Fizyka Życia

Dziennikarze - Twoje oczy i uszy, autorzy Twoich przekonań.

Jak działa społeczeństwo?

 

 

Dziennikarze obdarzeni są domniemaniem:

 1. obiektywności (sami to ciągle podkreślają),
 2. zrozumieniem procesów społecznych,
 3. zrozumieniem tego co mówią,
 4. troszczenia się o dobro społeczne;

"To dziennikarze kłamią?"

"TVP kłamie"
Rys 01-TVPKlamie Rys 02-TVPKlamie
Rys 03-TVPKlamie Rys 04-CenzurMur

 

Społeczne oczekiwania od dziennikarzy:

 1. zawód zaufania publicznego,
 2. czwarta władza,
 3. etos dziennikarski,
 4. bezkompromisowość w dążeniu do prawdy,
 5. poświęcenie dla wyższych racji, itd.

 

Kodeksy etyki dziennikarskiej

 1. Zasady etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A.

  1. Dziennikarz telewizji publicznej służy społeczności widzów, szanując prawdę, dobro wspólne i wolność słowa, dokłada wszelkich starań, by zachować niezależność i bezstronność.
  2. Zadaniem dziennikarza jest realizacja prawa dostępu każdego obywatela do informacji oraz tworzenie form debaty publicznej.
  3. Powinnością i nieodłącznym elementem pracy dziennikarza jest przedstawianie zróżnicowanych poglądów i opinii, szczególnie w sprawach kontrowersyjnych, budzących społeczne emocje.
  4. Racją realizowanej przez dziennikarza audycji jest domniemane zainteresowanie telewidzów lub dobro publiczne, a nie interes dziennikarza lub nadawcy.
  5. W sytuacjach konfliktowych dziennikarz obowiązany jest dołożyć wszelkich starań, by dotrzeć do źródeł informacji wszystkich stron sporu. Jeśli jest to niemożliwe informuje, że są to dane częściowe.
  6. Opinie i komentarze nie mogą przeinaczać faktów ani być wynikiem nacisków instytucji, firm czy osób prywatnych.

 

John Swinton o dziennikarzach

W 1880 roku, John Swinton, dziennikarz nowojorski, był gościem honorowym na bankiecie wydanym przez liderów medialnego rzemiosła. Gdy jeden z uczestników zaproponował wzniesienie toastu za niezależną prasę, Swinton wygłosił taką oto „myślozbrodnię”: Każdy z obecnych tutaj wie, że niezależna prasa nie istnieje. Wy to wiecie i ja to wiem: żaden z was nie ośmieliłby się ogłosić na łamach gazety własnych opinii; a gdyby nawet się ośmielił, zdajecie sobie sprawę z tego, że nie zostałyby one nigdy wydrukowane. Dostaję ileś dolarów tygodniowo za to, żebym powstrzymywał się od wyrażania własnych poglądów i opinii w gazecie, w której pracuję. Wielu tu obecnych otrzymuje podobną zapłatę na identycznych zasadach. Gdyby ktoś z was był na tyle szalony, by uczciwie opisać sprawy, znalazłby się natychmiast na bruku. Gdybym dopuścił, by moje prawdziwe opinie zostały opublikowane, w którymkolwiek numerze gazety, straciłbym pracę w niecałe 24 godziny. Praca dziennikarza polega na niszczeniu prawdy, łganiu na potęgę, deprawowaniu, zohydzaniu, czołganiu się u stóp mamony, sprzedawaniu siebie, sprzedawaniu swojego kraju i swojego narodu w zamian za chleb swój powszedni, czy też – co się sprowadza do tego samego – za swoją pensję. Wiecie to wy i wiem to ja. Cóż to więc za szaleństwo wznosić toast za niezależną prasę! My, dziennikarze, jesteśmy wasalami, instrumentami w rękach bogaczy, którzy potajemnie spiskują i kierują wszystkim zza kulis! My jesteśmy ich marionetkami! To oni pociągają za sznurki, a my tańczymy! Nasz czas, nasz potencjał i nasze talenty są w rękach tych ludzi. Jesteśmy intelektualnymi prostytutkami!

Rys 05-JohnSwinton.jpg

Cytaty o dziennikarzach

 

Memy o dziennikarzach i mediach

Rys 06-TVPKlamie Rys 07-TVPKlamie
Rys 08-TVPKlamie Rys 09-TVPKlamie

 

Kim tak naprawdę są?

