Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:55

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

autodynamizm

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Zjawisko generowania przez system(/obiekt) procesów, które zwrotnie zmieniają sam system(/obiekt) lub jego elementy.
Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Nie tylko komputeryzacja wpływa na myślenie systemowe, myślenie systemowe wpływa również na komputeryzację. Życie systemów Szymański, Jan Maria 9788321407401:86_2

19.05.2013
Oczywiście, inteligencja nie jest jednowymiarowa. Nie jesteśmy po prostu dziesięć razy bystrzejsi od dinozaurów ani tysiąc razy bardziej bystrzy od strzela bombardiera, ani milion razy bystrzejsi od bakterii. Nasza inteligencja jest jakościowo różna od ich inteligencji. Posiada pewną liczbę atrybutów, które wykreowały kulturę – a ona ponadto jest na tyle bogata, żeby stać się niezależną ewolucyjną siłą. NONZERO, Logika ludzkiego przeznaczenia Wright, Robert 9788374690287:315

24.01.2014

Tak więc chrześcijaństwo, jako religia Zachodu, jest kojarzone z Zachodnią nowoczesnością. Tak więc dla wielu w krajach mniej rozwiniętych chrześcijaństwo jest równoznaczne z kulturą i poziomem materialnym. Łatwa do udowodnienia mądrość Zachodu w takich kwestiach, jak medycyna i technologia, wydaje się potwierdzać również mądrość Zachodu dotyczącą Boga. Rzeczywiście, wielu dochodzi do wniosku, że wiedza Zachodu o Bogu stanowi podstawę postępu Zachodu pod wszystkimi innymi względami. Jak ujął to jeden z czołowych chińskich ekonomistów: „w ciągu ostatnich dwudziestu lat zdaliśmy sobie sprawę, że sercem waszej kultury jest wasza religia: chrześcijaństwo. Dlatego Zachód jest tak potężny. Chrześcijańska moralna podstawa życia społecznego i kulturalnego umożliwiła pojawienie się kapitalizmu, a następnie udane przejście do demokratycznej polityki. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości”.

Inevitably, as the religion of the West, Christianity is associated with Western modernity. Thus, for many in the less-developed world, it is nearly impossible to separate their embrace of Christianity from their acceptance of modern culture in general. The West’s demonstrable wisdom in such things as medicine and technology seems to certify Western wisdom concerning God as well. Indeed, many conclude that the West’s knowledge of God forms the basis for its progress in other respects. As one of China’s leading economists put it, “in the past twenty years, we have realized that the heart of your culture is your religion: Christianity. That is why the West is so powerful. The Christian moral foundation of social and cultural life was what made possible the emergence of capitalism and then the successful transition to democratic politics. We don’t have any doubt about this.”

 

The Triumph of Christianity: How the Jesus Movement Became the World's Largest Religion Stark, Rodney 9780062007681:397

19.12.2020


Odnośnik Opis
Definicja systemu autodynamicznego Definicja systemu autodynamicznego w słowniku fizyki życia.
Definition of an autodynamic system Definition of an autodynamic system in the on-line vocabulary of physics of life.