Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:06

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

ewolucja biologiczna

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Tymczasem najnowsze prace dotyczące sekwencji genomów prostych organizmów, jak bakterie czy archeowce, wskazują na powtarzający się transfer genów, a nawet skupisk, z organizmu do organizmu. wcześniej zakładano na ogół, że ewolucja gatunku odbywa się głównie w kierunku pionowym na drodze dziedziczenia po rodzicu lub rodzicach. Porównanie sekwencji genów drobnoustrojów świadczy natomiast o stosunkowo częstym dziedziczeniu poziomym. Coraz liczniejsze dowody lateralnego przekazywania genów pomiedzy organizmami na niższym poziomie rozwoju wskazują, że model rozgałęzionego "drzewa życia" może wymagać rewizji ze względu na przecinanie się zbiorów w pobliżu podstawy. Bóg Dawkinsa. Geny, memy i sens życia. McGrath, Alister 9788323324485:43

27.08.2008
… prof. Kessler doszedł do wniosku następującego: „Oczywiście nie zaprzeczam istnienia walki o byt; twierdzę tylko, że rozwój świata zwierzęcego a szczególnie ludzkości więcej zawdzięcza współdziałaniu niż walce. Wszystkie istoty organiczne posiadają dwie cechy zasadnicze: odżywianie i rozmnażanie. Pierwsza z nich zmusza je do walki i do wzajemnego wyniszczania się, jednocześnie jednak dążenie do utrzymania gatunku zbliża jednostki wzajemnie i doprowadza je do współdziałania. Skłonny jednak jestem do mniemania, że rozwój świata organicznego – zmiany postępowe istot organicznych [dążność – przyp. JF] – więcej zawdzięczają pomocy wzajemnej pomiędzy jednostkami niż walce”. Słuszność tego poglądu uderzyła większość rosyjskich zoologów współczesnych, a Siewiercow, którego dzieło dobrze jest znane ornitologom i geografom, podtrzymał go i oświetlił jeszcze kilkoma przykładami. Opowiedział on o kilku gatunkach sokołów, które mimo, że przystosowane są do grabieży, chylą się do upadku, podczas gdy inne gatunki sokołów, uprawiające pomoc wzajemną, mnożą się. Pomoc wzajemna Kropotkin, Piotr 9788389873422:27

27.12.2009
Teraz z przerażeniem uświadomił sobie, że musi wybierać między życiem swoich dzieci a życiem pasażerów Komety. Nigdy wcześniej takie ultimatum nie mogłoby zaistnieć. Zarabiał na bezpieczeństwo dzieci, strzegąc bezpieczeństwa pasażerów; pracował na jedno i drugie jednocześnie; nie było konfliktu interesów ani potrzeby składania ofiar. Teraz, aby ocalić pasażerów, musiał poświęcić dzieci. Jak przez mgłę przypomniał sobie kazania o tym, jak pięknie jest składać siebie w ofierze i jak szlachetnie oddawać innym to, co najbardziej się kocha. Nie znał się na etyce, ale nagle zrozumiał – nie w formie słów, lecz mrocznego, gniewnego, zwierzęcego bólu – że jeśli na tym polega szlachetność, nie chce mieć w niej udziału. Atlas zbuntowany Rand, Ayn 9788371509698:699

01.06.2011
… każda małpa nawiązuje relacje społeczne na bazie współpracy lub agresji Ciemna strona człowieka Ghiglieri, Michael P. 9788388221361:28

10.03.2012
Jedną z cech wspólnych szympansom, bonobo i ludziom jest pozostawianie samców w grupie pierwotnej. W odróżnieniu od niemal wszystkich innych społecznie żyjących ssaków, społeczności te generalnie zatrzymują swoich samców, gdy tymczasem samice wżeniają się w nowe grupy. Antropolog Carol Ember ukazała wyraźnie ten wzorzec, badając 179 społeczności łowców-zbieraczy. Stwierdziła, iż jedynie 16% zbadanych społeczeństw zatrzymywało raczej swoje młode kobiety niż mężczyzn. Szympansy i bonobo również zatrzymują swoje samce, a przekazują samice. To samo czynią goryle, chociaż tutaj tylko nieliczne samce pozostają przy swoich ojcach. W przeciwieństwie do tego orangutany (i niemal wszystkie inne naczelne) rozpraszają samców, lecz nigdy – samice. Jest to wzorzec ważny, ponieważ tylko to jedno zdarzenie ewolucyjne u wspólnego przodka szympansów, bonobo i ludzi – zatrzymywanie samców – stworzyło warunki do współpracy małpich wojowników. Ciemna strona człowieka Ghiglieri, Michael P. 9788388221361:119

