Wygenerowano:
19.09.2019
11:57:14

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

edukacja

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Przez krótki czas istniał program (obecnie nie do pomyślenia) polegający na tym, że spośród wszystkich dzieci w okręgu przebadanych testami inteligencji wybierano te o najwyższych wynikach i przez dwa lata uczyły się one razem w położonej w śródmieściu szkole w klasie o rozszerzonym programie nauczania. Niezwykłe umysły. Jak w dziecku rodzi się uczony. Brockman, John 9788374694902:98

24.06.2011
Małżeństwa Machiavellich nie stać było na znakomitych preceptorów, dzięki którym ich dzieci wyrosłyby na wykształconych humanistów. Mimo to zapewnili obu synom solidną edukację obejmującą znajomość łaciny, gramatyki i rachunków, a także – sądząc po przechowywanych w domu książkach – prawie na pewno retoryki, sztuki pięknego wysławiania się w mowie i piśmie, przekonywania i wzruszania słuchaczy i czytelników. Uśmiech Machiavellego Viroli, Maurizio 9788374142014:18

30.06.2011
Wiemy na pewno, że Jan zyskał wiedzę solidną, na Arystotelesie opartą, wkuwaną godzinami na pamięć systemem klasowo- przedmiotowym: w każdym roku inny przedmiot. Najpierw była logika, poetyka i retoryka, później arytmetyka, geometria, muzyka i astronomia, na koniec etyka i polityka. Ale związane to było, zwłaszcza w toku studiów uniwersyteckich, z udziałem w dysputach i dyskusjach wyrabiających bystrość myślenia, umiejętności odpowiedzi i kształtowanie własnego osądu. Znani nieznani Praca Zbiorowa 9788374274210:20

06.04.2012
Matejko - laureat wielu nagród i odznaczeń nie tylko artystycznych, ale i naukowych - tak naprawdę nie miał formalnego wykształcenia, ani w zakresie szkoły średniej powszechnej, ani w ramach studiów malarskich. Znani nieznani Praca Zbiorowa 9788374274210:127_2

06.04.2012
W niektórych przedmiotach chłopcy wyprzedzają rówieśników o dziesięć lat. Bez wątpienia zawdzięczali to głównie jakości edukacji odebranej w domu od rodziców, jak również nauce religii u ojca Triegubowa, duchownego prawosławnego z Claremont. Według D.M. Thomasa wszystko to „było częścią stawianych im wysokich i surowych wymagań”. Sołżenicyn. Dusza na wygnaniu. Pearce, Joseph 9788373371408:211

15.05.2012
Empiria technologiczna nie jest naturalnie ślepym miotaniem się od jednego nieprzemyślanego eksperymentu do drugiego. Wynalazca-praktyk ma jakąś koncepcję, albo raczej – dzięki temu, czego już dokonał (albo czego inni dokonali przed nim), dostrzega mały skrawek drogi przed sobą. Sekwencja jego działań regulowana jest ujemnym sprzężeniem zwrotnym (fiasko eksperymentu wyjaśnia każdorazowo, że nie tędy droga); w efekcie droga jego jest zygzakowata, ale dokądś dąży, ma określony kierunek. Zdobycie wiedzy teoretycznej pozwala na na dokonanie nagłego skoku naprzód. Summa technologiae Lem, Stanisław 9788322202692:25

16.09.2012
Jeden z aspektów to to, że uczą cię, byś się starał i wygrywał – sądzę, że dużo z tego pochodzi z etosu sportowego. Kiedy byłem zrozpaczony, rzeczywiście czułem, że powinienem wziąć się w garść, spróbować i zwyciężyć, a nie uciekać. Pasja poznawania. W co wierzą uczeni. Wolpert, Lewis 9788385458401:213

02.11.2012
Znaczna część procesu edukacji to selekcja. Pasja poznawania. W co wierzą uczeni. Wolpert, Lewis 9788385458401:346

02.11.2012
Ciekawe, jaka miałaby być szkoła, czego będzie uczyła, skoro uczyć i wychowywać to ingerować w „prawa człowieka”? W niewoli mediów Czarniecki, Mariusz 9788386462292:29

14.05.2013
Inną cechą charakterystyczną okresu ekspansywnych pionierów jest ich gotowość do improwizowania i eksperymentowania. Nieskrępowani tradycjami, potrafią zastosować wszystko cokolwiek jest dostępne do własnych celów. Jeśli jedna metoda zawodzi, próbują czegoś innego. Nieograniczani przepisami, podręcznikami lub wiedzą książkową, jako metodę rozwiązania każdego problemu stosują wyłącznie działanie praktyczne. THE FATE OF EMPIRES and SEARCH FOR SURVIVAL Glubb, John 0851581277080:3

