Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:10

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

ideologia

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Każda cywilizacja czerpie swe siły z kilku zaledwie zasadniczych idei, które są bardzo rzadko odnawiane. Wykazałem też, jak idee wrastają w duszę tłumu, z jaką trudnością do niej docierają i jaką mają moc, skoro raz nią owładną. Wykazałem wreszcie, że wszelkie przewroty historyczne mają najczęściej swe źródło w zmianach dokonanych w tych zasadniczych ideach. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:53

28.05.2012
Zaznaczam, że ze społecznego punktu widzenia hierarchiczna wartość idei nie ma znaczenia . Należy mówić o ich wpływie, a nie o ich wartości. Chrześcijaństwo wieków średnich, idee demokratyczne ubiegłego stulecia oraz współczesne idee społeczne nie są zapewne podniosłe. Z punktu widzenia filozofii należy je uznać za marne złudzenia, a mimo to ich wpływ był bardzo znaczny i jeszcze przez długi czas będą one zasadniczymi impulsami postępowania.

Idea dopiero wtedy opanowuje tłum, kiedy po owych przekształceniach, dzięki którym staje się dla niego dostępna, o czym mówić będę w innym miejscu, przeniknie w nieświadomość tłumu i w sferę jego uczuć. A na to potrzeba zawsze dłuższego czasu. Trudno zresztą sądzić, że wykazanie słuszności jakiejś idei wystarczy, by oddziaływała ona odpowiednio na umysły, choćby wykształcone. Możemy się o tym przekonać, gdy zwrócimy uwagę na fakt, że najoczywistsze dowody wywierają mały wpływ na większość ludzi. Chociaż niejeden nie odmówi im słuszności, to jednak pod działaniem nieświadomych czynników swej duszy, szybko powróci do poprzednich zapatrywań. Gdybyśmy go zobaczyli w kilka dni później, wysunie na nowo swe stare argumenty i tak samo nawet będzie je wypowiadał. Znajduje się bowiem pod wpływem swych wcześniejszych idei, które przekształciły się już w uczucia i kierują jego słowami i czynami.

Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:55

28.05.2012
Filozoficzna niedorzeczność tych wierzeń nie stanowi przeszkody w ich tryumfie. Przeciwnie, ich władza zdaje się być wtedy najsilniejsza, kiedy wykazują one przynajmniej pewną tajemniczą niedorzeczność. Nieudolność doktryn socjalistycznych nie przeszkodzi im w zwycięstwie, jeżeli pozwoli się im zakorzenić w duszy tłumu. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:120

28.05.2012
Ulegamy iluzji, najstarszemu atawizmowi, że sami jesteśmy „w porządku”, natomiast „nie w porządku” są tylko ci „oni”. Oni zaś to samo myślą o nas i czarodziejski krąg ideologicznego myślenia się zamyka. To jest zaledwie początek. Żeby bowiem odbierać wolność innym ludziom, brać w niewolę, gnębić, poniżać, trzeba najpierw uwierzyć w to, że my jesteśmy idealni, a oni demoniczni albo niepełnowartościowi. OD MAŁP DO GWIAZD. Ewolucja człowieka. Część II - TERAZ ALBO NIGDY! Szymański, Jan Maria JMSZ-ODMALP:5

31.07.2012
Dokonywana w imię ideologii i polityki (a w gruncie rzeczy, oczywiście, w imię utrzymania się przy władzy). Dzienniki - Stefan Kisielewski Kisielewski, Stefan 9788320716733:43

28.01.2013
Socjalistyczny przywódca, August Bebel, tak podsumowuje ideologię antyżydowską: „Antysemityzm to rodzaj socjalizmu dla ludzi ograniczonych.” Geniusze i spekulanci. Jak rodził się kapitalizm. Ogger, Guenter 9788306022766:202

