Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:53

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

aborcja

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Okazuje się, że nie wszystkie dzieci mają równe szanse przy urodzeniu. Nawet nie zbliżamy się do tego ideału. Z prowadzonych przez kilkadziesiąt lat badań wynika, że dziecko, które przychodzi na świat w niekorzystnym środowisku rodzinnym, o wiele częściej niż inne dzieci zostaje przestępcą. A miliony kobiet, które najczęściej dokonywały aborcji w następstwie sprawy Roe przeciw Wade’owi – ubogie, niezamężne czy nastoletnie matki, dla których nielegalna aborcja była za droga albo zbyt trudna do przeprowadzenia – często były modelowym przykładem niekorzystnych warunków wychowawczych. Prawdopodobieństwo, że dzieci tych kobiet, jeśliby się urodziły, zostałyby przestępcami, było o wiele większe od średniej. Lecz z powodu sprawy Roe przeciw Wade’owi dzieci te się nie urodziły. Ta potężna przyczyna miała odległy skutek: wiele lat później, dokładnie wtedy, gdy nienarodzone dzieci znalazłyby się u szczytu przestępczych karier, poziom przestępczości zaczął spadać na łeb na szyję. Freakonomia świat od podszewki Levitt, Steven D.; Dubner, Stephen J. 9788324608386:26

12.01.2009
Spadek przestępczości był, używając języka ekonomistów, „niezamierzoną korzyścią” wynikającą z zalegalizowania aborcji. Ale nie trzeba być przeciwnikiem aborcji odwołującym się do argumentów moralnych czy religijnych, żeby odczuć wstrząs na myśl, że prywatny smutek staje się dobrem publicznym. Freakonomia świat od podszewki Levitt, Steven D.; Dubner, Stephen J. 9788324608386:193

12.01.2009
Sąd Najwyższy wyraził to, o czy matki w Rumunii i Skandynawii – i gdzie indziej – od dawna wiedziały: kiedy kobieta nie chce dziecka, ma zazwyczaj dobry powód. Może być niezamężna, albo tkwić w nieszczęśliwym małżeństwie. Może uznać, że jest zbyt biedna, żeby wychować dziecko. Może uważać, że jej życie jest zbyt niestabilne czy nieszczęśliwe, albo może się obawiać, że używanie przez nią alkoholu lub narkotyków może zaszkodzić zdrowiu dziecka. Może sadzić, że jest za młoda albo za słabo wykształcona. Może bardzo pragnąć dziecka, ale za kilka lat, nie teraz. Z setek powodów może czuć, że nie jest w stanie zapewnić warunków niezbędnych do wychowywania zdrowego i szczęśliwego dziecka.

W pierwszym roku po sprawie Roe przeciw Wode’owi około 750 000 kobiet w Stanach Zjednoczonych dokonało aborcji (jedna aborcja przypadała na 4 żywe urodzenia). Do roku 1980 liczba aborcji osiągnęła 1,6 miliona (jedna na każde 2,26 żywych urodzeń) i zatrzymała się na tym poziomie. W kraju liczącym 225 milionów mieszkańców liczba 1,6 miliona zabiegów przerywania ciąży rocznie – jeden na 140 Amerykanów - może nie wydawać się szczególnie dramatyczna. W ciągu pierwszego roku po śmierci Nicole Ceausescu, kiedy w Rumunii przywrócono legalną aborcję, jeden zabieg przypadał na 22 mieszkańców. Jednak co rok 1,6 miliona Amerykanek, które zachodziły w ciąże, nagle tych dzieci nie rodziło.

Przed sprawą Roe przeciw Wade’owi załatwić i pozwolić sobie na bezpieczną nielegalną aborcję mogły przede wszystkim dziewczyny z rodzin z klasy średniej i wyższej. Teraz, zamiast nielegalnego zabiegu, który mógł kosztować 500 dolarów, każda kobieta mogła z łatwością dokonać aborcji, często za kwotę mniejszą niż 100 dolarów. Jakie kobiety najbardziej skorzystały na sprawie Roe przeciwko Wade’owi? Bardzo często były to kobiety niezamężne, ubogie lub nastoletnie, a czasami jednocześnie i niezamężne, i biedne, i nastoletnie. Jaką przyszłość mogły mieć ich dzieci? Z jednego z badań wynika, że typowe dziecko, które nie przyszło na świat w wyniku zalegalizowanej aborcji w pierwszych jej latach, miałoby o 50% większe od średniej szanse życia w nędzy; miałoby też o 60% większe prawdopodobieństwo wychowywania się z tylko jednym z rodziców. Te dwa czynniki – ubóstwo w dzieciństwie i wychowanie przez jednego rodzica – należą do najsilniejszych prognostyków mówiących, że dziecko czeka kryminalna przyszłość. Dorastanie w domu z tylko jednym rodzicem mniej więcej podwaja skłonność dziecka do popełniania przestępstw. Podobnie jak bycie dzieckiem nastoletniej matki. W innym badaniu wykazano, że słabe wykształcenie matki jest najważniejszym czynnikiem prowadzącym ku przestępczości.

Freakonomia świat od podszewki Levitt, Steven D.; Dubner, Stephen J. 9788324608386:187

12.01.2009
Przed 1966 r. Polityka aborcyjna Rumunii była jedną z najliberalniejszych na świecie. Aborcja była w zasadzie główną formą kontroli urodzeń, a nie jedno żywe urodzenie przypadały cztery zabiegi przerwania ciąży. Freakonomia świat od podszewki Levitt, Steven D.; Dubner, Stephen J. 9788324608386:158

12.01.2009