Wygenerowano:
24.05.2021
07:04:08

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

bakterie

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Organizmy, których komórki zawierają jadro, nazywa się organizmami eukariotycznymi lub eukariontami (gr. eu - dobrze, właściwie i karyon - orzech, jądro). Organizmy, których komórki nie zawierają jądra, nazywane są organizmami prokariotycznymi lub prokariontami (gr. pro - przed). Nazwy „bakteria” i „prokariont” są często używane wymiennie, ale jak zobaczymy, do prokariontów zalicza się także inną grupę komórek, którym ze względu na nikłe pokrewieństwo z typowymi bakteriami nadano odrębną nazwę. [Bacteria i Archaea] Podstawy biologii komórki I Alberts, Bruce; Bray, Dennis; Hopkin, Karen; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Raff, Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter 9788301144685:11

04.05.2009
Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej) jest mało wrażliwa na większość antybiotyków, gdyż tylko nieliczne przechodzą przez jej błonę zewnętrzną i komórkową. Ogranicza przepuszczlność swej błony zewnętrznej dla antybiotyków wskutek mutacji w genach kodujących białka porynowe (stanowiące pory w błonie), a także nabywając geny kodujące białka aktywnie usuwające leki z komórki bakterii.
Jest w dodatku niewrażliwa na niektóre środki dezynfekcyjne. Przeżywa w roztworach do odkażania zawierających chloroheksydynę i czwartorzędowe sole amoniowe. Izolowano ja nawet z płynów do odkażania będących roztworami związków fenolu, które wykorzystywała jako źródło węgla i energii m. in. węglowodory nasycone, naftalen, toluen, ksyleny, salicylany, kamforę i nikotynę. Ma bardzo małe wymagania pokarmowe, jest natomiast nieodporna na niskie pH i wysuszenie.
Słownik bakterii Mizerski, Witold; Bednarczuk, Beata; Kawalec, Magdalena 9788373500761:190

14.11.2009