06.08.2013
„Podobnie jak plantatorzy amerykańscy nasi junkrzy grają va banque i będą zdolni do każdego łotrostwa z chwilą, jeśli pomogą królowi pozbyć się skrupułów co do przestrzegania prawa i złożonej przysięgi…” Geniusze i spekulanci. Jak rodził się kapitalizm. Ogger, Guenter 9788306022766:296

06.08.2013
Aby uczynić zło, człowiek musi najpierw uznać je za dobro albo za rzecz rozumną i zgodną z prawem. Taka już jest, na szczęście, natura człowieka, że dla swoich czynów musi on szukać usprawiedliwienia. (…) Ideologia – to ona dostarcza upragnionego usprawiedliwienia łotrostwu i koniecznej, wieloletniej odporności zbrodniarzowi. Potrzebna mu jest teoria społeczna, która pomoże mu – przed sobą samym i przed innymi – wybielić własne postępki i słyszeć – nie wyrzuty, nie przekleństwa, tylko pienia pochwalne i wyrazy czci. W ten sposób inkwizytorzy szukali oparcia i usprawiedliwienia w chrześcijaństwie, konkwistadorzy – w chwale ojczyzny, kolonizatorzy – cywilizacji, hitlerowcy – w rasie, jakobini i bolszewicy – w równości, braterstwie i szczęściu przyszłych pokoleń. _48

27.08.2013
Rożnica wartości kłamstwa i prawdy nie jest tak prosta i ustalona. Są prawdy zabójcze, wiodące jednostki lub narody do upadku duchowego – do słabości. Są kłamstwa święte, krzepiące ducha, wiodące go do wysiłków, ofiar i zwycięstw – do mocy. Kartki z więzienia. Testament polityczny Eligiusza Niewiadomskiego. Niewiadomski, Eligiusz 9788364037023:41

18.01.2014
W wierzeniach północnogermańskich miejsce przebywania, raj poległych w boju wojowników (przyp. tłum.). Utracony honor, zdradzona wiara. Relacja żołnierza Liebstandarte Adolf Hitler. Maeger, Herbert 9788360682302:207

31.01.2014
Religious ideas played a vital role in the rise of capitalism in Europe. The Victory of Reason. How Christianity Led to Freedom, Capitalism and Western Success Stark, Rodney 9780812972337_3

25.02.2014
Do pewnego stopnia przyczyną tej odmowy jest fakt, iż rzesze robotnicze tych państw zdradzają wyraźne tendencje komunistyczne i mogą wstrzymać dostawę amunicji nawet w wypadku, gdyby władze rządowe wyraziły na to zgodę. Kto nie był tutaj, ten nie może sobie nawet wyobrazić, do jakiego stopnia opanowali bolszewicy klasy pracujące Europy Środkowej. Sympatie tych klas mają charakter raczej religijny niż polityczny. Są to sympatie pozbawione zmysłu bezstronnej oceny korzyści, sympatie ślepe na zupełne niepowodzenie rządów bolszewickich na niwie gospodarczej i nieczułe na dopuszczanie się przez nich aktów bestialstwa i okrucieństwa. Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach Świata Abernon, Edgar Vincent d' 9788375651232:50

04.09.2015
In 1997, coinciding with the passing of the Hale-Bopp Comet, thirty-eight cult members along with their leader all committed suicide with the aid of barbiturates, vodka, and plastic bags for asphyxiation, believing they would be transported aboard a spaceship hiding behind the comet. All were dressed in identical black shirts and sweat pants with new black-and-white Nike tennis shoes and purple armbands that read “Heaven`s Gate away team”. Each person had five dollars’ worth of quarters in their pockets, though nobody knows why. Natural selection works against such cults, but they reappear on a regular basis. Other mass suicides included the 1978 People`s Temple murder / suicide in Jonestown, Guyana (914 people), the 1994 to 1997 Solar Temple murder / suicides in Quebec and Switzerland (about 74 people), and the march 2000 Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God in Uganda (780-1,000 people). Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:105

06.01.2018
People who have been emotionally traumatized don’t want complicated answers. They want a person or doctrine to give them simple solutions to get past the pain and back on their feet. Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:105_3