10.03.2012
Dobór naturalny działa za posrednictwem sukcesu reprodukcyjnego jednostek. Ciemna strona człowieka Ghiglieri, Michael P. 9788388221361:212

10.03.2012
W istocie, żeby dobór naturalny preferował ten rodzaj altruizmu [altruizm odwzajemniony], odwzajemniający przysługi muszą odnosić większe korzyści niż oszuści. Ciemna strona człowieka Ghiglieri, Michael P. 9788388221361:292

11.03.2012
Można zapytać, czy należy ubolewać nad tym, że rozum nie był przewodnikiem tłumów. Twierdzę, że rozumowi ludzkiemu z pewnością nie udałoby się poprowadzić ludzkości ku rozwojowi cywilizacji z takim samozaparciem, z jakim zrobiły to owe urojenia. Twory nieświadomości, które nami władają, były bez wątpienia potrzebne. Każda rasa w swej strukturze psychicznej zawiera prawa swych przeznaczeń i możliwe, że w tych nieświadomych porywach, pozornie nierozumnych, działał instynkt, który nakazał podporządkować się owym prawom. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:95

28.05.2012
Gdyby się chciało ująć rzecz aforystycznie, chodzi o takie ewolucje, w których przypadkowy, koincydentalny stan wyjściowy przeradza się w trwałą cechę systemu, jako jego prawidłowość: rzecz jest więc o tym, jak przypadek obraca się w sternika, losowość - w los. Filozofia przypadku tom 1 Lem, Stanisław 9788370604608:26

14.10.2012
Tak jak oko jest ewolucyjnie ukształtowanym narządem do patrzenia, a skrzydła ewolucyjnie ukształtowanym narządem do latania – mózg jest ewolucyjnie ukształtowanym zbiorem narządów („modułów”) służących do radzenia sobie z określonymi potrzebami związanymi z przetwarzaniem informacji – istnieje moduł odpowiedzialny za relacje z krewnymi, moduł wzajemnej wymiany, moduł empatii itd. Bóg urojony Dawkins, Richard 9788385458289:247

26.01.2013
Okazuje się, że geny krążą w całej biosferze, przemieszczając się zarówno w chromosomach, między chromosomami, jak i między osobnikami różnych gatunków. Przenoszą je m. in. tzw. retrowirusy. Zwiększa to zakres możliwości ewolucji (mutacji i selekcji) już na poziomie molekularnym. Populacja może więc podlegać ewolucji niezależnie od istnienia doboru naturalnego i tzw. dryfu genetycznego. Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:163

19.05.2013
Oczywiście, inteligencja nie jest jednowymiarowa. Nie jesteśmy po prostu dziesięć razy bystrzejsi od dinozaurów ani tysiąc razy bardziej bystrzy od strzela bombardiera, ani milion razy bystrzejsi od bakterii. Nasza inteligencja jest jakościowo różna od ich inteligencji. Posiada pewną liczbę atrybutów, które wykreowały kulturę – a ona ponadto jest na tyle bogata, żeby stać się niezależną ewolucyjną siłą. NONZERO, Logika ludzkiego przeznaczenia Wright, Robert 9788374690287:315

24.01.2014
Przez dziesięciolecia zaborów i obcych systemów demoralizowano nas, zachowaliśmy w sobie ten etos obrony przed władzą, walki ze zniewoleniem – ale etosu budowania u Polaków jakoś nie zauważyłem. Etos egzystencji, przetrwania mamy w sobie. I tylko to. Gudzowaty Prześluga, Jacek 9788374538602:169

29.11.2014

W rzeczywistości podobieństwa między informacją genetyczną i technologiczną sugerują, że życie biologiczne i ekonomiczne są w rzeczywistości równoległymi wersjami tego samego podstawowego procesu ewolucyjnego.


In fact, the similiarities between genetic and technological information suggest that biologic and economic life are actually parallel versions of the same basic evolutionary process.

Bionomics Rothschild, Michael 9780805019797:12

21.03.2015
Many early biologists assumed that organisms evolved in one direction only, towards greater complexity, as if the ultimate goal of evolution was for all living beings to become more like us. They were unable to reconcile this assumption with the fact that many parasites seemed to devolve into simpler forms, discarding limbs, sensory organs, and intelligence to latch onto and feed off of something else. The most successful reproducers don't waste resources on extraneous body parts. Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:40

14.07.2015
A limiting factor in the pace of biological and cultural evolution is need. Why evolve bigger brains, more complex languages, or new technologies if one can survive without them? Perhaps the most remarkable part of the human story is that we evolved in spite of a tendency for life forms to devolve into the simplest form that can survive within any given niche. Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:40_2

