Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:07

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

gospodarka

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Najkrócej można zdefiniować gospodarkę jako wytwarzanie i wymianę dóbr. Walka o fabrykę gwoździ Michalkiewicz, Stanisław 9788360748107:72

11.08.2009
Mao był gotowy pozbawić społeczeństwo żywności, byle tylko ją wyeksportować. Instrukcja dla ministerstwa handlu zagranicznego z października 1953 roku ujmowała sprawę zupełnie jasno: Jeśli chodzi o towary mające zasadnicze znaczenie dla przetrwania narodu (to znaczy zboże, soja i olej roślinny), jest prawdą, że musimy je dostarczyć ludności, ale nie wolno nam ograniczyć się do kładzenia nacisku wyłącznie na to (…), musimy wykorzystać wszelkie środki, żeby wycisnąć je z ludności i wyeksportować [podkreślenie autorów] (…) jeśli chodzi natomiast o towary, które mają mniejsze znaczenie dla przetrwania (takie jak mięso, fistaszki), mamy tym ważniejsze powody, żeby ograniczyć ich konsumpcję w Chinach w celu zwiększenia eksportu. Mao Jung Chang 9788373594425:381

13.08.2010
Jesienią 1953 roku wprowadzono obowiązkowe dostawy, żeby w ten sposób zebrać więcej żywności, którą Chiny płaciły za realizację programu budowy supermocarstwa. System był taki sam jak w obozie pracy: władze zostawiały chłopom tylko tyle żywności, żeby przeżyli i rekwirowali całą nadwyżkę. Uznano, że do przeżycia wystarczy ilość żywności odpowiadająca dwustu kilogramom przetworzonego ziarna na głowę rocznie. To była tak zwana racja podstawowa. W rzeczywistości rzadko udawało się osiągnąć taki poziom spożycia. W 1976 roku, gdy Mao zmarł po dwudziestu siedmiu latach sprawowania władzy, średnie spożycie wynosiło tylko sto dziewięćdziesiąt kilogramów. Mieszkańcy miast jedli więcej, a zatem konsumpcja przeciętnego chłopa była wyraźnie mniejsza niż sto dziewięćdziesiąt kilogramów rocznie. Mao Jung Chang 9788373594425:391

13.08.2010
W rozmowie z prezydentem Indonezji Sukarno Mao niemal żartobliwie rzucił: „Szczerze mówiąc, nie mamy zbyt wielu rzeczy na eksport, poza jabłkami i fistaszkami, świńską szczeciną i soją”. Mao Jung Chang 9788373594425:381_2

06.10.2010
Większa moc wytwórcza to większa potęga narodu Bogactwo i nędza narodów Landes, David S. 9788372005069:540_2

10.08.2013