Wygenerowano:
18.05.2020
13:59:31

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

dziedziczenie

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Tymczasem najnowsze prace dotyczące sekwencji genomów prostych organizmów, jak bakterie czy archeowce, wskazują na powtarzający się transfer genów, a nawet skupisk, z organizmu do organizmu. wcześniej zakładano na ogół, że ewolucja gatunku odbywa się głównie w kierunku pionowym na drodze dziedziczenia po rodzicu lub rodzicach. Porównanie sekwencji genów drobnoustrojów świadczy natomiast o stosunkowo częstym dziedziczeniu poziomym. Coraz liczniejsze dowody lateralnego przekazywania genów pomiedzy organizmami na niższym poziomie rozwoju wskazują, że model rozgałęzionego "drzewa życia" może wymagać rewizji ze względu na przecinanie się zbiorów w pobliżu podstawy. Bóg Dawkinsa. Geny, memy i sens życia. McGrath, Alister 9788323324485:43

27.08.2008