21.09.2015
Eyes evolved, Darwin said, because in the past simple eyes that provided a bit of vision helped the survival and reproduction of theit possessors, not because there was some intention on the part of somebody to achieve vision. The evolution of everything Ridley, Matt 9780062296009:44

01.05.2016
To podsunęło Wallace’owi myśl, ze to samo obowiązuje w świecie zwierzęcym.

Zastanawiając się nad celowością ogromnego i ciągłego niszczenia, stanąłem wobec pytania: Dlaczego jedne osobniki umierają a inne przeżywają? Jasne, że spośród wszystkich przeżywają te, które są najlepiej przystosowane do życia… Wtedy olśniło mnie, że ten automatyczny proces mógłby udoskonalić rasę…przeżywałyby osobniki najlepiej przystosowane. Wydało mi się wówczas, że widzę całą doniosłość i skutki tego.

Then it occurred to Wallace that the position was much the same in the animal world.

"Vaguely thinking over the enormous and constant destruction this implied, it occurred to me to ask the question, Why do some die and some live? and the answer was clearly that on the whole the best fitted live. … Then it suddenly flashed upon me that this self-acting process would improve the race … the fittest would survive. Then at once I seemed to see the whole effect of this."

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:86

03.05.2016
ludzkie wysiłki, indywidualne i zbiorowe, doświadczenia, szukanie po omacku, nawet porażki, konkurencja – jednym słowem Wolność – sprawiają, że ludzie ciążą ku tej Jedności, będącej wyrazem praw ich natury i urzeczywistnianiem ogólnego dobra. Pamflety Bastiat, Frederic 9788361344940:102

09.10.2016
Osoby, które nie miały CCR5-?32 (większość), a które kontaktowały się z zarażoną osobą były skazane na nieuchronną śmierć. W ten sposób proporcja osób mających zmutowany gen gwałtownie wzrastała. Osoby, które miały mutację, mogły zachorować na dżumę krwotoczną, lecz zdrowiały i żyjąc dalej, płodziły dzieci, którym przekazywały zmutowany gen. Czarna śmierć. Epidemie w Europie od starożytności do czasów współczesnych. Duncan, Christopher; Scott, Susan 9788311109650:55

07.01.2017
As an adolescent I remember trying to make sense of the evolution-creationism debate, and I`ve seen my kids go through the same thing. Seemingly rational adults claim that the universe is billions of years old and that we evolved from apes. Other seemingly rational adults say evolution is an unproven theory, and that God created the world only a few thousand years ago. To children, lacking the tools to examine the natural world around them and unable to critically reason through the pros and cons of either argument, both arguments seem equally legitimate. Creationists will argue, and I agree, that students are taught to believe evolution on faith without any means of verifying it for themselves.

Given my background as a naturalist, evolution is not merely a theory or a belief, but something I can see in the world around me. I see flowers that have retained ancestral characteristics and those that have evolved new strategies. Sometimes I use clay to animate the stages of flower evolution in my botany classes. Without that kind of background and experience, a person has to swallow evolution on faith alone.

Creationists vocally challenge science in the schools, pushing the concept of intelligent design as an alternative to evolutionary theory. As “proof” against evolution, they might resort to metaphorical analogies such as evolution is as improbable as a monkey typing Shakespeare`s hamlet, or as likely as pile of parts self-assembling to become a car. Even if unsuccessful at introducing intelligent design into the schools, the challenge muddies the issue for a whole new generation of students. As a result, young people might believe whichever viewpoint seems to have the largest number of reasonable-sounding proponents. In other words, choosing one side or the other is not accomplished through critical reasoning, but through mimicry and role-playing.

Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:107_2

06.01.2018
Łączenie się wierzeń religijnych lub pojęć – synkretyzm Ewolucja boga Wright, Robert 9788376484716:92

28.10.2018
Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, że bogowie stanowią produkt ewolucji kulturowej, a nie ewolucji biologicznej. W ewolucji linie narodowościowe są wyraźne. Otrzymujemy od cechy jednego lub obojga rodziców w zależności od tego, czy nasz gatunek rozmnaża się przez klonowanie czy drogą płciową. Tak, czy inaczej, kiedy komórka jajowa zaczyna się rozwijać, jej dziedzictwo jest ustalone – nie ma już miejsca na żadne sztuczki z DNA. W trakcie ewolucji kulturowej odmiennie, możliwe jest niekończące się wzajemne zapładnianie. Dlatego język angielski, chociaż nazwany germańskim, wykazuje pewne podobieństwa do języków romańskich. Gdy już plemiona germańskie osiadły w Anglii, język, którym mówili ich potomkowie, przez setki lat wymieniał się z językiem francuskim poprzez kanał La Manche. Ponadto samo źródło „germańskie” korzystało z innych źródeł, z Anglów i plemion saksońskich, lecz pojawiały się również zapożyczenia od innych plemion. Innymi słowy, ewolucja kulturowa nie przebiega w sposób wyrazisty. Ewolucja boga Wright, Robert 9788376484716:132

