Wygenerowano:
22.09.2021
17:45:33

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

cel życia

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Większość wszelkich działań osobników stanowi realizację imperatywu rozmnażania się i przetrwania potomstwa, a dokładniej maksymalizacji genów podobnych własnych, które przekazywane w następne pokolenie przeżyją wraz ze swoimi nosicielami. Homo przypadkiem sapiens Fijałkowski, Konrad; Bielicki, Tadeusz 9788301156329:52

30.07.2010
Mimo że samozachowanie jest pierwotnym instynktem natury, to troska o innych stanowi podwaliny cywilizacji. Walt Disney - Czarny książe Hollywood Eliot, Marc 9788371635458:147

02.11.2012

Społeczeństwa, które odrzucają zewnętrzny szkielet religii, powinny się zastanowić, co się z nimi stanie w ciągu kolejnych pokoleń. Nie wiemy tego na pewno, ponieważ pierwsze społeczeństwa ateistyczne pojawiły się w Europie niedawno – w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Spośród wszystkich znanych społeczeństw są one najmniej skuteczne w transformowaniu zasobów (których mają bardzo dużo) w potomstwo (w ich wypadku bardzo nieliczne).
Societies that forgo the exoskeleton of religion should reflect carefully on what will happen to them over several generations. We don’t really know, because the first atheistic societies have only emerged in Europe in the last few decades. They are the least efficient societies ever known at turning resources (of which they have a lot) into offspring (of which they have few).

 

The righteous mind : why good people are divided by politics and religion. Haidt, Jonathan 978-0-307-90703-5:276

19.01.2021