Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:37

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Jak uchronić demokrację przed… demokratycznie wybranymi politykami.

( Freeza, Bill )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
28 Wszystkie kraje demokratyczne, oparte na rządach większości, zmagają się z tymi samymi problemami strukturalnymi. Politycy wygrywają przychylność wyborców hojnie obiecując nowe przywileje, jednak to podatnicy muszą płacić za nie rachunek. Jeśli tego nie zrobią, dochodzi do buntu świadczeniobiorców. Ten fundamentalny błąd w zarządzaniu maskowany jest tzw. kreatywną księgowością, utracjuszowskimi pożyczkami i nierozsądnym drukowaniem pieniędzy demokracja30 Mimo że reprezentowali przeciwstawne siły polityczne, połączyli swoje wysiłki w walce z liderami własnych partii, dzięki czemu zdołali przeprowadzić reformy, których pozytywne skutki Nowa Zelandia odczuwa do dziś. współpraca35 Zmiana ordynacji wyborczej pozwoliła na zmniejszenie roli partii rządzącej. demokracja38 Zapisy operacji fiansowych prowadzone przez rząd Nowej Zelandii były niejawne. demokracja49 Kluczowe było wprowadzenie systemu zarządzania zorientowanego na rezultat motywanta

demokracja50 Żeby to umożliwić, wszyscy urzędnicy służby cywilnej zostali przeniesieni z systemu dożywotniego zatrudnienia i awansu opartego na stażu pracy do systemu opartego na indywidualnych umowach o pracę i awansach uzależnionych od osiągnięć zawodowych. kapitalizm/socjalizm50 W większości systemów opartych na intencjach niepowodzenia zwykle skutkują prośbami o zwiększenie budżetu, po czym… cykl porażki się powtarza. socjalizm

Fizyka Człowieka

! - dobry cytat54 Gdyby prywatne fimy prowadziły swoją rachunkowość tak jak większość instytucji publicznych, to nasze więzienia byłyby przepełnione dyrektorami generalnymi tych pierwszych. państwowe / prywatne59 Gdy tylko polityka wyjdzie z przysłowiowych zadymionych pokoików i obywatele przyzwyczają się do transparentnych działań władzy, nie tak łatwo jest przyszłym rządom wrócić do braku transparentności. Demokracja bezpośrednia63 I znowu, wykorzystując fakt, że proces tworzenia budżetu był owiany tajemnicą, urzędnicy nie potrafii oprzeć się pokusie sfałszowania danych. urzędnictwo64 Liczba członków związków zawodowych gwałtownie spadła, a jednocześnie zwiększyła się produktywność i elastyczność, które przyczyniły się znaczą co do wzrostu gospodarczego. socjalizm75 Podporządkowanie się przepisom stało się łatwiejsze, a unikanie podatków – trudniejsze. Co ważniejsze, polityka podatkowa stała się stabilna, przewidywalna i prosta, co obniżyło wpływ tych, którzy walczyli o przywileje podatkowe. Systemowość75 Zwrot od całkowitej zależności od podatku dochodowego w kierunku bardziej zrównoważonej kombinacji podatków konsumpcyjnych miał bardzo duży wpływ na wzrost gospodarczy. Systemowość76 Każda kampania wyborcza od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku była przeprowadzana pod znakiem przerzucania się obietnicami, która partia będzie bardziej odpowiedzialna przy wydawaniu pieniędzy podatników. demokracja77 Kraje demokratyczne zmagające się z kryzysem mogą same siebie uzdrowić. Nie muszą ześlizgiwać się w macki despotyzmu, tak jak robiło to wiele upadających demokracji. demokracja77 Prawdziwą przyczyną [sukcesu gospodarczego] było stworzenie ram polityki opartych na prawdziwych i sprawdzonych informacjach i transparentności, co prowadziło do bezpośredniej odpowiedzialności politycznej. Sposób publicznego ujawniania danych jest respektowany przez obie partie podczas każdej kampanii wyborczej. Systemowość79 Niemal wszyscy politycy wchodzą do świata polityki, deklarując służbę dla dobra ogółu, jednak złożony system misternych bodźców ustawia ich ostatecznie na innej ścieżce. Systemowość

politycy81 Wysokie cła, restrykcyjne kwoty eksportowe i uciążliwy system licencji służą tylko wzbogacaniu się nielicznych, już bogatych obywateli kosztem ciężko pracującej większości. Systemowość82 Fundamentalne zasady Ruth Richardson i Rogera'a Douglas'a zapewniające sprawne funkcjonowanie państwa:
 1. Uczciwa rachunkowość to fundament dobrego zarządzania

 2. Transparentność działań partii i rządu

 3. Stabilność przez zdrowy pieniądz i jednoznaczną politykę monetarną

 4. Praca pracowników służby publicznej musi być zorientowana na rezultaty

 5. Reformy sektora prywatnego w kierunku wolnej gospodarki

 6. Wiedzę czerpmy z historii

 7. Zwalczać chorobę, a nie objawy

 8. Reformy muszą być równomiernie rozłożone

 9. Uwikłaj opozycję propozycjami

 10. Kluczem jest szybkość działania

 11. Kluczem jest zdecydowane działanie

 12. Aby wygrać należy dobrze zarządzać prowadzoną narracją

 13. Zaufanie do liderów zależy od ich spokoju i pewności

 14. Nigdy nie można ignorować obywateli

 15. Przywódcy znani dobrze z lekcji historii wiedzieli, że są liderami wszystkich ludzi, a nie tylko swoich zwolenników

 16. Należy uregulować przeprowadzone reformy w taki sposób, żeby nie dało się ich łatwo odwrócić

Systemowość

! - dobry cytat82 Politycy wszystkich stron i partii będą ukrywać prawdziwy koszt ich rządów, jeśli się im na to pozwoli. politycy90 Tu nie chodzi o apelowanie do takich abstrakcyjnych pojęć jak patriotyzm, altruizm lub poświęcenie, ale o przekonanie obywateli do logiki reform, tłumacząc im i demonstrując koszty i zyski zdrowej polityki w porównaniu do tej zorientowanej na realizowanie swoich własnych interesów. Systemowość90 Przywódcy znani dobrze z lekcji historii wiedzieli, że są liderami wszystkich ludzi, a nie tylko swoich zwolenników. lider

politycy