Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:06

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Fenotyp / Genotyp

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Lepsze dostosowanie potomka do środowiska, czyli wyższa fitness, musi się przekładać na zmiany w strukturze (budowie) i procesach organizmu lub/i na zmiany zachowania. Jeśli lepiej uformowane kopyto w linii rozwojowej konia pozwalało mu na skuteczniejszą ucieczkę przed drapieżcami, a tym samym zwiększone możliwości rozrodu w porównaniu z końmi o gorzej wyprofilowanym kopycie, to w kolejnych pokoleniach coraz większy procent zwierząt w końskiej populacji miało lepiej wykształcone kopyta. Należy przy tym zauważyć, że każdy osobnik ma kopyto takie, jakie określa jego genotyp, i ten genotyp pozostaje niezmienny bez względu na to, jak udane ucieczki koński osobnik przedsiębrał. Procentowa w populacji poprawa jakości kopyta wynika jedynie stąd, że osobnik rodzicielski dzięki lepszemu od innych osobników kopytu, miał w konsekwencji więcej potomstwa. Znaczy to tyle, że zapis lepszego kształtu kopyta w genotypach osobników następnej generacji będzie procentowo większy wskutek zwiększonej (w stosunku do innych osobników) rozrodczością konia, który przeżywał zagrożenie lepiej niż inne konie, na co pozwalało mu lepsze kopyto, które posiadał. Homo przypadkiem sapiens Fijałkowski, Konrad; Bielicki, Tadeusz 9788301156329:54

30.07.2010
Zachodzi tu więc pewien paradoks. Z jednej strony polowanie takie było przez długi (ewolucyjnie) czas koniecznością, z drugiej – pomimo tak długiego czasu nie jesteśmy genetycznie zdeterminowani jako łowcy. Używając ulubionego powiedzenia badaczy anglosaskich, wydaje się, że w tym aspekcie nie jesteśmy „hardwired” (uwarunkowani genetycznie) i że był to raczej „softwired” (kulturowy) behawior. Homo przypadkiem sapiens Fijałkowski, Konrad; Bielicki, Tadeusz 9788301156329:181

30.07.2010
Musiało minąć jeszcze pół stulecia, by wykształciła się terminologia pozwalająca opisać rezultaty tych eksperymentów. Mimo to Mendel wykazał, ze istnieje zasadnicza różnica pomiędzy fenotypem (czyli zbiorem cech widocznych na zewnątrz) a genotypem (czyli budową genetyczną, w której występują dwa rodzaje genów przekazywanych kolejnym pokoleniom). Wielcy Naukowcy-Amatorzy. Jak dokonywano genialnych odkryć? Malone, John 9788324125111:23

26.07.2014