliśmy pieniędzy na powiększenie zakładów, więc chcieliśmy zwiększyć sprzedaż zlecając produkcję koncesjonowanym podwykonawcom. Problem polegał jednak na tym, w jaki sposób udzielić koncesji, nie zdradzając sekretów naszej technologii. Nie mieliśmy jeszcze wielkiego doświadczenia, ale rozumieliśmy podstawową zasadę panującą w przemyśle opartym na zaawansowanych technologiach: gdy oddasz komuś innemu technologię, jesteś skończony. Wszelkie umowy i środki ostrożności mające temu zapobiec są bez znaczenia: twoja technologia zostanie ukradziona. Ta zasada działa jak prawo natury. Nigdy nie gaśnie nadzieja Zandman, Feliks 9788389812056:282

24.07.2012
Zastanawialiśmy się właśnie, w jaki sposób zareagować, gdy w moim biurze w Malvern zjawił się gość z Francji, inżynier. Niedawno został zwolniony ze Sfernice'a i chciał ze mną porozmawiać.
– Czy pan wie, jak weszli w posiadanie pana technologii? – zapytał.
Wiedzieliśmy oczywiście, że mając wystarczająco dużo czasu i pieniędzy, można było rozpracować nasz opornik i skopiować go. Przypuszczałem, że właśnie tak się stało w tym wypadku.
Nie – powiedział. – Nie skopiowali go. Dostali pana projekt.
Co znaczy: dostali? W jaki sposób dostali?
Dał im go Boyd.
Gdy to usłyszałem, aż mi się ścisnęło serce. Brannin Boyd był głównym inżynierem w naszej centrali w Malvern. Chcąc zapewnić utrzymanie naszej technologii w jak największej tajemnicy, wypracowaliśmy z Boydem i Jimem Starrem system bezpieczeństwa, który polegał na podziale produkcji na poszczególne człony. Materiały do produkcji opornika wytwarzała Measurements Division Jima Starra w Michigan. Następnie dostarczano je do Malvern, gdzie były wykorzystywane w produkcji. Dzięki temu osoby, które wiedziały, jakich używamy materiałów, nie znały procesu produkcji, a osoby, które pracowały przy produkcji, nie wiedziały nic o materiałach. Tylko my trzej wiedzieliśmy wszystko.
Brannin Boyd od kilku lat nie pracował już w firmie. Oczywiście przed swoim odejściem podpisał zobowiązanie do nie ujawniania tajemnic handlowych Vishaya, ale widocznie nie uważał tego za przeszkodę. Francuski inżynier twierdził, że Boyd pojawił się w Sfernice. W tajemnicy pomagał wyznaczonym do tego zadania inżynierom ze Sfernice'a w opracowaniu kopii naszego opornika foliowego.
Nigdy nie gaśnie nadzieja Zandman, Feliks 9788389812056:306

27.07.2012
Sterowanie zaś polega na wywołaniu względnie dużych efektów energetycznych przez informację. Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:48_2

19.05.2013
Kiedy Prusy postanowiły pozbyć się akcji towarzystwa kolei Kolonia – Minden, jako jeden z pierwszych dowiedział się o tym bankier Bleichröder, który tez natychmiast nabył pokaźny ich pakiet na rachunek swego najpoważniejszego klienta. Osobiste korzyści wyciągał Bismarck także z innych posunięć gospodarczych rządu. Oto kiedy w roku 1878 rząd pruski postanowił upaństwowić prywatne kolekcje w królestwie, premier, znając wcześniej ceny, jakie państwo zamierzało oferować spółkom (a były one wyższe od aktualnych kursów akcji kolejowych), kupił wcześniej na giełdzie za pośrednictwem Bleichrödera kolejny pakiet akcji. Geniusze i spekulanci. Jak rodził się kapitalizm. Ogger, Guenter 9788306022766:190_2

06.08.2013
Ze względu na te rozliczne obowiązki Langen nie był już w stanie odeprzeć ataków konkurentów, którzy ignorując patent Otta kopiowali po prostu jego czterosuw, nie przejmując się perspektywą płacenia odszkodowań. Trudno sobie zresztą wyobrazić, aby tak ważny wynalazek dało się obwarować patentami tak, aby inni nie mogli skorzystać z pomysłu. Gottlieb Daimler przerobił silnik Otta, pracujący na wolnych obrotach, na wysokoobrotowy silnik samochodowy, Wilhelm Maybach zaś miał w przyszłości produkować najpiękniejsze limuzyny tamtych czasów, a także niezawodne agregaty dla sterowców hrabiego Zeppelina. Geniusze i spekulanci. Jak rodził się kapitalizm. Ogger, Guenter 9788306022766:336

06.08.2013
Plagiaty nie istnieją: pomysły rozprzestrzeniają się na podobieństwo epidemii. Moje życie, moje filmy Renoir, Jean 6315/K:57

19.09.2013
To są funkcje o sumie niezerowej, a szczególnie ta ostatnia. W dzielenie się danymi, w przeciwieństwie do dzielenia się żywnością czy narzędziami, nie są wpisane żadne koszty. Jeżeli znasz miejsce, gdzie jest nadmiar orzeszków pinii, którego twoja rodzina nie będzie w stanie zużyć, podzielenie się tą informacją z przyjacielem nic cię nie kosztuje. Tak samo, jeśli znasz legowisko jadowitych węży. Oczywiście, czasami przekazywanie informacji może wiązać się z kosztami (jeśli ilość orzeszków nie przekracza potrzeb twojej rodziny). Jednak dane często nic kosztują, lub bardzo niewiele, a przynoszą wymierne zyski. Wymienianie informacji jest jedną z najstarszych form interakcji o sumie niezerowej. Ludzie, z samej swojej natury, zbierają się, aby wspólnie stworzyć społeczny system przetwarzania informacji i zbierać w ten sposób pozytywne sumy. Fandango, konferencja akademicka i Internet są, na pierwszy rzut oka, odmiennym wyrazem tej samej głębokiej siły. NONZERO, Logika ludzkiego przeznaczenia Wright, Robert 9788374690287:28

24.01.2014