06.01.2018
Firmy te tworzyli także towarzysze partyjni. Wszyscy oni, co nietrudno było zauważyć, całą ideologię, na straży której stali, mieli w głębokim poważaniu. Interesowała ich tylko jedna rzecz: bogactwo. Chcieli się bogacić, chcieli mieć to wszystko, co ludzie na Zachodzie – choć zazwyczaj bez tej, co na Zachodzie, ciężkiej pracy. Nie interesowała ich równość, dobro ludzkości, awans mas i tak dalej. Byli cynicznymi egoistami. Chcieli kasy, kasy i jeszcze raz kasy. Wszystkie to „młode wilczki” z PZPR i organizacji młodzieżowych, zasiliły potem SLD i tego typu organizacje. Przyświecał im tylko jeden cel: ogolić wszystkie owce, jakie się dało. A było tych owiec pod dostatkiem: wyposzczonych i spragnionych swobód. Wystarczyło im dać na chwilę nową łąkę, aby potem, kiedy już nasycą się wolnością, wystrzyc je do goła. Czas spekulantów. Wzlot i upadek polskiej przedsiębiorczości. Białek, Józef 9788360562758:140

10.01.2018
Ale markiz Lothian po opowieściach Garetha wpada w zły nastrój. Martwi się, że zaraz powtórzy się szesnasty wiek.

– Przyzwyczailiśmy się do myśli – mówi – że w jednym stuleciu może być tylko jedna wielka wojna. A mamy wiek, w którym być może czeka nas seria wojen religijnych. Tą nową religią będzie komunizm.

Gareth Jones. Człowiek, który wiedział za dużo. Wlekły, Mirosław 9788324055678:42

18.01.2020
Powszechnym, nawet wśród niewierzących chińskich intelektualistów stało się przekonanie, że chrześcijaństwo odegrało zasadniczą rolę w powstaniu zachodniej cywilizacji, a zatem może mieć zasadnicze znaczenie dla gospodarczego i naukowego rozwoju Chin. W rezultacie Chińczycy wykazują duże zainteresowanie historią chrześcijaństwa.

It has become a common conviction even among non-Christian Chinese intellectuals that Christianity played the essential role in the rise of Western civilization, and hence it might be vital to the economic and scientific development of China as well. As a result, the Chinese exhibit a strong interest in Christian history.

The Triumph of Christianity: How the Jesus Movement Became the World's Largest Religion Stark, Rodney 9780062007681:391

19.12.2020
★★★

Biorąc pod uwagę tradycyjną staranność, z której słynęli niemieccy edukatorzy, wydaje się interesujące, że Rust ostrzega przed nadmiarem staranności. Zbytnie skupianie się na szczegółach, zbyt wiele grzebania się w drobiazgach sprawia, ze umysł staje się zbyt krytyczny i analityczny. Ważna jest ideologia. Nazistowscy instruktorzy muszą być wiernymi przekazicielami, a nazistowscy uczniowie zdyscyplinowanymi słuchaczami słowa Hitlera.

Była wczesna wiosna, kiedy wreszcie otrzymałem list z oficjalnym symbolem swastyki i orla. Zbladłem, bo mógł zawierać cokolwiek, od wezwania do stanięcia przed nazistowskim sądem po zadanie zapłacenia jakiegoś nowo i retroaktywnie nałożonego podatku.

Z koperty wypadła pojedyncza kartka z informacją, że ponieważ od lat jestem rezydentem w nazistowskich Niemczech i okazałem godne pochwały zainteresowanie nazistowskim systemem edukacji, zostaje mi udzielone nadzwyczajne pozwolenie na odwiedzenie nazistowskich instytucji, „o ile nie będzie to przeszkadzało w prowadzonej tam pracy”, i że jeżeli zechcę, mogę zadawać pytania.