 1. Kto płaci to wymaga. Dziennikarza można bardzo szybko wynieść na piedestał albo go z niego zrzucić – zabierając mu posadę. Historia Hopfera, Durczoka…
 2. Oni tam się interesują tylko własną karierą, to oni chcą błyszczeć. – Louis de Funes
 3. Budują kariery na krytycyzmie
 4. Budują kariery na „trosce socjalnej”
 5. Budują kariery na straszeniu: Savonarola wypracował gwałtowny, napastliwy i groźny styl kazań, a to jeszcze bardziej przyciągało tłumy, które zaczynały stosować się do jego zaleceń, np. kobiety zmieniały stroje na skromniejsze, a bogaci oddawali wyłudzone pieniądze.
 6. W zasadzie to mało wiedzą o tematach, które poruszają, choć w powszechnym mniemaniu uważani są za wybitnych ekspertów
 7. Nie mają żadnego praktycznego doświadczenia w zarządzaniu.
 8. W sprawach, o których mówią są, z reguły, teoretykami!
 9. Instytut Monitorowanie Mediów: 40% serwisów informacyjnych przedstawia wizję świata w sposób negatywny, pesymistyczny. Świat kreaowany jest na wrogi i niebezpieczny.
 10. Niech no tylko ktoś z zewnątrz zaatakuje dziennikarzy jako grupę - jest skończony.

 

Odbiorca

 1. Średnio, przeciętny widz spędza 4 godziny przed telewizorem
 2. Seks, przemoc, skandale… a nie dociekanie do prawdy.
 3. Czego oczekuje odbiorca? Chwalenia i historii o Janosiku. Oczekuje i w to wierzy.
 4. Czego odbiorca nie chce? Nie chce być krytykowany.
 5. W co wierzy odbiorca? Wierzył w raporty Duranty’ego, który publikował przekaz zgodny z wiedzą i oczekiwaniami, nie wierzył w prawdziwe relacje. W konsekwencji większość za rzeczywistość przyjmowała nieprawdę.

 

Charakterystyka przeciętnego obywatela w dziedzinie odbioru mediów i analizowania treści

 1. Stan faktyczny
  1. jednostronność odbieranej informacji,
  2. niechęć do konfrontowania jej z innym źródłem,
  3. pewność o swojej odporności na propagandę i wpływ mediów na widzenie świata,
  4. bezrefleksyjne przyjmowanie „autorytetów medialnych”,
  5. brak samodzielnego wnioskowania - przyjmowanie gotowych wyjaśnień, analiz,
  6. przyswojenie podawanych kalek jako własnych poglądów,
  7. dwubiegunowe postrzeganie rzeczywistości,
  8. wiara w pewne dogmaty, np.: w demokrację jako źródło wszelkiego dobra i naturalny regulator konfliktów społecznych,
  9. w analizie zagadnień historyczno politycznych zerwany związek przyczyna - skutek,
  10. klątwa wiedzy - ucieczka od wniosków mogących zburzyć stworzony obraz, np. funkcjonowania sceny politycznej,
  11. wiara, że "przecież wszyscy nie mogą się mylić",
  12. utrata zainteresowania przekazem medialnym – wszyscy kłamią.
 2. Z czego to wynika
  1. człowiek jest istotą z reguły leniwą a wszelkie analizy, rozważania, szukania źródeł kosztują trochę wysiłku - w naszych warunkach BARDZO DUŻO,
  2. człowiek zwłaszcza uwikłany w trudy codziennej egzystencji nie ma ochoty na głębsze rozmyślania – przyjmuje rozwiązania proste i pozornie oczywiste,
  3. dwa, a nie daj Boże większa ilość punktów widzenia, wprowadzają dysonans poznawczy, który wprawia w stres – trzeba przyjąć jakąś postawę a to jest męczące (punkt 1.), zwłaszcza jak wymaga przewartościowania dotychczasowych poglądów,
  4. powiązanie określonych poglądów z pozycją: ekonomiczną, polityczną, towarzyską – inaczej mówiąc – konformizm,
  5. cechy jak łatwowierność, podatność na wpływ innych, brak własnego zdania, ignorancja,
  6. wynik ociężałości umysłowej.

 

Relacja Dziennikarz – Odbiorca

 1. System autodynamiczny, skoro tego chcą, to tego im dostarczamy
 2. Dobry tytuł: „Co łączyło Staraka z kelnerką?”

 

Media

 1. Kto ma telewizję i media ten ma władzę
 2. Media są na usługach faktycznej władzy – z reguły poza konstytucyjnej.
 3. Nie wszyscy dziennikarze główno nurtowi są funkcjonariuszami frontu ideologicznego. Część jest po prostu dobrze wytresowana i już sama z siebie wie co wolno, a czego nie wolno.

