Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:56

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

bariera przetwarzania informacji

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Niemożność dokonania stuprocentowo wiernej symulacji zachowań odpowiednio złożonego systemu (lub inaczej: niemożność zbudowania wiernego w stu procentach modelu pewnej klasy systemów).
Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Mutacje występują rzadko, a ta konkretna mutacja, której akurat szukasz, może w ogóle występować raz na milion, albo raz na tysiąc milionów mutacji. Musisz więc obserwować milion czy sto milionów organizmów, żeby mieć pewność, że faceci, na których patrzysz, to ci, którzy podlegają mutacji. Dlatego wszystkie te eksperymenty trzeba przeprowadzać na stworzeniach takich jak bakterie bądź drożdże! Nie można ich robić na myszach. Przeprowadzono jeden eksperyment na milionie myszy, żeby sprawdzić wrażliwości na promieniowanie. Nazywają go megamysim eksperymentem i nie sądzę, żeby ktoś jeszcze przeprowadził podobne doświadczenie. Ale z łatwością możesz pracować z tysiącem milionów bakterii, to kosztuje dziesięć pensów, czy coś koło tego. Pasja poznawania. W co wierzą uczeni. Wolpert, Lewis 9788385458401:149

17.09.2012
Wyobraźmy sobie niewielki 1 cm3 gazu i postarajmy się przewidzieć jego zachowanie, co na pierwszy rzut oka wydaje się całkiem możliwe do obliczenia. 1 cm3 gazu w normalnych warunkach zawiera około 2.5*1019 cząsteczek o określonej masie (1 cyfra), prędkość i jej kierunek (trzy cyfry), w związku z powyższym charakterystyka stanu wszystkich cząstek gazu określona jest 1020 cyframi. Możemy też założyć pewną liczbę zderzeń na sekundę, która wynosi około 105. Z kolei na zastanowienie się mamy około 10-6 sekundy. W ten oto sposób do rozwiązania naszego z pozoru prostego zadania musimy dysponować mocą obliczeniową miliona operacji na sekundę, a każda operacja przelicza 1020 cyfr. Przy czym należy zauważyć, że mocno uprościliśmy zadanie nie uwzględniając tych cząstek, które w początkowym momencie były poza obszarem rozpatrywanego centymetra sześciennego, ale następnie do niego wpadły. Te krótkie rachunki pokazują, że zadanie to choć bardzo proste w sformułowaniu nie możne być rozwiązane, nawet gdybyśmy użyli do tego najlepszych komputerów.

Liczba danych, które musiały by być wprowadzone do komputera by dokładnie przewidzieć przyszłość musiałaby być o wiele większa niż w naszym przykładzie. Tak więc praktycznie każdy plan działań jest skazany na niepowodzenie. Dlatego też wyobrażenia zwykłych ludzi o „dobrym planie” (i tym samym „dobrym zarządzaniu”) jest naiwne i nieprawdziwe. Jednak oni weń wierzą, a socjalizm jest dla nich bardzo atrakcyjny – przecież socjalistyczni planiści będą planowali tak by koniec z końcem zawsze się zszedł, a potrzeby każdego z nas i całości społeczeństwa były zawsze spełnione.

Zapadnia. Człowiek i socjalizm. Fiedosiejew, Anatolij Pawłowicz ZAPADNIA:219

09.03.2014
We began this quest by acknowledging that our senses and survival needs provide us with perception of reality that is both limited and distorted, and could be entirely illusory anyway. Roadmap to Reality Elpel Thomas J. 9781892784292:6

11.07.2015
Historia, Szanowni Państwo, jest rozmiarów astronomicznych; jest jej o wiele za wiele, żeby ktokolwiek mógł sobie z nią zadowalająco poradzić. To intelektualna Droga Mleczna, z której da się wyodrębnić i zbadać tylko maleńką cząstkę gwiazd. Jej repertuar znacznie przewyższa zawartość wszystkich innych dyscyplin naukowych z tego prostego powodu, że zawiera wszystko, co się kiedykolwiek zdarzyło w tych wszystkich dyscyplinach. Zajmuje się wszystkimi aspektami życiorysów miliardów ludzi – mężczyzn, kobiet i dzieci – w ciągu niezliczonych tysiącleci i obejmuje działalność wszystkich grup ludzkich – od narodów, państw i imperiów po plemiona, klasy społeczne, rządy, zawody, rodzaje, grupy wiekowe i rodziny, oraz wszelkie idee, systemy filozoficzne i abstrakcje, jakie się z nimi wiążą. Żaden historyk ani żaden tabun historyków nie jest w stanie ogarnąć całej przeszłości, nie mówiąc już o jej rekonstruowaniu. Na krańce Świata. Podróż historyka przez historię. Davies, Norman 9788324041695:755

15.09.2018


Odnośnik Opis
Definicja bariery przetwarzania informacji Definicja bariery przetwarzania informacji w słowniku fizyki życia.