Nadeszły dni, w których odwiedzałem wszelkiego rodzaju instytucje: nazistowskie kliniki położnicze, szpitale sterylizacyjne, izby dla noworodków, szkoły dla niedorozwiniętych, szkoły i instytucje dla chłopców i dziewcząt w każdym wieku, uniwersytety i szkoły kolonialne. Rozmawiałem z rodzicami, nauczycielami, uczniami i oficerami. Porobiłem stosy notatek, które przy pierwszej możliwej okazji szczegółowo przepisałem.

I wyciągnąłem jeden wniosek. Szkoły Hitlera diabelnie dobrze wykonują swoje zadanie. Są posłuszne Fuhrerowi. Edukują dziewczynki i chłopców gotowych na śmierć. Przygotowują ich jako ofiary dla Hitlera, który powiedział:

POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYJŚĆ DO MNIE - BO SĄ MOJE AŻ DO ŚMIERCI!

Jak wychować nazistę. Reportaż o fanatycznej edukacji. Ziemer, Gregor 9788324074617:42

22.05.2022
★★★

– Myślałem, że chciałby pan zobaczyć, co Hitler i jego ideologia zrobili z młodym niemieckim chłopcem – szepnął w samochodzie, gdy jechaliśmy zatłoczoną i ruchliwą Wilmersdorfer Strafe.
Znaleźliśmy właściwy adres – drzwi otworzyła kobieta około czterdziestki, mizerna i posiwiała. Pokoje były biednie umeblowane. Najbardziej widoczną ozdobą był portret Hitlera. Kobieta poprowadziła nas do sypialni.
– Oto mój młody pacjent – szepnął Schröder. – Dziewięć lat, zapalenie płuc.
Na łóżku widać było niespokojną postać chłopca o wychudzonej twarzy. Doktor dotknął jego nadgarstka, by zbadać puls. Chłopiec wyrwał mu rękę, wyrzucił ją wysoko przed siebie i krzyknął nieprzytomnym, nienaturalnym głosem: Heil Hitler.
Spojrzałem na matkę.
– Gdyby tylko nie wysłali go na ten marsz – powiedziała ochrypłym głosem. – Wiedzieli, że nie jest zdrowy. Ale powiedzieli, że musi maszerować. Dojście do Leuchtenburga przez Kahlę, w Turyngii, trwało całe dnie, tam mieli go awansować do Jungvolk. Jego ojciec jest szturmowcem.
Powiedział, że chłopak musi iść. Nie chciał mieć syna słabeusza. A teraz...
Z łóżka rozległy się słowa wypowiadane wysokim, przenikliwym tonem.
– Dajcie mi umrzeć dla Hitlera. Muszę umrzeć dla Hitlera! – Znowu i znowu, prosząco, oskarżycielsko, błagalnie, walcząc z życiem, walcząc z lekarzem, walcząc o śmierć.
– Na ceremonii powiedzieli mu, że musi umrzeć za Hitlera – ciągnęła matka. – A jest taki młody...
Przerwała, szlochając. Znowu spojrzałem na chłopca. Jego wymizerowana twarz miała wyraz chrześcijańskiego męczennika umierającego za Zbawiciela. Jego prawa ręka była uniesiona, sztywna i nieustępliwa. Wargi wciąż powtarzały słowa, które kazała mu mówić jego płonąca dusza:
– Muszę umrzeć za Hitlera!
Doktor Schröder pochylił się i dał pacjentowi kolejny zastrzyk. Okrzyki przeszły w jęki i ucichły.
– Jego ojciec mówi, że jeśli umrze, umrze za Hitlera – powiedziała matka głosem bez wyrazu.
– Widzi pan, o co mi chodzi? – spytał doktor Schrder, gdy znowu znaleźliśmy się w samochodzie. – On chce umrzeć.

Co to za dziwna ideologia, że może wypaczyć nawet instynkty?

Jak wychować nazistę. Reportaż o fanatycznej edukacji. Ziemer, Gregor 9788324074617:108

25.05.2022