 

Techniki

 1. Media głównego nurtu – zamknięta twierdza.
 2. Zniesławiający artykuł na trzy szpalty z tytułem jak byk - sprostowanie nonparelem na kilka wierszy Jacek Fedorowicz
 3. Piękne i przystojni
 4. Pewność siebie i buta
 5. Nigdy nie mają wątpliwości
 6. Cała Francja oburzona na to co dzieje się w Polsce.
 7. Przymiotniki ukryte wartościowanie
 8. Paryski pustostan
 9. Mówienie co ktoś powiedział
 10. Techniki propagandy
 11. Manipulacja w internecie
 12. Propaganda internetowa sponsorowana przez państwo
 13. Dobór tematyki:
  1. nie mowią o rzeczach zasadniczych
  2. nie mówią o ekonomii
  3. nie zastanawiają się na d tym jak zbudować idealne społeczeństwo
  4. nie ma debat, nie ma dyskusji naukowych
  5. nie wyciąga się wniosków z upadków
  6. nie bada się i nie wyciaga wniosków na zasadzie czarnej skrzynki
  7. głównie straszenie
  8. poruszanie tematów drugorzednych z ich spłycaniem

 

Kto jest podatny na te techniki

Nie łudźmy się, każdy.

 1. Łatwowierni i knformiści
 2. Ci co mało wiedzą i mają małe doświadczenie życiowe
 3. Młodzież i paradoksalnie emeryci
 4. Mechanizm Galara

 

Dziennikarskie wzorce i antywzroce

 1. George Orwell – prawdziwy opis zjawiska „bieda”
 2. Gareth Jones
 3. Tomasz Hopfer
 4. Irena Falska - W latach 70. i latach 80. XX wieku prowadziła Dziennik Telewizyjny. Szczególnie w okresie stanu wojennego utożsamiana była z oficjalną partyjno-rządową propagandą, w nieprawdziwy i pełen inwektyw sposób przedstawiającą działalność "Solidarności". [Wikipedia, pol., 2020.11.25]

  Falska tłumaczyła się Jestem tylko lektorem, nie można utożsamiać komentarza czytanego przez lektora z nim, jako autorem. Ludzie nie rozumieją tego, atakują, grożą. To typowa, warta głębszej analizy, linia obrony: "Ja tylko wykonywałem rozkazy, ja tylko czytałam".

 5. Walter Duranty Nagrodę Pulitzera otrzymał za relacje negujące panujący w całym ZSRR głód.
 6. Gareth Jones, człowiek, który wiedział za dużo.
 7. Wywiad: Prawda w defensywie? https://www.youtube.com/watch?v=rRKMd_snR5s&feature=emb_logo

 

Antidota

 1. Czytanie pamiętników

 2. Czytanie książek dostarczających uniwersalne modele poznawcze:

  1. Folwark zwierzęcy
  2. Socjobiologia
   Chociaż marksizm w swych początkach był wrogiem ignorancji i przesądów, przestał nim być o tyle, o ile stał się dogmatyczny. Obecnie zagrażają mu poważnie ustalenia socjobiologii człowieka. Tradycyjna religia nie jest nimi zagrożona.
  3. Freakonomia
  4. Bionomics
  5. Nonzero
  6. Fizyka Życia

 3. Korzystanie z twórczości Samotnych bojowników o prawdę

  1. Wiktor Suworow
  2. Mark Sołonin
  3. John Glubb
  4. Jung Chang
  5. Władimir Bieszanow
  6. Gustawe Le Bon

 4. Biblioteka Rządzących i Rządzonych

  1. Zapadnia. Człowiek i socjalizm
  2. Jak uchronić demokrację przed demokratycznie wybranymi politykami
  3. Zgodnie z prawem, przeciwko obywatelom

 5. Krytyczne zapoznanie się z kluczowymi eksperymentami psycho-społecznymi

  1. Eksperyment "2,4,6" - pokazujący Klątwę wiedzy, czyli zjawisko, polegające na tym, że pierwsze informacje i spostrzeżenia na jakiś temat blokują dalszą racjonalną analizę tego tematu.
  2. Eksperyment Asch'a pokazujący zjawisko uległości wobec większości – konformizm – motywowanej lękiem przed odrzuceniem przez grupę oraz pragnienie bycia przez nią akceptowanym.
  3. Eksperyment John'a Calhoun'a – ukazujący przebieg wymarcia populacji, którego przyczyną był brak wyzwań.
  4. Eksperyment Ron'a Jones'a – ukazujący, że w ciągu zaledwie 5 dni można przekształcić grupę nastolatków w grupę wojujących faszystów.
  5. Eksperyment Stanley'a Milgram'a – ukazujący, ludzką skłonność do bezrefleksyjnego podporządkowywania się.
  6. Eksperyment Herry'ego F. Harlowa – zabranie miłości matczynej.
  7. Uwaga na eksperyment stanfordzki

 6. Dociekanie do prawdy – proszę wymienić główne tezy

 7. Metody eliminacji zniekształceń obserwacji