25.02.2014
Kiedy czytamy o historii naszych przodków, ich czyny opisane są jako chwalebne, zaś czyny obcych jako niegodziwe, tyrańskie lub tchórzowskie. Zatem nasza historia (intencjonalnie) nie bazuje na faktach. Jesteśmy emocjonalnie niechętni, by zaakceptować, iż nasi protoplaści mogli być niegodziwi lub postępować tchórzowsko.

Równocześnie istnieją "polityczne" szkoły historii, ukazujące karykaturalnie czyny minionych przywódców, w celu wspierania nowoczesnych ruchów politycznych. We wszystkich tych przypadkach historia nie ma na celu ustalenia prawdy, tylko stanowi element propagandy, oddany wspieraniu uwspółczesnej klasy rządzącej lub ukontentowaniu narodowej próżności.

THE FATE OF EMPIRES and SEARCH FOR SURVIVAL Glubb, John 0851581277080:6

25.02.2014
Aż się prosi by z Korańczyków drwić. Uśmiech budzą ekscesy ich propagandy oraz naiwności ludzi. Ale pamiętajmy jednak, że ich indoktrynacja zaczęła się w niemowlęctwie, i ciągle trwa: w ciągu czternastu godzin spędzanych w zakładach opieki dziennej; że przez kolejne pięćdziesiąt lat każda piosenka, film, artykuł w gazecie i billboard miał na celu ubóstwianie Kim Il-sung'a; że kraj był hermetycznie zamknięty, aby powstrzymać wszystko, co mogłoby budzić wątpliwości co do boskości Kim Il-sung'a. Temu nikt się nie oprze.

North Korea invites parody. We laugh at the excesses of the propaganda and the gullibility of the people. But consider that their indoctrination began in infancy, during the fourteen-hour days spent in factory day-care centers; that for the subsequent fifty years, every song, film, newspaper article, and billboard was designed to deify Kim Il-sung; that the country was hermetically sealed to keep out anything that might cast doubt on Kim Il-sung’s divinity. Who could possibly resist?

Nothing to envy. Ordinary lives in North Korea. Demick, Barbara 9780385523912:45_2

10.03.2014
Jest odrażającym i irytującym ciężarem prowadzenie, nauczanie i panowanie nad grupą młodych ludzi, którzy z natury są frywolni, niespokojni, gadatliwi i tak nieskorzy do pracy, że nawet ich rodzice nie wytrzymują z nimi w domu. Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:227

22.08.2014
Przywództwo napędzane magis w sposób nieunikniony prowadzi do heroizmu. Heroizm zaczyna się od każdej osoby, która rozważa, przyswaja i kształtuje swoją misję. Czy pracuje się dla wielkiej organizacji, czy też samemu, żadna misja nie motywuje, dopóki nie stanie się misją osobistą. I cechuje się ona zrównoważonym rozwojem tylko wtedy, gdy poszukiwanie magis stanie się codziennym, refleksyjnym nawykiem. Kierujący się magis przywódca nie zadowala się bezmyślnym wykonywaniem czynności lub godzeniem się na status quo, lecz z twórczym niepokojem szuka czegoś więcej, czegoś większego. Zamiast życzyć sobie, by okoliczności były inne, kierujący się magis przywódcy albo sami je zmieniają, albo wyciskają z nich możliwie najwięcej. Zamiast czekać na złote interesy, znajdują złoto w okazjach bieżących. Herosi sami podciągają się w górę i sami czynią się wspanialszymi, podążając za czymś wspanialszym od własnej korzyści. Klasyczne wzory heroizmu często robią to poprzez akty niezwykłej odwagi wykazanej w niebywale krytycznych momentach. Ale heroizm nie jest ograniczony do tych rzadkich i nie każdemu nadarzających się okazji. Herosi wykazują odwagę, szlachetność i wielkość serca również w poszukiwaniu osobistego poczucia magis i w ukierunkowaniu na cele, które ich samych przekształcają w lepszych ludzi. Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:266

28.08.2014
Pozbawiali się bogactwa samowiedzy pochodzącej z kontemplacji praktykowanej w działaniu – oddawaniu się codziennej refleksji nad życiem poprzez działanie i uczenie się w ferworze zmian. Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:274

