Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:05

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

elektorat

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
W jednoosobowym przedziale sypialnym numer 9 wagonu dwunastego jechała gospodyni domowa, uważająca, że ma prawo wybierać polityków, o których nic nie wie, by kontrolowali wielki przemysł, o którym nie ma pojęcia. Atlas zbuntowany Rand, Ayn 9788371509698:707_3

10.01.2011
Tłum wyborczy, to znaczy zbiorowość powołana do wyboru przedstawicieli do ciał z władzą wykonawczą lub prawodawczą, należy do kategorii tłumów heterogenicznych. Jego działalność polega na wyborze kandydatów, cechują go zatem właściwości powyżej opisane, a mianowicie: zanik zdolności rozumowania, brak krytycyzmu, drażliwość, łatwowierność i prostota uczuć. Ulega on przemówieniom swych przywódców, którzy ciągle jedno i to samo powtarzają, stawiają nie uzasadnione twierdzenia, otaczają się prestiżem i liczą na działanie zaraźliwości. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:143

28.05.2012
Najważniejszą właściwością, jaką powinien posiadać kandydat, jest prestiż. […] Sam prestiż jednak nie zapewni kandydatowi powodzenia. Trzeba schlebiać próżności tłumu i pragnieniom wyborców, trzeba nadskakiwać każdemu wyborcy i nie żałować najbardziej fantastycznych obietnic; trzeba umieć grać na niskich instynktach, trzeba zawsze licytować się „w dawaniu” ze swymi przeciwnikami. Jeżeli wyborca jest robotnikiem, należy sączyć w jego duszę jad przeciw pracodawcy. Przeciwnika musi kandydat odzierać z czci i powtarzać, że jest on łotrem, a jego nieprawości są znane światu; ciągłe powtarzanie tych twierdzeń odniesie pożądany skutek. Fakty mające udowodnić te twierdzenia są zbyteczne. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:143_2

28.05.2012