Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:58

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

CHGS - charakterystyka grup społecznych

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu

We wszystkich stanach każdy przybiera jakąś maskę i postać, aby wyglądać na to, za co chce uchodzić: tak więc można powiedzieć, że świat składa się z samych masek.

La Rochefoucauld. Maksymy i rozważania moralne Rochefoucauld, Francois de La 9788375751994:98

19.12.2011
Tłum romański, czy będzie miał dążności rewolucyjne czy konserwatywne, w celu urzeczywistnienia swych żądań zawsze odwoła się do pomocy państwa, ma on bowiem tendencję do centralizacji i zwykł oglądać się na cesarza. Tłum zaś anglosaski pomija państwo i odwołuje się do inicjatywy jednostki. Najwyższym ideałem tłumu francuskiego jest równość, a tłumu anglosaskiego wolność. Te różnice, wypływające z charakteru narodowego, sprawiają, że na przykład mimo walki socjalizmu z ideami narodowymi istnieje tyle odmian socjalizmu i tyle zapatrywań na demokrację, ile jest narodów. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:131

28.05.2012
Sądy przysięgłe ? stanowią one znakomity przykład tłumu heterogenicznego o określonej nazwie. Cechują się podatnością na sugestie, przewagą uczuć nieświadomych, małą zdolnością rozumowania, wpływem przywódców itd. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:137

28.05.2012
Istnieje uzasadniona obawa przed rosnącą potęgą tłumu, ale groźniejsza jest potęga pewnych kast. Tłum bowiem można za pomocą odpowiednich działań przekonać i opanować, kasty zaś nigdy. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:142

28.05.2012
Komitety, bez względu na swą nazwę, czy to będą kluby, syndykaty itd., stanowią jedno z największych niebezpieczeństw potęgi tłumu. Jako bezosobowe są najbardziej dotkliwą formą tyranii. Przywódcy komitetów są wolni od wszelkiej odpowiedzialności, ponieważ każde ich słowo, każdy czyn są kierowane w imieniu komitetu. Najokrutniejszy tyran nie podpisałby tylu wyroków śmierci co francuskie komitety rewolucyjne. Panowanie tłumów to rządy komitetów, demagogów, a rządy komitetów to oddanie władzy w ręce płytkich demagogów. Nie można sobie wyobrazić bardziej dzikiego despotyzmu. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:147_2

28.05.2012
Zgromadzenia parlamentarne mają wszystkie charakterystyczne właściwości tłumu: prostotę poglądów, drażliwość, podatność na sugestie, przesadę w uczuciach i decydujący wpływ przywódców. Dzięki specyficznemu składowi przedstawiają one pewne różnice, które omówię poniżej. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:151

28.05.2012