28.08.2014
„Jezuici uczą się najlepiej poprzez nauczanie innych.” Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat Lowney, Chris 9788375059120:298

28.08.2014
Podjął studia prawnicze, ale z nich zrezygnował. Przez jeden sezon grał nawet półzawodowo w baseball w Mississippi. Inna z kolei praca, w charakterze reportera Tropical Sun w West Palm Beach, dała mu to, co później określał jako „najlepsze szkolenie, jakie kiedykolwiek przeszedłem – poznałem naturę ludzką”. Forbes o największych sukcesach w świecie biznesu. Gross, Daniel 9788320423860:84

09.11.2014
Education is a weapon whose effects depend on who holds it in his hands and at whom it is aimed. - Józef Stalin. _71

08.03.2015
He had been trained by guards and teachers to believe that every time he was beaten, he deserved it – because of the treasonous blood he had inherited from his parents. The girl was no different. Shin thought her punishment was just and fair, and he never became angry with his teacher for killing her. He believed his classmates felt the same way. Escape from camp 14 Harden, Blaine; Ing Geun, Shin 9780143122913:26

27.03.2015
Przywykłem, jako się rzekło, do takich opowieści profesorów, nauczycieli czy innych ludzi z racji swego zawodu obcujących z najnowszą produkcją naszego systemu edukacyjnego i rwących sobie nad nią resztki włosów z głów. Ale od pewnego czasu coraz częściej słyszę analogiczne opowieści od praktyków biznesu i menedżmentu. Oni opowiadają już nie o tym, że absolwenci szkół wyższych, nierzadko uważanych za prestiżowe, nie wiedzą nic o kulturze, historii, współczesności nawet – ale że nie mają pojęcia o swoich wąskich, wyuczonych jakoby i potwierdzonych dyplomem specjalnościach. Nie potrafią napisać oferty handlowej, nie potrafią zrobić banalnej analizy, nie potrafią odpowiedzieć na najprostsze nawet pytanie, jeśli nie mają a, b i c do zakreślenia i dostępu do gugla.
Kompletni analfabeci – podsumował pewien egzekutiw po odbyciu szeregu rozmów kwalifikacyjnych z posiadaczami stosownych dyplomów i zaświadczeń o odbytych stażach.
Życie seksualne lemingów Ziemkiewicz, Rafał A. 9788379640591:90

06.04.2015
Working with these kids taught me a lot about myself. Until then I thought I was the poster boy for the American dream. I came to the United States virtually broke, worked hard, kept focused on my goal, and made it. This really was the land of opportunity, I thought. If a kid like me could do it, anybody could. Well, that wasn’t so.
Traveling to schools, I saw that it wasn’t enough to grow up with the United States as your address. In the inner cities, kids didn’t even dare to dream. The message they got was “Don’t bother. You’ll never make it. You’re a loser.”
I thought about what I had that those kids didn’t. I grew up poor too. But I had a fire inside of me to succeed and two parents who pushed me and taught me discipline. I had a strong public school education. I had after-school sports with coaches and training partners who were role models. I had mentors who told me, “You can do it, Arnold,” and then made me believe it. They were around me twenty-four hours a day, supporting me and making me grow.
But how many inner-city kids had those tools? How many learned the discipline and determination? How many got the encouragement that would let them even glimpse their self-worth? Instead, they were told they were trapped. They could see that most of the adults around them were trapped. The schools were short of resources, the teachers were worn out and not always the best, and mentors were scarce. There were families in poverty and gangs all around. I wanted them to feel their own drive, ambition, and hope, and get up to the same starting line. So it was never hard to work for these kids or to think of the right thing to say. “We love you,” I would tell them. “We care for you. You are great. You can make it. We believe in you, but the most important thing is that you believe in yourself. All these opportunities are out there waiting for you as long as you make the right decisions and have a dream. You can be anything you want to be. A teacher, a police officer, a doctor, you can do that. Or a basketball star or an actor. Or even the president. Anything is possible, but you have to do your end of the work. And we as grownups have to do ours.”
Total Recall. My unbelievably true life story. Schwarzenegger, Arnold 9781849839730:420

20.06.2015
It doesn't matter wheather we grow up in an English or a Chinese household; the brain wires itself according to the sounds of that language. The brain builds neural connections around sounds that are heard repeatedly, and it gradually pays less attention to sounds that are not as common. Over time it becomes increasingly difficult for a person to hear or speak unfamiliar languages. Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:16

25.08.2015
As a child I saw the sky as a sea of stars without specific patterns, but then I learned a number of constellations, including Leo, the Twins, Cassiopeia, Orion, and the Big and Little Dippers. These are Western constellations, passed down through our culture. I enjoy looking at the night sky and seeing familiar constellations. I can quickly orient myself to the directions with glance at the sky. Unfortunately, however, now that I have learned these constellations, I am unable to not see them.

