Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:56

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

bezwładza

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
W czasach wojennych i powojennych obserwujemy zastraszający wzrost ilości rabunków i kradzieży, oszustwa, „szabrowania” itp., nawet u osób, które w normalnych warunkach prowadziłyby nienaganne życie tak, że nie przypuszczalibyśmy nawet, iż do podobnych postępków są zdolne. Kształcenie charakteru. Wskazówki praktyczne. Kreutz, Mieczysław 9788388162466:40

21.06.2009
Odrodzone - na razie) tylko na papierze - państwo polskie było w niewyobrażalnie trudnej sytuacji: bez granic, bez administracji, zalane w dalszym ciągu obcymi wojskami, a przy tym dosłownie rozdzierane przez sprzeczności. Ujawniły się niezliczone ilości grup społecznych różniących się językiem, kulturą, religią, statusem społecznym i wszystkim, co tylko może ludzi ze sobą konfliktować. Co najważniejsze, to gwałtownie rozbudziły się wszelakie „lokalne patriotyzmy”. Przedstawicielom każdej takiej grupy, na swój sposób wyobrażającym sobie tę wyśnioną, wymarzoną ojczyznę, dla której ich przodkowie i oni sami składali życie w ofierze, wydawało się, że akurat ich racje są najsłuszniejsze i te należy w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę. Sojusz Piłsudski-Hitler Choiński, Janusz 9788392599128:55

13.10.2010
Wojny domowe w krajach odzyskujących niepodległość były regułą w całym dwudziestym wieku, a potomkowie Rzeczypospolitej Szlacheckiej (złośliwi pisali warcholskiej) dysponowali wszystkimi „atutami”, by zamiast walczyć o zabezpieczenie z takim trudem odzyskanej wolności oraz o ustalenie jak najlepszych granic, wziąć się sami ze sobą za łby. Sojusz Piłsudski-Hitler Choiński, Janusz 9788392599128:56

13.10.2010
Od dnia wybuchu rewolucji obszary pomiędzy Bugiem a Wołgą i w ogóle cała dawna Rosja były jednym wielkim kotłem, w którym gotowały się i mordowały wzajemnie zamieszkujące je narody, grupy społeczne, organizacje wojskowo-polityczne, interwencyjne armie oraz pospolite bandy. Czynnikiem w pewnym sensie tonującym były masy wojsk niemieckich zalegające okupowane tereny dawnej I Rzeczypospolitej i czekające na sygnał powrotu do domu. Ich wycofanie się oznaczało natychmiastowe rozognienie konfliktów zbrojnych pomiędzy wszystkimi pozostałymi na tych ziemiach ugrupowaniami: białymi, czerwonymi, interwentami, Polakami, Ukraińcami, Litwinami i innymi. Sojusz Piłsudski-Hitler Choiński, Janusz 9788392599128:59

18.10.2010
To kolejne usuwanie grup mniej gwałtownych przez bardziej radykalne stało się prawem rewolucji aż do 9 Termidora. Jeśli odrzucić legendę, frazeologię i romantyzm, jakie zazwyczaj towarzyszą opisowi tych wydarzeń, wówczas okazuje się, że cała technika okresu rewolucyjnego zmierzała do osiągnięcia przewagi przez stronnictwa radykalniejsze oraz do kierowania polityką przy pomocy rozruchów. Wielka Rewolucja Francuska Gaxotte, Pierre 9788389920683:119

01.11.2010