28.10.2018
The key input to a genetic algorithm, as Holland's creation came to be known, is a fitness function. Given a candidate program and some purpose it is meant to fill, the fitness function assigns the program and some purpose it is meant to fill, the fitness function assigns the program a numeric score reflecting how well it fits the purpose. In natural selection, it's questionable whether fitness can be interpreted this way: while the fitness of wing for flight makes intuitive sense, evolution as a whole has no known purpose. The Master Algorithm Domingos, Pedro 9780141979243:123

10.02.2019
I also found an immense chasm between the version of evolution you find in the bookstore and what practising biologists understand evolution to be. Evolution 2.0 Marshall, Perry 9781944648756:11

24.02.2019
It’s embarrassing enough to admin dad was an alcoholic, let announce that great-great-grandpa was a baboon. It’s one of the many reasons why religious people don’t want to believe in evolution. Evolution 2.0 Marshall, Perry 9781944648756:16

24.02.2019
Only about 3 percent of the genome codes for proteins. Evolution 2.0 Marshall, Perry 9781944648756:167

24.02.2019
Some years ago, Dawkins wrote a famous GA software program to demonstrate how Darwinian evolution might successfully work. He entered the following random string of letters into the program.

WDLTMNLT DTJBKWIRZREZLMQCO P

One letter at a time, his program evolved this string of letters. After only 43 iterations, by randomly changing letters and deleting results it didn’t want, the program reached its preprogrammed goal of the following sentence:

METHINKS IT IS LIKE A WEASEL

This was heralded as a success. However, Dawkins’ software program was programmed to compare each new sentence to the goal sentence and either select it for continued “mutation” or reject it based on whether it more closely resembled the goal than the previous mutation. But his very own “1.0” Darwinian evolution explicitly forbids preprogrammed goals! So Dawkins’ “Weasel” experiment had nothing to do with the true Neo-Darwinism.

Evolution 2.0 Marshall, Perry 9781944648756:222

24.02.2019
★ - creation of novelty

If you've ever grown a business or competed in a basketball tournament, you know that a round of eliminations all by itself doesn't create anything.
[…]
Natural selection can slow entropy dow, but it is powerless to reverse it.

Evolution 2.0 Marshall, Perry 9781944648756:292

04.08.2019
Procesy ewolucyjne nie mogą zachodzić bez dopływu informacji na temat tego, co się sprawdza, a co nie. Metoda czarnej skrzynki: Zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu Syed, Matthew 9788365743107:370

06.08.2020
Skin color is a classic example of what is known as convergent evolution—that is, similar outcomes that have evolved in two or more locations. The people of, say, Sri Lanka and Polynesia have light brown skin not because of any direct genetic link but because they independently evolved brown skin to deal with the conditions of where they lived. It used to be thought that depigmentation probably took perhaps ten thousand to twenty thousand years, but now thanks to genomics we know it can happen much more quickly—in probably ?ust two or three thousand years. We also know that it has happened repeatedly. Light-colored skin—“de-pigmented skin,” as Jablonski calls it—has evolved at least three times on Earth. The lovely range of hues humans boast is an ever-changing process.

Kolor skóry to klasyczny przykład tego, co jest znane jako ewolucja zbieżna - to znaczy podobne wyniki, które wyewoluowały w dwóch lub więcej miejscach. Mieszkańcy, powiedzmy, Sri Lanki i Polinezji mają jasnobrązową skórę nie z powodu bezpośredniego powiązania genetycznego, ale dlatego, że niezależnie wyewoluowali brązową skórę, aby radzić sobie z warunkami w miejscu zamieszkania. Kiedyś sądzono, że depigmentacja trwała prawdopodobnie od dziesięciu do dwudziestu tysięcy lat, ale teraz dzięki genomice wiemy, że może nastąpić znacznie szybciej - prawdopodobnie za dwa lub trzy tysiące lat. Wiemy też, że działo się to wielokrotnie. Jasna skóra - „skóra pozbawiona pigmentu”, jak ją nazywa Jabłoński - wyewoluowała na Ziemi co najmniej trzy razy. Urocza gama odcieni, którymi dysponują ludzie, jest procesem nieustannie zmieniającym się.

The Body Bryson, Bill 9780552779906:23

05.11.2020