Indigenous people looked up at the stars and created their own unique constellations. I am blind to their constellations and unable to see the sky without the constellations of our culture. When I look at the sky, my focus is drawn to the symbols I know. I have defined this aspect of reality and therefore changed my experience of it. Language has a similar effect on our perceptions of reality. When we acquire language, we cease to see reality as it really is, and we see our symbols of it instead. For example, when you use the word “tree,” do you recall a photographic image of a specific tree, of do you imagine a more generalized, symbolic tree? Many people are so disconnected from nature that all trees tend to look alike. Consequently, few people ever really see a tree.

Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:43

21.09.2015
For example, the Pirah? tribe of Brazil has only three words for numbers: “one,” “two,” and “many”. Besides lacking words for higher numbers, matching tests reveal that adults have trouble conceptualizing larger numbers. Pirah? children, however, grasp number concepts very easily. Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:45

21.09.2015
Studies since then have consistently revealed that an absence of social stimulus and maternal care leads to a high rate of physical and emotional retardation and mortality. We may be born with the necessary wiring to become human, but lacking sufficient social stimulus, we cannot become anything at all. We only become human by mimicking other people. Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:79

21.09.2015
In this way, children subconsciously acquire the mannerisms and beliefs of family members, friends, and television characters. We don`t recall learning these things, but most of our behaviors as adults are driven by these deeply embedded programs. We assume we are self-aware, but human behavior suggests that we live like automatons reacting to circumstances according to preprogrammed scripts.

W ten sposób dzieci podświadomie przyswajają sobie maniery i przekonania członków rodziny. Nie pamiętamy jak nauczyliśmy się tego ale większość naszych dorosłych zachowań powodowana jest tymi mocno w nas osadzonymi programami. Uważamy się za myślących, jednak nasze zachowania dowodzą, że jesteśmy automatami wyzwalającymi w danych warunkach dane reakcje zgodnie z zapisanymi w nas instrukcjami.

Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:17

30.04.2016
These examples demonstrate that socialization is critical to normal development of social animals, especially people. Without proper role models, children seem unable to relate to the world in a human way. Even after intensive socialization and language therapy, the children seem unable to grasp their relationship to the world. Their neurological development is incomplete. Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:81

30.04.2016
Powstały trzy źródła nauczania: nauczanie przez Państwo, nauczanie przez Duchowieństwo i nauczanie przez Nauczycieli uznanych za wolnych. Pamflety Bastiat, Frederic 9788361344940:88

09.10.2016
Matura jest unitarna gdy powiada nam: „Udział w życiu społecznym będzie zabroniony każdemu, kto nie podda się mojemu programowi”. Pamflety Bastiat, Frederic 9788361344940:97

09.10.2016
Niedługo po dojściu do władzy Hitler jasno dał do zrozumienia, że ci, którzy uparcie odmawiają przyjęcia nazistowskiej ideologii, są częścią starego porządku, ten zaś właśnie się skończył. Niezależnie od przekonań politycznych rodziców – obiecywał Führer – zrobi wszystko, by zdobyć bezgraniczne oddanie i lojalność ich synów i córek. „Niemiecka młodzież będzie należała do mnie” – przechwalał się publicznie.

By mógł się wywiązać z tych obietnic, we wszystkich niemieckich szkołach zaczęto montować skomplikowane kampanie mające na celu werbowanie uczniów do Hitlerjugend. Ministerstwo propagandy pod wodzą Goebbelsa uruchomiło cały arsenał pomocy wizualnych, takich jak mapy, przezrocza, filmy dokumentalne i fabularne, słowem – nie szczędzono wysiłków, by pokazać wśród młodzieży jak najwięcej neofitów nowej ideologii.

Neger, Neger... Opowieść o dorastaniu czarnoskórego chłopca w nazistowskich Niemczech Massaquoi, Hans-Juergen 9788364476495:132

06.01.2018
kohorty Cezara musiały się uczyć wszystkiego w praktyce Zuchwali zdobywcy Leebaert, Derek 9788389632586:95

06.01.2019