Wygenerowano:
20.08.2022
19:00:25

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

cecha społeczna

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Z danych wynika również, że mniejsze firmy są z reguły uczciwsze niż duże. Freakonomia świat od podszewki Levitt, Steven D.; Dubner, Stephen J. 9788324608386:79

31.12.2008
„Wyspiarze żyją w całkowitej swobodzie i robią, co im się podoba, nie mają bowiem nad sobą władcy ani żadnego zwierzchnika.”, napisał [Pigafetta, kronikarz wyprawy] wyraźnie zaskoczony. Podobnie jak Magellan, najlepiej się czuł w zhierarchizowanym, rządzonym autorytarnie społeczeństwie, w którym najbardziej się liczyło posłuszeństwo wobec króla i Kościoła. Podczas buntów, którym musiał stawić czoło, Magellan zawsze bronił porządku społecznego i swojej admiralskiej władzy. Ale tutaj, na otwartych wodach Pacyfiku, żył lud, który kierował się innymi zasadami [brali ze statków Magellana wszystko jak popadnie, ale widząc głodnych obdzielali ich żywnością] lub nie przestrzegał w ogóle żadnych zasad. Społeczeństwo wyspiarzy wydawało się zorganizowane raczej poziomo niż pionowo. Jeśli nawet miało jakiegoś przywódcę, Magellan nie potrafił się zorientować, kto nim jest. Poza krawędź Świata. Opowieść o Magellanie i jego przejmującym grozą rejsie dookoła Ziemi. Bergreen, Laurence 9788373015753:212

05.01.2009
[…] praca i konsumpcja nie wystarczały. Wizja i orientacja – te dwie podstawowe potrzeby społeczne nie były właściwie zaspokajane. I to wykorzystali komuniści. W tym sensie historia przyznała im rację.

[…] Work and consumption wasn't enough. The vision and orientation - these two basic social needs were not properly met. And were efficiently used by the communists. Over time, their efficiency was proved right.

Zabawa w komunizm! Roehl, Bettina 9788360335963:102

12.01.2009
Na brzegu zatoki wzniesiono także biały obelisk upamiętniający zażartą bitwę stoczoną tu przez Europejczyków i Filipińczyków. Co ciekawe, przedstawiono na nim dwie, zdecydowanie różne wersje wypadków. Jedna ukazuje je z punktu widzenia Europejczyków: „Tutaj 27 kwietnia 1521 roku wielki portugalski żeglarz Hernando de Magallanes, będący w służbie króla Hiszpanii, zginął z rąk Filipińczyków.”. Druga opisuje konflikt z punktu widzenia mieszkańców wysp: „W tym miejscu wielki wódz Lapu Lapu odparł atak Ferdynanda Magellana, zabił go i przepędził jego oddział.”. Poza krawędź Świata. Opowieść o Magellanie i jego przejmującym grozą rejsie dookoła Ziemi. Bergreen, Laurence 9788373015753:262

12.01.2009
John Kenneth Galbraith, erudyta i mędrzec w dziedzinie ekonomii, ukuł termin „powszechne przekonanie”. Nie uważał go za komplement. „Kojarzymy prawdę z wygodą – pisał – z tym, co najbardziej odpowiada naszym interesom i dobremu samopoczuciu, lub z tym, co niesie obietnicę uniknięcia niewygodnego wysiłku czy niepożądanej dezorganizacji życia. Chętnie akceptujemy też to, co najbardziej przyczynia się do podniesienia naszej samooceny”. Zachowania społeczne i ekonomiczne, twierdzi dalej Galbraith, „są złożone, a zrozumienie ich charakteru jest dla umysłu męczące. Dlatego trzymamy się kurczowo, niczym tonący brzytwy, tych koncepcji, które reprezentują nasze rozumienie rzeczywistości”. Zatem zdaniem Galbraitha powszechne przekonanie musi być proste, praktyczne, wygodne i podnoszące na duchu – chociaż niekoniecznie prawdziwe. Głupotą byłoby twierdzić, że powszechne przekonanie nigdy nie jest prawdą. Ale dostrzeżenie, kiedy powszechne przekonanie może być fałszywe, zauważenie śladów powierzchownego czy wyrachowanego rozumowania, to dobry moment na rozpoczęcie zadawania pytań. Freakonomia świat od podszewki Levitt, Steven D.; Dubner, Stephen J. 9788324608386:123

12.01.2009
Ku-klux-Klan był grupą, której siła – podobnie jak w przypadku polityków, maklerów czy agentów nieruchomości – pochodziła w dużej mierze z gromadzenia i ukrywania informacji. Kiedy te informacje wpadną w niewłaściwe ręce (czy też, w zależności od punktu widzenia, we właściwe ręce), grupa traci znaczną część swojej przewagi. Freakonomia świat od podszewki Levitt, Steven D.; Dubner, Stephen J. 9788324608386:96

12.01.2009
Liczba przestępstw na jednego mieszkańca na obszarach wiejskich jest o wiele mniejsza niż w miastach, w dużej mierze dlatego, że wiejski przestępca jest częściej znany światkom i ofiarom (więc łatwiej go złapać). Poza tym mniejsza społeczność wywiera zazwyczaj większą presję przeciwko przestępczości, z głównym bodźcem w postaci wstydu. Freakonomia świat od podszewki Levitt, Steven D.; Dubner, Stephen J. 9788324608386:80_2

12.01.2009
Powszechne przekonanie często jest błędne. Freakonomia świat od podszewki Levitt, Steven D.; Dubner, Stephen J. 9788324608386:36

12.01.2009