Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:36

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Historia naturalna polskiego naukowca

( Mazur, Marian )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
41 Zamiłowanie towarzyszące takiemu talentowi przejawia się jako pasja badawcza, na którą składają się: niepokój wobec niewiadomego oraz pragnienie uzyskania najtrafniejszych odpowiedzi i najracjonalniejszych rozwiązań. pasja poznaniapasja badawcza
43 Wystarczy zapytać członków rodziny naukowca, żeby się dowiedzieć, jak to się objawia w życiu codziennym. W najzwyklejszej z nim rozmowie spostrzegają nagle, że myśli o czym innym. Albo ni stąd, ni zowąd zrywa się od obiadu, aby zapisać na świstku papieru zdanie, które później będzie punktem wyjścia do dłuższego wywodu. Albo jadąc tramwajem zapisze coś na marginesie czytanej gazety. Dla „normalnego” człowieka to tylko śmieszne ciekawostki z gatunku starych dowcipów o roztargnieniu profesorów gubiących kalosze lub parasol, ale dla naukowca są to najcenniejsze chwile jego pracy. Nie ma to nic wspólnego z dziwactwem, to tylko objawy skoncentrowania na problemie, który naukowca nurtuje. naukowcy49 Na przykład, że aby solidnie opracować opinię o 250-stronicowej książce, trzeba na jej przestudiowanie, analizę treści, ocenę ujęcia, sprawdzenie poprawności użytej terminologii, zaproponowanie poprawek, skreśleń i uzupełnień (a tego wszystkiego życzy sobie wydawnictwo za 90 zł od arkusza zużyć przeciętnie około 50 godzin, co jest równoznaczne z zarobkiem 20 zł za godzinę pracy (dla porównania zarobek maszynistki, przepisującej na koszt naukowca opracowane przez niego teksty, wynosi ok. 30 zł za godzinę). Jeżeli natomiast przeczyta się książkę z grubsza, a poprawki wskaże wyrywkowo, to można się z tym uporać w 20 godzin, a wówczas zarobek podniesie się do 50 zł za godzinę. system społeczny

cui bono

naukowcy

dążnośćZastanawiające, że to zagadnienie Mazur opisał wyłącznie ze swoje perspektywy, absolutnie nie dostrzegając dążności proponowanego przez siebie sposobu finansowania.
51 Faktem jest, że każdy naukowiec, jeżeli nie pracuje na kilku etatach albo nie zajmuje stanowiska administracyjnego o wysokich dodatkach do uposażenia (zaskakujące: awansem finansowym dla naukowca jest odejście od pracy badawczej!), wcześniej czy później staje przed koniecznością wyboru stylu życia:

- albo zapracowywać się, oglądając rodzinę tylko w krótkich chwilach przerwy,
- albo zrezygnować z normalnego poziomu życia i obmacywać dziesięć razy nową książkę w księgarni, zanim się na nią wyłoży kilkadziesiąt złotych, a żonę przekonywać, że jej płaszcz jest jeszcze zupełnie dobry,
- albo przyjąć złagodzoną definicję solidności pracy, decydując się na uprawianie chałtury.

naukowcy

Pracusie / Złodzieje

pracownik budżetowy

profil zachowańWybór trzeciej alternatywy jest powszechny, to powiedziałbym znak szczególny socjalizmu.
52 Poza tym trzeba ciągle pamiętać, że naukowiec to nie homo oeconomicus kalkulujący, czy mu się zawód naukowca opłaca. Znam wiele przypadków gdy naukowcy zmieniali pracę na gorzej płatną, ale o twórczym charakterze. Nie znam przypadku, żeby naukowiec porzucił interesującą pracę dla lepiej płatnej, ale jałowej. naukowcy

taktyka von NeumannaNie znam większej głupoty napisanej przez Mazura. Wszystko mu się popieprzyło. Cały rozdział napisał o wielkiej rzeszy "naukowców", którzy porzucają pracę naukową dla jałowej kariery administracyjnej. Mazur poległ na klasyfikacji. Czy na prawdę każdy naukowiec bez żadnego interesu własnego prowadzi badania na rzecz ludzkości?
53 W społeczeństwie takim sygnałem zakłócenia równowagi współdziałania grup jest niezadowolenie grupy pokrzywdzonej, wyrażające się w żądaniach, a w razie ich bezskuteczności – w odchodzeniu do innych zawodów. mechanizm regulacji

sprzężenie zwrotne