Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:06

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Ewangelia

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Cytaty zwiazane z pojęciem Ewangelia.
Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Fakt, że coś zostało „zapisane”, bywa zwykle przekonujący dla ludzi, którzy nie mają w zwyczaju zadawać pytań, takich jak: „Kto to napisał i kiedy?”, „Skąd ktoś wiedział to, co napisał?” czy wreszcie: „Czy piszący byli bezstronnymi obserwatorami, czy też mieli jakieś powody, które mogły skłaniać ich do takiego, a nie innego opisywania zdarzeń?”. Począwszy od XIX wieku wykształceni teologowie uznają istnienie poważnych dowodów na to, że Ewangelie nie są wiarogodnym zapisem historycznych zdarzeń zachodzących w realnym świecie. Wszystkie powstały długo po śmierci Jezusa, a nawet po pismach Pawła, który zresztą praktycznie nie wspomina o żadnych faktach z życia Chrystusa przywoływanych w Nowym Testamencie. Później jeszcze wszystkie Ewangelie były wiele razy kopiowane i przepisywane na nowo przez kolejne generacje […] omylnych skrybów, z których większość miała w dodatku własne religijne interesy. Bóg urojony Dawkins, Richard 9788385458289:137

26.01.2013
A.N. Wilson w swojej biografii Jezusa w ogóle kwestionuje tezę, że Józef był cieślą. Greckie słowo tekton rzeczywiście oznacza „cieślę”, ale użyte zostało jako odpowiednik aramejskiego naggar, które może oznaczać rzemieślnika albo osobę wykształconą. Bóg urojony Dawkins, Richard 9788385458289:142

26.01.2013
Ewangelia według św. Jana zaczyna się tak: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo […] w Nim było życie”. Niektórzy uczeni sugestywnie zestawiali ten wers ze współczesnym naukowym poglądem na ewolucję organiczną: na początku było jeśli nie słowo, to przynajmniej sekwencja zakodowanej informacji pewnego rodzaju. W porządku. Jeśli jednak szukasz zestawienia sugestywnego na szerszą skalę, nie zatrzymuj się w tym miejscu, ponieważ biblijne „Słowo” ma głębsze znaczenie. Jest to tłumaczenie greckiego logos, co można rzeczywiście rozumieć jako „słowo”, ale ma ono również wiele znaczeń, łącznie z „myślą”. Można by więc powiedzieć, kiedy już zaistniała samoodtwarzająca się informacja genetyczna, linia rozumowania, ten logiczny łańcuch, został wprawiony w ruch. Zaczęło się trwające przez kilka miliardów lat ćwiczenie w teorii gier. NONZERO, Logika ludzkiego przeznaczenia Wright, Robert 9788374690287:369

24.01.2014
These views were entirely consistent with the fundamental Christian premise that God’s revelations are always limited to the current capacity of humans to comprehend. The Victory of Reason. How Christianity Led to Freedom, Capitalism and Western Success Stark, Rodney 9780812972337:11

25.02.2014
Thus, while ordinary Greek or Roman pagans embraced fatalism, whatever reservations about it some ancient philosophers might have expressed, Jesus taught that each individual must atone for moral lapses precisely because these are wrong choices. There could be no more compelling intellectual emphasis on self and individuality than this. The Victory of Reason. How Christianity Led to Freedom, Capitalism and Western Success Stark, Rodney 9780812972337:26

25.02.2014