Wygenerowano:
30.05.2022
18:03:30

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

archaea

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Organizmy, których komórki zawierają jadro, nazywa się organizmami eukariotycznymi lub eukariontami (gr. eu - dobrze, właściwie i karyon - orzech, jądro). Organizmy, których komórki nie zawierają jądra, nazywane są organizmami prokariotycznymi lub prokariontami (gr. pro - przed). Nazwy „bakteria” i „prokariont” są często używane wymiennie, ale jak zobaczymy, do prokariontów zalicza się także inną grupę komórek, którym ze względu na nikłe pokrewieństwo z typowymi bakteriami nadano odrębną nazwę. [Bacteria i Archaea] Podstawy biologii komórki I Alberts, Bruce; Bray, Dennis; Hopkin, Karen; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Raff, Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter 9788301144685:11

04.05.2009